נ

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

יפה, נכון, צודק. "העם הנאווה": Vanimo (נתונה צורת הריבוי Vanimor, אף שהיא נראית רגילה לחלוטין; נאמר שהמילה מתייחסת ל"ילדי הואלאר").

vanima

נאה

יפה.

vanë,  melima, linda

נאה

נדיב, הוגן

faila

נאה

-BAN/VT39:14, LT1:272, MEL, SLIN, PM:352, VT39:14

 

נאה

יפה, נאה. -LT1:272

vanima

נאות, הוגן

רפאי הטבעת. Silm:362, 417

Úlairi

נאזגול

 

voronda

נאמן

 

voronda

נאמן

-UT:317, LT1:250

 

נאמן

UT:317

vórima

נאמן, מתמיד

אחד מכינוייה של ניינה. LT1:263 cf. 66

Núri

נאנחת, ה-

KHAN

handa

נבון

 -LT1:253

finwa

נבון, פיקח

SPAY

faica

נבזה

הערה: קיימת מילה הומופונית שפירושה "אדם". -ERÉD

erdë

נבט, זרע

לפרוט על נבל: nanda-. נבל קטן: nandellë. פריטה על נבל:  nandelë. נגן נבל: nandaro. נגינת נבל:  salmë. -NGAN LotR:1157, LT1:265

nandë

נבל (כלי נגינה)

STAB

samno, col

נגר, חרש אמן, בנאי

LT2:344

sóra

נגרר, ארוך

KHIM

himba

נדבק, נצמד

גם במובן של רחב לב וצודק -PM:352

faila

נדיב

LT1:271

vainë

נדן

שבועה, הבטחה. -UT:317

vanda

נדר, ברית, שבועה

MC:223

yarra

נהימה

צורת ריבוי: sírer. קיימות גם הצורות nen, sindi, celusindi שייתכן ואינן תקפות בקווניה של שה"ט. -SIR, ET

sírë

נהר

LotR:1144

Hísimë

נובמבר

WJ:389

Nävarot

נוברוד

משוחזר מ- Palarran  "הנודד למרחקים", שם של ספינה. -RAN, Silm:436, UT:460, 461

#ran

נווד

שם של הירח

Rána

נווד

-LT1:265

sírima

נוזלי

PEN

penda

נוטה, יורד

-LAN, LT1:254

lanwa, windelë

נול

רבים: Noldor. בכתיבה בטנגוואר יש לתעתק את ה- n ההתחלתית באות Noldo. של הנולדור: Noldorinwa. שפת הנולדור: Noldorin. ארץ הנולדור: Noldomar. -LT1:262, Silm:61, LotR:1157, VT39:16

Noldo

נולדו

שפת הנולדור. נולדורי, של הנולדור: Noldorinwa. WJ:20, LR:201

Noldorin

נולדורין

KWES, LotR:1157

quessë

נוצה

WJ:413, TÁRAG

norna, tarya

נוקשה

PM:347

aica

נורא

ראו איום.

rúcima, aica

נורא

-SED, GL:23

senda

נָח

LT1:250

tambë

נחושת

 

urus (urust-)

נחושת

-VT41:10

calarus

נחושת קלל, נחושת מבהיקה

אדמדם, אדום. LT1: 268

aira

נחושתי, בצבע נחושת

LT1: 256

tambina

נחושתי, עשוי נחושת.

LotR:1149

leuca

נחש

צורת רבים: angwi . ANGWA

ango

נחש

דרקון "כך קראו האלדאר לתולעים הגדולות של מלקור". LT2:340. - LOK

lókë

נחש, דרקון

-MEL, LT1:262, WJ:412, NIL, VT39:11, ID 

írima

נחשק

-TALÁT

talta-

נטוי

LT1:269

erda

נטוש

 

úna

נטוש, אומלל

מילת שלילה או תחילית שלילה. ללא אור - ú calo. -VT39:14

ú-

נטוש, אומלל

-WAN, Nam, WJ:366, 365 

hecil

נטוש, מנודה

זכר - hecilo, נקבה - hecilë. (משיהו אבוד או נטוש ע"י חבריו, חסר-בית, פורע-חוק). -WJ:365

hecil

נטוש, מנודה

אגלאת, אגלאין, אגלאד'רים, בני הלילית ה"נטושים", במיוחד האלדאר שנותרו בבלריאנד; ידועה צורת היחיד Hecel. ב- MR:170 מופיע Ecelli. -WJ:365 cf. Silm:68

Heceldi

נטושים, ה-

WJ:365

hehta-

נטישה, הזנחה

-Silm:429, LT2:344

carca

ניב, שן

LT1:269

erda

נידח, נטוש

הנחה, רעיון.

intya

ניחוש

צורת רבים: Wingildi. WIG/LT1:273,

wingil, (wingild-)

נימפה

עדיף להשתמש ב- falmarin כדי למנוע בלבול עם falmar במשמעות "גלים". PHAL

falmar, falmarin  )falmarind-)

נימפה

רבים: Nermir

Nermi

נימפה של השדות

רבים: falmarin

falmar

נימפת ים

-RIK

rincë

ניעוּר

להדליק, לגרום לניצוץ: tinta-; לנצנץ: tintina-. TIN, Silm:438

tinwë

ניצוץ

GL:17

apairë 

ניצחון

שליטה.  TUR

túrë

ניצחון

בטנגוואר יש לאיית מילה זו באות noldo.

