ס

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

ראו סיפור.

nyarna

סאגה

מילולית "המתועב". שמות נוספים- Súro, Sauro. -THUS

Sauron (Þ)

סאורון

-UT:393, 401, 428

Curumo

סארומאן, קורוניר

LIB

lipsa

סבון

-VT39:23

pahta

סגור

LT2:335

ciris

סדק

SYAD

Hyatsë

סדק

RGEO:70/WJ:403

ciris

סדק, שבר

TEÑ, LotR:1153

téma

סדרה, שורה

סדרה של עיצורים בטנגוואר (עיצורים שיניים). LotR:1154

Tincotéma

סדרת-T

קבוצת אותיות בא"ב.

calmatéma

סדרת K

LT1:271

cúnë

סהרון, קשת

 -LT1:272

nostalë

סוג, מין

 

fólë

סוד

-MUY, DUL, LT1:255, LT2:340

muina, nulla, nulda, lomba

סודי

-MBAKH

macar

סוחר

-GL:70

teltassë

סוכך, גגון

RUN, LT2:347

tallúnë

סוליה

מתורגם כ-"סוס מהיר לרכיבה" ב Letters:382 ; ROK/Letters:282, 382, GL:56, WJ:372/UT:282

rocco

סוס

 

mairo

סוס

"סוף העולם": Ambar-metta. LotR:1003, MET, LT1:267, WJ:411, KYEL

metta, mentë, tyel, tyeldë, telu

סוף

בניקוד טנגוואר - הסימן ":". WJ:392, PUS

pusta

סוף פסוק

PUS

putta, pusta

סוף פסוק (ניקוד)

MC:223

raumo

סופה

סוף דבר, הקץ: mande, manar (מזל, אושר, גורל)

tyelima, métima

סופי

-MC:222 cf. 215

métima

סופי, אחרון

תוארו הבלתי מתורגם של קוונאר (Quennar), מומחה לכרונולוגיה.

Onótimo

סופר, מונה

ראה גם "עיצור". WJ:396, (PUT) see PUS

punta

סותם (עיצור)

אם קיימת צורת יחיד היא צריכה להיות #arma. -3AR

armar

סחורה, מוצרים

-BORÓN

voronwië

סיבולת

אמנון ותמר

helin, helinyetillë

סיגלית

הוגדר כ"כל דבר שמשתמשים בו כדי לסיים את עבודה או עניין". WJ:411

telma

סיום

ראו סוף.

 

סיום

TAK

tancil

סיכת נוי

רבים: tehtar. בשרה"ט מילה זו מיוחסת לניקוד הטנגוואר. TEK/VT39:17

tehta

סימן

ברבים: sarati. במקור שימשה לציין כל "אות, או סימון חשוב אחר", אך לאחר כניסת הטנגוואר משומשת בעיקר לציון אותיות רומיל. WJ:396

sarat

סימן

סימן קטן, נקודה. TIK

tixë

סימן

 

tanna, taina

סימן

סימן (בכתיבה), ניקוד דיאקריטי

tehta

סימן

אות, כתב. tengwesta- מערכת סימנים (אלפבית)

tengwë

סימן

MR:385, WJ:394, 395, TEK

tengwë

סימן

tengwi. -WJ:394, 395 cf. TEK

tengwë

סימן

KWET/VT39:16

quenta

סיפור

NAR2

nyárë, nyarna

סיפור, סאגה, הסטוריה

LUT, WJ:318

luntë

סירה

LT1:262

Niellúnë, Nierninwa

סיריוס

לגמרי, לחלוטין. -WJ:392

aqua

סך-הכל

LT2:342

hyanda

סכין מחרשה

-TUP

tupsë

סכך

צורת רבים: Máhani.זהו כינוי לוואלאר ("הרשויות") ומובנו האדם או הישות המחזיקים בסמכות, ולא המונח המופשט. לא ברור אם ניתן להשתמש במילה זאת לרשויות חילוניות (אבל אם כן, אין לכתוב באות גדולה). -MR:350, WJ:399/402

Máhan

סמכות, מרות

מילולית "זמר אביב". TUY/LIN2/LT1:269/LT2:338

tuilindo

סנונית

ראו מפתן.

fenda

סף

TYAL

tyalië

ספורט, משחק

:1144/1146/Silm:439

Yavannië

ספטמבר

KIR, LT1:249

cirya

ספינה

Nam, RGEO:67

yulma

ספל

UT:223

Falassion

סקלתור

 USUK

usquë

סרחון, צחנה

אסיף. תקופה של 54 ימים בלוח השנה של אימלאדריס.

yávië

סתיו

נפילת עלים

lasselanta

סתיו

דעיכה

quellë

סתיו

אוקטובר. משמש גם כמילה כללית לסתיו. . -LotR:1142, 1144, 1145/Silm:439/LT1:254, DAT, FS, NAR/KWAL, Letters:382

narquelië

סתיו