ת

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

תאב בצע: milca. -MIL-IK

milmë

תאוות בצע

רבים ónoni, באופן מפתיע אין שימוש בצורת-הזוגי. משמש גם כתואר וגם כשם עצם. -WJ:367

onóna

תאוֹם

-MC:222 cf. 215

undumë

תהום

מבין בצורה מעמיקה: #tercenya (ברבים tercenyë). MR:230

tercen

תובנה

 מילולית "אודות אבות האדם". -MR:373

Atanatárion

תולדות אבות האדם

 תעייה:  ránë, צורת רבים: ráner. RAN

ranya

תועה, אובד

RAN

ránen

תועה, נודד

GAT

atsa

תופסן, טופר

"כלא הברזל", מבצרו של מורגות' בעידן הראשון (כך ב MR); מופיע גם כ Angamanda (אטימ'), Angamandu/Angamandi (LT1:249/252).

Angamando

תופת, גיהינום

גיהינום הברזל (כינוי לאנגבאנד)

Eremandu

תופת, גיהינום

ב LT1:259 מוזכר כ"גיהינום", אך מאנדוס הינם פשוט שמם של אולמות המתים, ולא מקום עינוי.

Mandos

תופת, גיהינום

GL:51

fatanyu

תופת, גיהינום

-Silm:438

Sorontar

תורונדור

לפי הלוח של אימלאדריס- תקופה של 54 יום בתחילת האביב. LotR:1141, 1142

coirë

תזוזה, התעוררות

-MEN, LotR:1157

ména, arda

תחום, איזור

תיאור כרונולוגי, דיווח היסטורי. quentalë משמש לתיאור חיבור ספציפי כלשהו.  -KWET, LU

quentalë, lúmequenta, quentasta

תיאור, דיווח

קיצור מ- Sindacollo (בטנגואר יש לאיית עם אות súlë, ולא silmë). מכל מקום, בקווניה תינגול נקרא בדרך כלל אלווה - Elwë .

Singollo

תינגול

-DYEL 

yelma

תיעוב

-RIM

rimba

תכוּף

-NDOL

nóla

תל

AYAK, LT1:256

aiqua, oronta

תלול

Sil:429

coron

תלולית

ערימה. KHAG

hahta

תלולית

מצבור. KUB

cumbë

תלולית

גבעה. TUN

tundo

תלולית

LT1:263

nur

תלונה

-SPIN

fassë, findë

תלתל, קווצת שיער

TULUK

tulto

תמוכה

TULUK

tulco

תמוכה, קורה

מבודד מ oiencarmë "בריאה תמידית" - אבל ייתכן שזה בעצם oi-en-carmë "נוצר-מחדש-לנצח". -MR:329

#oien

תמידי

מילולית "יסוד חופשי". משוחזר מצורת הרבים: lehta tengwi. VT41:5, 6, LT2:250, VT39:17

#lehta tengwë

תנועה (דקדוק)

משוחזר מצורת הרבים - ómëar

#ómëa

תנועה (דקדוק)

מונח המתייחד לתנועות המתפקדות כפונמות (יחידות משמעות) עצמאיות ע"פ התיאוריה הבלשנית של פיאנור.

#óma-tengwë

תנועה (דקדוק)

"תנועה קובעת" sundóma, " הארכה קולית" ómataina (עיין ערך)  "סימן תנועה" - #ómatehta

óman

תנועה (דקדוק)

"יסוד חופשי" - המונח הדקדוקי.

#lehta tengwë

תנועה (דקדוק)

"יסוד רך" - מונח כולל לתנועות, חצי תנועות, ועיצורים שוטפים (למנ"ר)

#mussë tengwë

תנועה (דקדוק)

VT39:8/16, OM, WJ:396, 319, 417, VT39:17

 

תנועה (דקדוק)

מילולית: תנועת בסיס. התנועה העיקרית בשורש נתון.

sundóma

תנועה קובעת (דקדוק)

LT1:271

urna

תנור, כבשן

קרוב לוודאי שצורת הרבים היא *ráner ולא ráni.  -RAN, Silm:436, UT:460, 461

ránë

תעייה

KEL

celma

תעלה, ערוץ

-KUL

culuma

תפוז

מבודד מ Erukyermë "תפילה לארו". -UT:436

#kyermë

תפילה

LAIK

laicë

תפיסה, חדות תפיסה

בצורת רבים nówi. NOWO

nóa, nó

תפיסה, קונספציה

ב-WJ:318 מובא פירוש המילה בקווניה כ"תקווה, מזג יציב, מכוון מטרה, שקשה להניאו מכוונתו, ולא סביר שייפול לייאוש או ינטוש את יעודו". ב-MR:320 פירוש המילה הוא "אמון".

estel

תקווה

UT:317

oio

תקופה אין-סופית

כמו ב Ósanwë-centa, תקשורת מחשבות או טלפתיה. במשמעויות אחרות centa יכול להתרגם כ"חקירה" או "מאמר". MR:415

centa

תקשורת

VT39:26

ósanwë

תקשורת מחשבתית (טלפתיה)

 אחוז תשוקה: mailëa. -MIL-IK

mailë

תשוקה

נחשק: írima. החושק: Irmo (שם של ואלא).

írë

תשוקה, תאווה

גם במשמעות "דין"

náma

תשוקה, תאווה

 

námië

תשוקה, תאווה

תאוות בצע

milmë

תשוקה, תאווה

MER, ID, VT41:13, MIL-IK, YES, WJ:403, VT39:11

 

תשוקה, תאווה

מחליף את olma שמופיע ב-LT1:258 . NÉTER

nertë

תשע