מ

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

ניתן להשתמש גם בסיומות: -llo, רבים -llon, או -llor, זוגי -lto. לדוגמא: Eärello - *"מן הים". -3O, LotR:1003

ho

מ-, מִן

LT2:345

Mavoinë

מאבווין

השם המקוצר הוא Cáno (לא שווה ערך לשם הסינדאריני, הדומה לשם האם שלו, Macalaurë אשר מעולם לא הוזכר בסיפור). PM:352, 353

Canafinwë

מאגלור

Basic Quenya:24, Silm:55

Carnil

מאדים

משמע "השלישי של פינווה", לא מקביל לשם הסינדאריני "מאדרוס". הצורה המקוצרת: Nelyo. שם האם שלו, אשר מעולם לא הוזכר בסיפורים היה Maitimo, שמשמעותו "הבנוי היטב". ניתן לו גם הכינוי Russandol - "ראש נחושת". PM:352, 353

Nelyafinwë

מאדרוס

סביר להניח שהכוונה ליום האחרון במאה- הניסוח של טולקין אינו ברור. LotR:1142

haranyë

מאה (מאה שנים)

צורת ריבוי: meldor. צורה ספציפית לזכר: melindo, לנקבה: melissë. -MEL, LT1:262, WJ:412, NIL, VT39:11, ID

meldo

מאהב (לגבר ואשה)

אחרון מבחינת זמן (ראה גם "אחרון"). -LT1:267

telwa

מאוחר

המילה הזאת היתה אמורה להתקשר ל-Valar שמשמעותו המקורית היתה "המאושרים". טולקין שינה את המשמעות ל"כוחות", ולכן לא ברור שמילה זאת תקפה. LT1:272

valin

מאושר

LotR:1144

Lótessë

מאי

זו אינה מילה תקפה בקווניה המאוחרת. LT1:252/254

Kalainis

מאי

ראו חקירה.

 

מאמר

שמו של הירח. THIL

Isil

מבהיק, ה-

(תואר) גברי, רב-און

vëa

מבוגר, בוגר

(שם עצם) אדם מבוגר. זכר בוגר, גבר: nér (ר' neri)-WEG, DER

vëaner

מבוגר, בוגר

(תואר) גברי, רב-און

vëa

מבוגר, בוגר

(שם עצם) אדם מבוגר. זכר בוגר, גבר: nér (ר' neri)-WEG, DER

vëaner

מבוגר, בוגר

MC:223

rúcina

מבולבל

MC:223

rúcina

מבולבל, לא מסודר

הערה: arta פירושו גם: "לרוחב". -GARAT (see 3AR)

arta

מִבצר

SAR

sarnë

מבצר

SAR

sarnë

מבצר, מקום חזק

מתורגם גם: "צריח" או "מגדל נישא";

mindon

מִגדל

מגדל בודד MINI

mindo

מִגדל

מגדל-שמירה. גם: "מגדל אדיר, עיר על גבעה".

tirion

מִגדל

מגדל גבוה. קיים הומונים שפירושו: "אני שומר".

tirin

מִגדל

LT2:346/MC:222, MINI, LT1:258, TIR

 

מִגדל

Valacirca- חרמש הולאר (הדובה הגדולה), שנקרא גם Otselen, שבעת הכוכבים. KIRIK, OT

circa

מגל, חרמש

TURÚM, LT1:269

turma

מגן

LT1:249

aulë

מדובלל

PE13:108

acca

מִדי

-DUB

lumna

מדכא, מעיק

משופע, פונה כלפי מטה - penda. PEN

pendë

מדרון, מורד

PEN

ampendë

מדרון, מעלה

ר' "מי".

 

מה

TUG

tunga

מהדהד, מתוח (על מיתרים)

-PM:395

mana

מהו

LAK

larca, alarca

מהיר

KHOR, LT2:347, GOR

rimpa, arauca

מהיר

משוחזר מצורת הרבים lintë.

