ר

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

התרגום הוא "אוהב הציפורים", שזהו שמו הואלינורי המקורי - ולא התרגום המילולי של "ראדאגאסט". פירושו של השם "ראדאגאסט" לא ברור; ייתכן שמדובר במילה אדונאית שפירושה "משגיח על חיות", או בשם בלשון כלשהי של בני אדם במשמעות לא ברורה. UT:393/417, cf. 390, 401

Aiwendil

ראדאגאסט

-WJ:362 cf. 360

ela, en

ראה! הבט!

-GL:23

valda

ראוי, בעל-ערך

מילולית: "ראיית- המאוחר", חזיון של דבר-מה שיבוא אחרי ההווה. ב- MR:216, apacenyë מתורגם "ראיית הנולד"; אך ההקשר בו מופיעה המילה, כמו גם צורתה, מעידים בבירור שלמעשה זוהי צורת הרבים של המושא #apacenya - "של ראיית הנולד". לפיכך, שם העצם הוא כמעט בוודאות *apacen; השוו tercen - ראייה פנימית.

*apacen

ראיית הנולד

כתוספת למילה (cas-). KAS, PM:345

cár

ראש

ראש עגול, גבעה עגולה. NDOL, PM:345

nóla

ראש

Minyar - "הראשונים", שבט בני הלילית הראשון. "הבכורים" (=בני הלילית): Minnónar. "בכור": Minyon (שם פרטי. האלמנט yon, "ילוּד", עשוי להיות קיצור של yondo - "בן". אפשרות אחרת וסבירה יותר היא ש- Minyon הוא התואר minya, "ראשון", שהפך לשם על ידי הוספת הסיומת הזכרית -on. במקרה הזה, המשמעות המילולית של השם היא פשוט *"הראשון". אבל זה אפשרי ש- on נגזר מהשורש ONO - "ללדת", וש"נולד ראשון" הוא המשמעות המילולית).

minya

ראשון

 

inga

ראשון

המילה תוקנה מהצורה המקורית esta; ראו התחלה. ל-"בכורים" מופיעה באטימ' המילה Estanessi, שהיתה הופכת ל- *Yestanessi, אבל הפכה למיושנת והוחלפה על ידי המילה המאוחרת יותר [TLT] Minnónar. בכתיבה יש להשתמש במילה המאוחרת.

*yesta

ראשון

-MIN/Silm:434/WJ:420, ING, ESE, WJ:403

 

ראשון

-ESE

yessëa

ראשוני, קדום

צריך להיות: *únotë, *únotëa

unotë, unotëa

רב מספור, שלא נספר

מספר גדול של-. UB

úvëa

רב, רבים

 

rimba

רב, שכיח

-UB

úvëa

רבים, מספר גדול

(נורמאלי, שומר חוק) STAN

sanya

רגיל

-STAN

sanya (Þ)

רגיל

הצורות האלה כנראה מבטלות את tala, רבים talwi, ב- LT2:347. -TAL

tál(tal-)

רגל

רבים: telqui. -TELÉK

telco

רגל

VT41:19

felmë

רגש, דחף

מופיעה הצורה súrinen ביחסת השימוש.

súrë

רוח

זה גם השם של חודש מארס.

súlimë (þ)

רוח

קרוב לוודאי שהאחרון הוא צורה מאוחרת [MET];

vaiwa, waiwa

רוח

שאון הרוח

רוח

סוער. צורת הרבים wanwavoisi.

wanwavoitë

רוח

-MC:222 cf. 215, LT1:266, Nam/RGEO:66, WÂ, LT1:266

 

רוח

ברבים fairi. למילה זאת יש משמעויות נוספות, ראה "מוות", "חופש", "זוהר".

fairë

רוח רפאים

צורת ריבוי: certar. מקור המילה דווקא בסינדארין. -WJ:396, LotR:1151

certa

רונה, אות מאגית

רועת צאן: emerwen. -LT1:268, UT:434

mavor

רועה צאן

גוף III יחיד, הווה; שורש #mer-, צורת עבר:mernë. -MER

merë

רוצה

PIW

piuta

רוק

לפי LT2 "רחב, עצום", אבל aica אמור להתפרש כ"חד" לפי כתבים מאוחרים יותר. -LT2:338

aica

רחב

למרחוק: palan; העולם הרחב: Palurin.

