פ

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

(Amillion ב- LT1:249 היא בקושי מילה תקינה בקווניה מאוחרת). -LotR:1144

Nénimë

פברואר

משוחזר מצורת העבר hastaina, המופיע בביטוי "ארדה שנשחתה" Arda Hastaina. לא-פגום: alahasta. MR:255, 254

#hasta-

פגום

סכין. SIK

sicil

פגיון

GL:37

naica

פגיון

נקודת המפגש בין דרכיהם של שני אנשים או שתי קבוצות.

omentië

פגישה

נקודת המפגש של שלוש קבוצות או יותר.

yomenië

פגישה

WJ:367, 407, LotR:94

 

פגישה

 

anto

פה

במקור מאוחר יותר מתורגם כ"שפה" (האבר הפיזי). "פה מלא": (מלא עד הסוף): penquanta.

פה

פתח.

assa

פה

שם עצם הכולל את חלל הפה. ככל הנראה שונתה ע"י טולקין מהמילה páva).

náva

פה

LotR:1157, PEG, GAS, VT39:13 cf. 8, 19, VT39:11

 

פה

מופיע רק ב- hloníti tengwi - כתב פונטי. -WJ:395, VT39:4

hlonítë

פונטי

-LT1:257, WJ:415

caurë

פחד

קיים גם כפועל "להכות בפטיש". -NDAM

namba

פטיש

רבים hwandi. -SWAD

hwan

פטרייה

"רוח-אש", "נשמה של אש". -Silm:397/435, MR:217

Fëanáro

פיאנור

 

yanga-

פיהוק, לפהק

מבוסס על צורת שם הפעולה: hácala YAG, MC:222

#hac

פיהוק, לפהק

פיות הכפר, דריאדות

nandin

פֵיות העצים

ביחיד: Nermi

Nermir

פֵיות השָׂדֶה

MBUD

andamunda

פיל

-MR:230

Arafinwë

פינארפין

-PM:345

Findecáno

פִינגוֹן

-Silm:428/PM:346

Findaráto

פינרוד

גם במשמעות ברזל. LT1:252

erë, eren

פלדה

GL:37

yaisa

פלדה

PAL

palúrë, palmë

פני שטח

בקווניה המילה היא ביחיד. -ANA

anta

פָנים

האזור המרכזי בנומנור. UT:165, 454

Mittalmar

פנים היבשת

MI

mir, minna

פנימה

MI

mitya

פנימי

LT1:265

marilla

פנינה

פסגת הר aicassë.

aicalë

פסגה

מבודד מ Arfanyarassë, Arfanyaras - "פסגה לבנה ובוהקת"

rassë, ras

פסגה

-AYAK, WJ:416

 

פסגה

חגיגה בזמן קבוע . בוואניארין - athar.

asar

פסטיבל

MR:258

namna

פסל

מבודד מ Pitya-naucor "הגמדים הפעוטים".

pitya

פעוט

GL:36

fásë

פער, מפרץ

STAK

sanca

פער, פיצול

TAP

tampa

פקק, מעצור

-BERÉK, WJ:219

verca

פרא, פראי

משוחזר מצורת הרבים: hravani. Hravani ("הפראים") הוא השם בקווניה של הגלות לציון בני-אדם שאינם שייכים לשלושת בתי האדאין.

#hravan

פרא, פראי

ברבים fumellar, fúmellot. -LT1:252

fúmella

פרג

הגרסה האלטרנטיבית -yaxi, נראית כצורת רבים, אלא אם כן קשור ל-i כסיומת נקבית, כמו tári - מלכה. GL:36

yaxë

פרה חולבת

-PAT, VT39:23, VT39:23/VT41:5

panta, láta

פרוש, פתוח

- פרח גדול ויחיד. לעיתים קרובות הופך ל- -lot במילים מולחמות. מהמילה ambalotsë - "פרח עולה" - ניתן לבודד את #lotsë; זו עשויה להיות המילה הכללית לפרח. "פרח המערב" (תבנית קישוטית בצורת פרח):Númellóte. השוו גם: indil - "חבצלת, או פרח גדול ויחיד אחר". "להצמיח עלים ופרחים" (ללבלב): *lohta- (תוקן מהצורה המקורית lokta מפני שטולקין החליט מאוחר יותר ש- kt יהפוך בקווניה ל- ht). -LOT(H), LT1:259, WJ:318, UT:227, 458, WJ:399, LT:258

lótë

פֶרח

מילולית - היות סגור לגמרי. משמש לתאור נפש שסגרה את עצמה בפני מגע טלפתי. -VT39:23

aquapahtië

פרטיות

כך באטימ' וב- Silm:439; ב- LT1:273 מופיע yáva). "להניב פרי": yavin (גוף ראשון). -YAB, LT1:273

yávë

פרי

כ-4.8 ק"מ. במקור "עצירה" (בצעדות ארוכות היו עושים הפסקה קצרה כל פרסה). -UT:285

lár

פרסה (מידת מרחק)

ROK/Letters:282, 382, GL:56, WJ:372/UT:282

roquen

פרש

ברבים equessi. -WJ:392

eques

פתגם, מימרה

VT39:23, LAT, GAS, VT39:23/VT41:5

assa, latya

פתח

VT39:23, LAT, VT39:23/VT41:5

látië

פתיחות

גם: קור-עכביש. הפועל lia- משמעותו "לשזור". -SLIG

lia

פתיל