nillë

ניצנוץ כסוף

-BES

vesta

נישואים

כנראה מילה בואניארין. כיוון שהצרוף ndy הפך ל- ny בנולדורין, סביר שהנולדור השתמשו ב- *inyo. -ÑGYO(N)

indyo

נכד, צאצא

-TE3, LT1:272

téra, vanima

נכון

-TUB cf. LT1:271

tumna

נמוך, עמוק

מעגן, חוף מבטחים. מחליף את  cópa, cópas אשר ב- LT1:257. -KHOP

hópa, hopassë

נמל, מעגן

הפרוש המדויק הוא "כניסה לנמל" אבל משמש במשמעות נמל במילה  Alqualondë, "נמל הברבורים" UT:417)

londë

נמל, מעגן

-KUNDU

cundu

נסיך

3AR

aranel

נסיכה

 להסתיר. מוסתר בצל.

muina

נסתר, חבוי

מצועף, עטוי צללים.

halda

נסתר, חבוי

מוסתר, מוסווה.

furin/hurin ,foina

נסתר, חבוי

עמוק

tumna

נסתר, חבוי

-MUY, SKAL, LT2:340, LT1:271

 

נסתר, חבוי

מרץ, חיים חדשים. מלא נעורים: nessima; NETH, LR:25, GL:37, LT1:267

laito/laisi, nessë, nésë

נעורים

יש להניח שהמילה אינה משמשת כתואר רגיל. WJ:402

Varda

נעלה, ה-

TÂ/Silm:437/LT1:264

tára

נעלה, רם

(צורת יחיד משוערת #Arata, PM:363). האראטאר הם האדירים שבואלאר - מאנווה, וארדה, אולמו, יאבאנה, אוולה, מאנדוס, ניאנה ואורומה. Aratar מוזכר גם כ"הנעלה, המרומם". Silm 32/381, WJ:402

Aratar

נעלִים, ה-

 WAN, Nam, WJ:367

vanwa

נעלם, נגוז

ב- LT1:250 מופיע tamin, אך המילה הזאת כנראה מיושנת, משום שבאטימ' מופיע taminאני נוקש.

 tamin

נפחייה, כור

או )פחות סביר): Luinil. לא בטוח מי מהשנים הוא נפטון ומיהו אורנוס. Basic Quenya:24, Silm:55

Nénar

נפטון (כוכב)

המילה הראשונה מופיעה בביטוי lasselanta - "נפילת-העלים, סתיו", והשנייה בוּדדה מ- Noldolantë - "מפלת הנולדור". מדוגמאות אלו ניתן לראות ש- lanta היא נפילה פיזית, בעוד lantë היא נפילה מוסרית. ייתכן שהמילה השנייה יכולה לשמש גם למפלה צבאית, כמו ב"מפלת גונדולין". "זו אשר נפלה" (=נומנור): Atalantë. -DAT/DANT/MC:222, Nam, SD:246, LT1:254, Silm:102/414, TALÁT

#lanta, #lantë

נפילה

אשר נפלה: atalantëa. MC:222

atalantë, atalantië

נפילה, התמוטטות

רבים: sámar.

sáma

נפש

אופי, רצון.

indo

נפש

מודעות פנימית, לב כמקור הרגש.

órë

נפש

הלך רוח

inwisti

נפש

VT39:23, MR:216, LotR:1157, MR:229

 

נפש

רבים fioni, fiondi. PHI

fion

נץ

תחילית: oio-. "לובן-עד": Oiolossë (כינוי לטאניקווטיל); "קיץ-עד": Oiolairë, "נצחי": oia; "[עידן?] נצחי" (כתב היד בלתי-קריא): oirë, oialë; "לַנֶצַח": oialë (שם עצם המשמש כתואר הפועל), tennoio.

oi

נֶצַח

תחיליות: vor-, voro-. "נצחי": vorima.

voro, vor

נצח

-OY, UT:458, BOR, LT1:250/273, Nam/RGEO:67, Silm:429, UT:317

 

נצח

OY

oira

נצחי

-KHIM

himba

נצמד

-KHIM

himba

נצמד

נקבי: inya, inimeitë רבים כנראה  *inimeisi.  -INI

נקֵבה

PIK

pica

נקודה

amatixë - נקודה מעל לשורת האותיות בכתיבה. nuntixë - נקודה מתחת לשורת האותיות. TIK

tixë

נקודה

משקה האלים.   NAM, RGEO:66, 69, LT1:261

míruvórë

נקטר

POY

poica

נקי

 

tambaro

נַקָר

-MC:223

lícuma

נר

MC:223

loicolícuma

נר-המת

LT1:273, SWES

hwesta

נשיפה, משב רוח

גם במשמעות של "נשמה", בד"כ מאכלסת גוף. fëar היא צורת הרבים. דחף (שמקורו בנשמה), רגש - fëafelmë.

fëa

נשמה, רוח

במקור: thúlë.

súlë (Þ)

נשמה, רוח

 

vilissë

נשמה, רוח

נשמה היכולה להתקיים ללא גוף פיזי, כדוגמת הבאלרוגים. (רבים- ëalar)

ëala

נשמה, רוח

ההיפך מחומר, וגם רוח רפאים מנותקת מגוף (רבים- fairi).

fairë

נשמה, רוח

"רוח האדם",  מפורש בשרה"ט כ: "אופי, ורוח פנימית".

órë

נשמה, רוח

MR:349, 218, 165; cf. Silm:431; LotR:1157, MAN, MC:223, MR:349, GL:23, LT1:260, VT41:19 cf. 13

 

נשמה, רוח

-TEÑ, LOD, TE3/RGEO:67, LT1:264

londë, tië

נתיב בים, כניסה לנמל