ק

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

מילולית: "חדר האוצר של הגמדים"

Casarrondo

קאזאד-דום

אזור בוואלינור ליד הבקעה (קאלאקיריה), בו האור בהיר יותר והארץ יפה יותר. RGEO:70 cf. LotR:252

Calaciryan, Calaciryandë

קאלאקיריאן

זיהוי קבוצת כוכבים זו אינו וודאי. Wilwarin משמעותו "פרפר". Silm:426

Wilwarin

קאסיופאה (אסטרונומיה)

צורה מקוצרת: Moryo (שמו הסינדאריני, הוא תרגום השם שניתן לו ע"י אימו-Carnistir).  PM:353

Morifinwë

קאראנתיר

STAN, UT:317/LotR:1003

sanda

קבוע, תמידי

ראה "פריחה".

lossë

קבוצת פרחים

בוּדד מ- Noirinan - "עמק הקברים". -UT:166

#noirë

קֶבר

קדוש (ש"ע): ainu (זכר), aini (נקבה). "מקדש" yäna, AYAN/WJ:399, Nam, YAN

aina, airë

קדוש

KEM, TAN

cemnaro, centano

קדר

 

ungwë

קַדְרות

צל

lumbë

קַדְרות

אפלה, צל

huinë

קַדְרות

לילה, דימדומים, חושך

lómë

קַדְרות

 

yaru

קַדְרות

-UÑG, LUM, VT41:8, GL:37, LT1:255, Silm:431

 

קַדְרות

אפלה, ערפל, לילה. אפלולי: huiva LT1:253.

hui

קדרות

MOR, LUM

mordo

קדרות

-STAG/Silm:438

sanga

קהל, המון

 כיוון, דרך

tië

קו

קו ישר, דרך

tëa

קו

-TE3/RGEO:67

 

קו

-WJ:395

hwermë

קוד תנועה

"ימי-קדם": yárë; "זמנים קדומים": yalúmë; "בעבר": , "שייך ל-, או שמוצאו מ- זמנים קדומים" (עתיק): yára. -YA

yara

קודם, ה-

שחור, אפל, מדוכדך. MOR

morna

קודר

SPIN, LT2:341

findë

קווצת-שיער, מחלפה

מתייחס לתנודה של מיתרי הקול. -VT39:16

óma

קול

במשמעות "צליל חזק". róma  היא גם "כתף". -ROM, LotR:488 cf. Letters:308

róma

קול רם

LAM

lamma

קול, צליל

צליל מהדהד. lámatyávë- טעם צלילי. תכונה שעל פיה קבעו בני הלילית את שם הבחירה שלהם. LAM, MR:215, 216

láma

קול, צליל

משוחזר מצורת הרבים hloni, מופיע רק בהקשר של צלילי שפה. WJ:394

hlon

קול, צליל

קול תרועה (וגם "כתף"). ROM

róma

קול, צליל

מתורגם גם כ"תנועה" (דקדוק). OM, WJ:391, VT39:16

óma

קול, צליל

שם קרנו של אולמו. SYAL

hyalma

קונכיה

ריבוי רגיל: istari ריבוי ביחסת שייכות: istarion

istar

קוסם

curu מפורש ב LT1:269, כ"קסם, כישוף", אך באטימולוגיות הפירוש הוא פשוט "מיומנות".

curuvar

קוסם

 

sairon

קוסם

-LotR:1121, UT:388, cf. IS, SAY; LT1:269

 

קוסם

-NAS

nassë

קוץ

(משמש גם כפועל "זה קר, זה מקפיא".) WJ:417

niquë

קור

SLIG

lia

קור עכביש

WJ:417

nicu-

קור, להיות קר (במזג אויר).

בצורה מקוצרת, Curvo. ("שם-האם" שלו, שמעולם לא בא ליידי שימוש בכתובים הוא Atarincë. -PM:352, 353

Curufinwë

קורופין

SLIG

línë

קורי עכביש

בקווניה מוקדמת: עכביש, במיוחד אונגוליאנט. LotR:1157, LT1:271

ungwë

קורי עכביש, רשת

-NÁRAK 

naraca

קורע, אלים, קשה

PIK, WJ:389, 413

pitya

קטן

-TIT, LT1:267

titta

קטן, קטנטן

-NAY, LT1:262, RGEO:66

nainië, nairë

קינה, אבל

בלוח של אימלאדריס, lairë היתה תקופה של 72 יום, אך המילה שימשה גם במובן הכללי. קיץ נצחי: oiolairë. lairelossë - "שלג של קיץ", עצים ירוקי עד שהובאו לנומנור בידי האלדאר.

lairë

קיץ

 

saiwen

קיץ

LotR:1141, 1145, Letters:282, LT1:265, UT:167, 458, UT:167, 449

 

קיץ

RAMBÂ/Silm:436

ramba

קיר

Teleporno לפי ה UT:266 (כנראה קווניה נולדורית) ו-Telporno לפי ה Letters:425 (כנראה קווניה טלרינית).  ראה "גאלאדריאל"

Telporno , Teleporno

קלבורן

אפשרי גם- Telperinquár, כמו ב quárë-"אגרוף". Silm:429

Telperinquar

קלברימבור (אגרוף הכסף).