#linta

מהיר

 נמהר

tyelca

מהיר

 מתפרץ

arauca

מהיר

Nam, KYELEK, LAK, LT2:347

 

מהיר

חרב רחבה. גם במשמעות "חרטום של ספינה".

lango

מהיר

חרב גדולה.

falquan

מהיר

חרב קצרה

ecet

מהיר

להב חרב

maica

מהיר

מילה ארכאית. משמעותה "המודרנית" היא "הבזק, בוהק".

russë

מהיר

MAK/LT1:259/VT39:11, LAG, LT2:341, UT:284/432, VT39:11, RUS, VT39:11

 

מהיר

RIP

rimpa

מהיר, חפוז

גם שם העצם "אור" במובן של מקור אור בודד. -KAL, MR:250, WJ:361/Silm:61, RGEO:70/Nam

calina

מואר, בהיר

הארכה: tailë. -TAY cf. VT39:7

taina

מוארך, מתוח

-BAR

varna

מוגן

יסורים

qualmë, unqualë

מוות

Nuru הוא כינוי למאנדוס.

nuru

מוות

מיתה טבעית (שם הפעולה). עיין גם: "זוהר", "רפא".

fairë

מוות

 

urdu

מוות

KWAL/LT1:264, ÑGUR, PHIR, LT2:342

 

מוות

-MOY

moina

מוּכָּר

לדלג -NUT

nauta

מוכרח

MA3

maitë

מוכשר

 עטור-כוכבים(שם של טניקווטיל): Elerrína (כך בסילמריליון; באטימולוגיה: Elerína). EL, Silm:42

rína

מוכתר, עטור

תאריך מסוים, הזדמנות מיוחדת. -LU

מועד

LT1:259

lúrëa

מוצל, חשוך

AR1

arinya

מוקדם

שחר, מוקדם בבוקר. צורה ארכאית. MC:223

amaurëa

מוקדם

תחילת היום, אביב. TUY

tuilë

מוקדם

הצורה הקדומה ביותר הייתה Moriñgotho - האוייב השחור. MR:194

Moringotto

מורגות

PEN

pendë

מורד

LR:188

sáro

מושיע, גואל

ראה גם "מפקד". -PM:345

cáno

מושל

צורת רבים: harni. באטימולוגיה גם "מלך", אבל בשר הטבעות ובטקסטים אחרים של קווניה המילה בשביל "מלך" היא aran וברבים arani. ראה: מלך. UT:400.

haran

מושל, ראש השבט

SD:246

nucumna

מושפל, מבויש

-LT1:259

lúrë

מזג אויר אפל

AP

apsa

מזון מבושל, בשר.

הקץ, הגורל הסופי MAN/MANAD, LT2:348  

mandë, manar

מזל

השגחה, מה שהעתיד צופן. בר-מזל: herenya KHER, LT2:348

heren

מזל

גורל

marto

מזל

-LT1:272

valto

מזל

ב- LT2:348 מופיע mart, אבל הצרור rt אינו מופיע בסופי מילים בקווניה בוגרת.

*martë

מזל

מזרחה(יחסת התרחקות): Rómenna; מן המזרח(יחסת התקרבות): Rómello; שתי מילים אלה כתובות בנאמארייה באות גדולה. מזרחי:rómenya, "המנצח במזרח" (אחד ממלכי גונדור): Rómendacil

rómen, róna

מזרח

"הארצות החיצוניות, הארץ התיכונה" גם מפורש פעם אחת כ"מזרח", כניגוד לארצות הברוכות שבמערב.

Entar, Entardar

מזרח

שחר, זריחה, מזרח. התואר המקביל: órëa (LT1:264) אלה כנראה אינן מילים תקינות בקווניה המאוחרת; ראו שחר.

órë

מזרח

משוחזר מ- Orrostar - "ארצות המזרח" (איזור בנומנור). מילה זו אינה יכולה להיות תקנית בקווניה מאוחרת, ראו שער.