palla

רחב

 

landa

רחב

PAL, LAD, Silm:435, LT1:264

 

רחב

GL:63

paca

רחבה מרוצפת, חצר

MBAL, LT1:263

mallë

רחוב

"מרוחק": vahaia, "הרחק" (תואר הפועל): háya; -KHAYA, SD:247, UT:460

haira, eccaira, avahaira

רחוק

במרחקים, למרחוק; "מרחיק-ראות": palantir, "הנודדת למרחקים" (שם של ספינה): Palarran. Silm:435, TIR

palan

רחוק

מחליף את liquin ב LT1:262. LINKWI

linquë

רטוב

מיימי. NEN

nenda

רטוב

-MISK

mixa

רטוב

ÑOL

holmë

ריח

 

nur

ריטון, נהמה

ייתכן שזו רק צורה מאוחרת של nur. נוהם (ש"ת): nurrua.

nurru-

ריטון, נהמה

-MC:223, LT1:263

 

ריטון, נהמה

(לקוח מצורת העבר הבינוני envinyanta, "התרפא". הפירוש המילולי הם *לחדש, *מחודש, כמו שמו של אראגורן Envinyatar, "המחדש") MR:405

#envinyata-

ריפוי

LUS

lusta

רֵיק

LUS, KUM

lusta, cumna

רֵיק (ת)

:17, MASAG, GL:58

mussë, moica, maxa

רך

הכוונה לרכס של גל (wingi-).

wingë

רכס

המילה מפורשת ב-LT1:256 כ"רכס,פסגה ", אבל בקווניה בוגרת ormë משמעותו "פזיזות, מהירות,אלימות". WIG/LT1:273

ormë

רכס

של מפל או מעיין. Letters:282 cf. ROS

rossë

רסס

למעשה משמעותו היא *"ידיד הכוכבים". טולקין מעיר: "אין זה מפתיע שהאדאין... התקשו להבחין באם מילים ושמות הכוללים את האלמנט el התייחסו לכוכבים או לבני-הלילית. ניתן לראות זאת בשם Elendil, שמשמעותו אמורה היתה להיות "ידיד-בני-לילית". משמעותו בקווניה היתה 'אוהב או לומד הכוכבים'... 'ידיד-בני-לילית' מיוצג נכון יותר על ידי Quen(den)dil או Eldandil". -WJ:410

Elendil

רע-בני-לילית

"רע-עין": henulca; "רע-ריח": saura (þ) (ראו מסריח). "חופשי מרוע": aman (ראו מבורך). -SD:68, 72, UGU, THUS, WJ:399

úmëa, #ulca

רע, מרושע

VT39:11

maita

רעב

-BES

vessë

רעיה, אישה

מתורגם באטימולוגיות כ"כלה". UT:8 cf. NDIS

indis

רעיה, אישה

ניחוש. -INK, WJ:319

intya

רעיון

עקרון, רצון.

selma (Þ)

רעיון

SAG

sangwa

רעל

גם: "צהוב-ירוק, ירוק". "רעננוּת": vén, wén. -GWEN

venya, wenya

רענן, טרי

LT1:259, MC:223

ran

רעש

רעש רועם

rävë

רעש

(קול של) סופה

raumo

רעש

 

Úlairi

רפאי הטבעת

נחישות. ההגיה ב- s היא בקווניה נולדורינית. בניבים אחרים ההגייה (והכתיב) ב- th (Þelma) -WJ:319

*selma

רצון

הפעלת כוח הרצון: nirmë. -VT39:30/VT41:6, 17

níra

רצון

LotR:1157

órë

רצון פנימי, תאוות הלב

LATH

latta

רצועה, סרט

רבים talami. "משטח מרוצף" (חצר): paca. -TAL, GL:63

talan

רצפּה, משטח

 

er

רק, אבל

 

menel

רקיע

שמיים.

ilwë

רקיע

Silm:434/MC:222 215, LT1:255

 

רקיע

ברשותו של... (כולל יחסת שייכות). ELED

lenémë

רשות

EZGE

escë

רשרוש

LotR:1149

rembë

רשת

רשת קורי עכביש: ungwë. -NAT, LotR:1157

natsë

רשת