צורה מקוצרת:  Turco "החזק", השם הסינדאריני הוא תרגום של שם האם שלו: Tyelcormo "מהיר-החימה" (hasty-riser). שם זה, האחרון, מעולם לא היה בשימוש בכתובים. PM:352, 353

Turcafinwë

קלגורם

ראה: UT:426

Celussë

קלוס

המשמעות של parma היא בעצם "ספר" אבל המשמעות המילולית היא קלף. ראה קליפת עץ

parma

קלף

-SD:419

hyóla

קלף מנצח

-POR

porë

קמח

"מילולית שייכות בריבוי: "של נשרים". ב- LT1:251 מופיע ëaren, אך זוהי בקושי מילה תקינה בקווניה מאוחרת. ראו עיט. -LT1:266

Sornion(þ)

קן-נשרים

-LT2:335

liscë

קנה סוף

אבל באטימ' הפירוש הוא "עכביש". LT1:271

liantë

קנוקנת, שלוחה, זרוע

KAS

cassa

קסדה

GL:72

sairina

קסום, מכושף

חכמה עמוקה, כך בפרוש פואטי או ארכאי. בשימוש רגיל פרוש המילה הוא "דעת". ÑGOL

ingolë

קסם

כך ב-LT1:269 , אך באטימולוגיות פירוש המילה הוא פשוט "מיומנות".

curu

קסם

גם "כלי שיט, סירה". LT1:254

venë

קערה

-LT1:254

halcin

קפוא

REG, RÎ

réna, ríma

קצה

-MET

mentë

קצה, "שפיץ"

חוד-החנית, לנגח, משולש. SNAS

nasta  

קצה, "שפיץ"

קרן. TIL

tildë

קצה, "שפיץ"

"להעלות קצף": falasta- (ידועה צורת בינוני  falastala).

fallë

קֶצף

רסס.  wingë (wingi-) - שיא הגל.

winga

קֶצף

-MC:222/223, PHAL, WIG, LT1:273

 

קֶצף

LT1:273 cf. WIG

wingë

קצף גלים

STINTÂ, UT:284

sinta (Þ)

קצר (ש"ת)

cf. NIK-W-

nicu-

קר, להיות קר (על מזג אויר)

בריכה קרה בהרים: ringë. MC:222, RINGI

ringa

קר, קריר

LT1:260

yelwa

קר, קריר

 LT1:253

har, harë

קרוב

קר כקרח: helca. :254/Silm:433/KHEL

helcë

קרח

GYEL

yello

קריאת ניצחון

סיומת נפוצה של שמות ערים

-mas

קריית-

החומר ממנו יצר פיאנור את הסילמרילים. אטימולוגית, משמעות המילה כנראה "דבר לבן ובוהק", או אולי "(חומר) שיזרח בלבן ". RGEO:73, Silm:437

silima

קריסטל

LT1:265

ringa

קריר, לח

ביחוד משמש לקרניים של חיה,  אך גם בהקשר של הרים. לדוגמא: Rasmund - שור בעל קרניים (Letters:423) ו Arfanyaras, Arfanyarassë - פסגה(*קרן) מלבינה ומבהיקה, (כינוי לטאניקווטיל);

rassë

קרן

חוד, קרן של חיה. בעל קרניים: Tilion (מכינויי הירח).

tildë

קרן

קרן של חיה. כנראה מחליפה את taru. בעל קרניים: tarucca (ייתכן שיצאה משימוש יחד עם taru)

tarca

קרן

כלי הנגינה

romba, róma

קרן

קרן אולמו, קונכיה. SYAL

hyalma

קרן

RAS, WJ:403/416, ROM/WJ:401 contrast 368, SYAL, TIL, TARÁK, LT2:337,347, Silm:438

 

קרן

-AKLA-R, LT2:341

alca

קרן אור

ייתכן שמילה זו לא קיימת בקווניה הבוגרת, שכן משמעותה עשויה גם להיות פועל במשמעות "אני גווע". -AKLA-R, LT2:341

firin

קרן שמש

בעל קרס, עקום: rempa. LotR:1157, GAT, REP

ampa, atsa

קרס, וו

צורת ריבוי: talami. (כנראה צורת הבסיס בנטייה היא talam-). -TALAM

talan

קרקע, רצפה

STAR

sara (Þ)

קש

 

sarda

קשה

משמעותו הנוספת היא מעוות, קטן (ע"ע)

nauca

קשה

VT39:17, WJ:41

 

קשה

 WJ:413, TÁRAG

norna, tarya

קשה, קשוח

אלים, גס.-NRAK

naraca

קשוח

צורת ריבוי משוערת: núter . NU

nútë

קשר

-SNAR

narda

קשר

מילולית: גשר השמים.

helyanwë

קשת בענן

 

Ilweran, Ilweranta

קשת בענן

3EL, LT1:256, LT2:348

 

קשת בענן