Ostar

מזרח

RÔ/LotR:1157, UT:463, Nam, EN, LotR:1075, 1081, UT:165, 459

 

מזרח

-AM2, LotR:490

ambaron, Ambarónë

מזרח, מזרחה

LT1:257

capalinda

מזרקה

אחד משמותיו של ארגורן. -MR:405, LotR:897

Envinyatar

מחדש

ליד. תחילית - ar (דוגמא : Araman - "מחוץ לאמאן". -AR2, Silm:428

ara

מחוץ ל-

AWA, ET

ava, ettë

מחוץ ל-

קידומת או מילת יחס שאחריה תבוא מילה ביחסת הרחקה. -ET, LotR:1003

et

מחוץ ל-, החוצה

שופט - שמו של הואלא. -Silm:411

Námo

מחוקק

RAD

randa

מחזור

SLIW, KAY, Silm:122, KWAM

quámë, lívë, caila

מחלה, חולי

ראו קווצת-שיער.

findë

מחלפה

-LT2:342

hyar

מחרשה

טלפתיה: ósanwë, ósanwë-centa; פתיחת המחשבות (לטלפתיה): sanwë-latya; משלוח מחשבות (מסר טלפתי): sanwe-menta. VT39:23, 30, MR:415, VT41:5

sanwë

מחשבה

הצרור ndl לא יכול להופיע בקווניה מאוחרת, לכן הצורה המכוכבת.

vandl, *vandil

מטה

MC:223

néca

מטושטש, עמום

-LAN

lannë

מטפחת

-Nam/MC:222, WJ:391, UT:305, 317, Arct

man

מי, מה

ERE

erumë

מידבר

(מוזכר רק בהקשר ללסטאנן lestanen "במידה". הערה: lesta פירושו "מחגורת". -FS

#lesta

מידה

צורת רבים: quettar. -Silm:436, WJ:391

quetta

מילה

 

miulë

מילל

מיימי, רטוב: nenda; "שדה-מים, מישור מושקה" nanda; אוהבי-מים: Nendili (בהקשר ללינדאר); -NEN, WJ:410, NAD,

nén

מים

LT1:262

linquë

מים

LT1:272

nostalë

מין (ביולוגי), סוג

-SAB, PIS

sáva, pirya

מיץ

PIS

pirya

מיץ, סירופ

MC:223

nurru-

מירמור, רחש

 קו המשברים: falassë. SOL, LT1:266, Silm:431

solor

מישברים, גלים

WJ:372

aiquen

מישהו (מי ש..)

ברבים queni. WJ:361 cf. 360, Silm:15, 431

quén

מישהו, אחד

LIB

laivë

מישחה

-LIB2

lipsa

מישחה, מזור

MR:350

mando

מישמורת

MR:350

mando

מישמורת, שמירה לבטח

 

rámavoitë

מכונף

VT39:14

úvanima

מכוער

דבר מלאכותי. TAN

tanwë

מכשיר

דבר העשוי בכשרון. VT41:10

curo

מכשיר

GL:37

yaima

מכשיר

של קסם טוב -LT1:269

curuni

מכשפה

"לגמרי, במלואו": aqua. -KWAT WJ:392,

quanta

מָלא

כוח מלאכי. צורת רבים: Valar, Vali. ריבוי ביחסת שייכות: Valion.

