שיעור קווניה

קורס הקווניה

ברוכים הבאים לקורס הקווניה!

להלן תפריט השיעורים.

הקדמה הקדמה כללית על הקווניה ועל הקורס עצמו, טיפים ללמידה.
שיעור מספר 1 הגיה ופונולוגיה
שיעור מספר 2 שמות עצם וריבוי
שיעור מספר 3 המשך ריבוי
שיעור מספר 4 שם תואר
שיעור מספר 5 פעלים בהווה, שמות תואר משווים
שיעור מספר 6 פעלים בעבר
שיעור מספר 7 פעלים בעתיד וצורה אוניברסלית
שיעור מספר 8 זמן מושלם וגופים
שיעור מספר 9 סתמי, שולל ובינוני פועל
שיעור מספר 10 תואר הפועל, גוף שלישי רבים, גוף שלישי, צורת עבר של פעלי ya
שיעור מספר 11 הטיות
שיעור מספר 12 שייכות בעלות
שיעור מספר 13 המושא העקיף, שם פעולה
שיעור מספר 14 מילות קישור, שני פעלים מוזרים: Auta ו eque
שיעור מספר 15 סימת שייכות הוא/היא, שייכות גופים, סיומת מקום, מילותיחס, גוף שלישי יחיד
שיעור מספר 16 סיומת שימוש, פעלים עם סיומת ta, ציווי והלוואי
שיעור מספר 17 תואר שם רומז, מונחים מרובי שמות, שמות עצם יוצאי דופן המסתיימים ב u, מספרים
שיעור מספר 18 גופים עצמאיים, פעלי impersonal , פעלים שמסתיימים ב U ומילת השלילה
שיעור מספר 19 גופים במשפטי ציווי, גוף אמפתי, מילות שאלה, סיומת מקום
שיעור מספר 20 to be , מילת שאלה פשוטה, Sa - תחילית שהופכת משפט שלם לשם עצם
שיעור מספר 21 טנגוואר - ללמוד לכתוב ולקרוא
פתרונות לתרגילים פתרונות לתרגילים שניתנו בשיעורים השונים