צ

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

גם "נכד". צאצא ממין זכר: yondo (בן). ÑGYO(N)

indyo

צאצא

חבורה, פלוגה. -LT2:340

hossë

צבא

SYAL

hyalma

צדף, קונכיה

גם המילה Morwen (שמתורגמת מילולית "בת האפלה") היא כינוי לפלנטה הזו, וכך גם Silindo - אך שתיהן כבר לא בשימוש בצורה הנוכחית של השפה.

Alcarinquë

צדק (כוכב הלכת)

MAD, SMAL

malwa

צהבהב

tulcaנלקח מן הואלארין ושימש בקווניה ואנייארית בלבד.

tulca

צהוב

אבקה צהובה: malo; "פטיש צהוב" (ציפור צהובה): ammalë, ambalë; SMAL, WJ:399, LT1:248

malina

צהוב

מיצר yatta YAK

yat, (yaht-)

צוואר

מצוק הפונה לים. הצורה האלטרנטיבית oldó היא כנראה קווניה ארכאית. LT1:252

ollo

צוק

שם המלכות של אראגורן, אולי *Elessard-, השוו אבן. המשמעות המילולית היא *"אבן הכוכבים" - אך האדאין בילבלו את המילים elen - "כוכב" ו- elda "בן-לילית". ראו ידיד-בני-לילית. -LotR:395, 897

Elessar

צור-בני-לילית

MBAW

maurë

צורך

פעור פה, צמא. -PHAU

fauca

צחיח

כנראה טעות מ-roimë. הפועל "לצוד" לא ניתן באטימולוגיות, אך המילה "לרדוף" roita- , נגזרת מאותו השורש וככל הנראה ניתנת לשימוש כ"לצוד". ב LT1:260 מבוארת המילה rauta- כ "ציד". ROY1

raimë

ציד (ש"ע)

-WJ:392

eques

ציטטה, אימרה

לבן, חיוור. WJ:417

ninquë

צינה

-LT1:266, LT2:347

rotsë

צינור

LT2:347

róta

צינור

-ERÉK

ercassë

צינית (צמח)

ברבים: peltaxi -PEL

peltas

ציר (של גלגל)

lómë- צללי הלילה; halda- מוצלל, מוסתר; fuinë, ungo, lumbulë - צל כבד; Huinë- "הצל", מילה המקושרת לבואו של סאורון לנומנור. -DAY, LT1:255, Nam/RGEO:67, PHUY, UÑG, SKAL

lëo, laimë, lómin

צל

MC:222, UÑG, Nam, RGEO:67, SYAD, RGEO:74, MC:223

ungo

צל כהה

TING, TANG

tingë, tango

צליל מיתר

 -ROM, LotR:488 cf. Letters:308

lin

צליל, לחן

LT1:257

cordon

צֶלֶם, פסל

LAM

láma

צלצול, הד

PHAU, VT39:11

soica, fauca

צמֵא

PHAU

fauca

צמא, צחיח

ברבים olvar, מתורגם רק כ-"דברים גדלים עם שורשים בקרקע" ; צמחים ארוכים uilë (בעיקר עשבים - ëaruilë) Silm:415, UY

olva

צמח

TUY, LT:258

tuima

צמח, ניצן

"של צמר, צמרירי" toa. -TOW

צמר

-LT1:249

צמר, גיזה

MR:897

Telcontar

צעדן

צורת ריבוי: fanar. מילה זו תארה גם את ההתגלמויות הפיזיות של הולאר. -RGEO:74

fana

צעיף, לבוש

מלא נעורים: nessima.NETH, LR:25, GL:37, LT1:267

nessa, vinya, cana

צעיר

LT1:259

rambë

צעקה

צורת רבים: nyérer. GL:60

nyérë

צער, יגון

ל- fortë יש גם משמעות של "ימין"; צפוני: formenya ; ארצות הצפון (אזור בנומנור): Forostar. PHOR, LotR:1157, UT:165, 439

Formen, fortë

צפון

Lenwa (צר וארוך, ישר). מצר יבשה yatta. דרך צרה axa, צוק צר nehtë. AK, LT2:341, YAK, UT:282

arca

צר

ראו "מִגדל". LT1:260

mindon

צריח

מופיע ב LT2:336, אבל פרוש זה נזנח כנראה - osto משמעותו "עיר" בקווניה בוגרת.

os(t)

צריף