Vala

מלאך

רוח מלאכית, קדוש, אל. צורת רבים: Aini. AYAN -LotR:1157/BAL/FS, LT1:248

Ainu

מלאך

KUR

curwë

מלאכה, אומנות

 

tanwë

מלאכת מחשבת

WJ:364, 365

hequa

מִלבַד

WA3

vára

מלוכלך

WA3

vára

מלוכלך

מילולית: "ידיד המלך". -Letters:428, 386

arandil

מלוכני

-IS/LT2:339; KHAN, ÑGOL, Silm:432

istima

מלומד, בעל ידע

-IS

istyar

מלומד, חוקר

-WJ:372

ciryaquen

מלח, ספן

-OKTÂ, KOT

ohta

מלחמה

מילולית: מתנה אהובה. Silm:434

Melyanna

מליאן

צורת ריבוי: arani. צורת מוקדמת יותר של המילה (מהאטימולוגיות) שנזנחה ע"י טולקין היא haran; עשבת המלך: asëa aranion; מלכי האלדאר: i arani Eldaron; ארץ המלך: Arandor; מלכי (המלך שלי): aranya; ידיד המלך: arandil ; משרת המלך, שר: arandur; פר מלכותי: Aramund (שם שהוצע עבור פר); -3AR, LotR:899, WJ:369, UT:165, 193, 313, Letters:386, 423

aran

מלך

 כנראה לא תקין בקווניה של שר הטבעות. LT1:273

vardar

מלך

צורת קניין: tário. קיימות גם הצורות turinqui ו-vardi, אבל ספק אם עדיין נכון להשתמש בהן בקווניה בצורתה הבשלה. מלכת הכוכבים (תוארה של וארדה): Elentári. מלכת האדמה (תוארה של יבאנה): Kementári. TÂ/LT1:264/Nam/RGEO:67, Silm:55/437/30

tári

מלכה

SNEW

neuma

מלכודת

-Letters:428, 386

arna

מלכותי

 

carcassë, carcaras

מלתעות

מילולית: אזור, תחום בעל גבולות מוגדרים. Arda (עם A גדולה) הוא השם שניתן לעולם שלנו (כדוה"א). -3AR, Letters:283

arda

ממלכה, עולם

-ANA

anwa

ממשי

-KHER

heren

ממשל, שליטה

מוזיקלי, ערב לאוזן: lindelëa. LT1:258, cf. LotR:488 and Letters:308

lin (lind-)

מנגינה

מבודד מ- Ainulindalë - מנגינת האיינור. Silm:378, LIN

#lindalë

מנגינה

LIN2 

lindë

מנגינה, שיר

בודד מ" Turcomund"- מנהיג השוורים Turco מופיע כצורה מקוצרת של Turcafinwë, (ראה "קלגורם") - אך שם זה מתורגם כ"חזק ורב עוצמה (בגוף)", ופחות במובן הפוליטי. Letters:423, PM:352

turco

מנהיג, ראש

PM:365

rotto

מנהרה

בגלל שזהו שמה של הוליא, המילה יצאה משימוש בשפה עצמה. EZDÊ/WJ:403, 404

Estë

מנוחה

-SED, GL:23

sere, quildë

מנוחה

LT1:259

lorda

מנומנם

-KAL, MR:250, WJ:361/Silm:61, RGEO:70/Nam

calma

מנורה

Istarion Heren - "מסדר הקוסמים" -UT:388, WJ:404

heren

מסדר

-ÑGOL, LT2:339, WJ:382, WJ:383/396 

ingolë

מסורה, ידע קסום

MBAKH

mancalë

מסחר

TE3, RGEO:67

tië

מסלול, כיווּן

 שם לכוכב הלכת נוגה.

Tancol

מסמֵן, ה-

TAK

Taxë

מסמר

(תואר). -PHAR

farëa

מספיק

מספר גדול: hosta, מספר גדול מאוד: úvëa ; רב מספור: únótima (צורת הרבים únótimë מתועדת) NOT, KHOTH, UB, Nam/VT39:14

nótë

מספר

KWET

quentaro

מספר, קריין

מסר טלפאתי: sanwe-menta. -VT41:5

menta

מסר, הודעה

ראה "בני הלילית המסרבים".

Avari

מסרבים, ה-

-THUS

saura

מסריח

במילים מולחמות: sauri- כמו ב- sauricumba - "טמא הכרס" -THUS, SD:68, 72

saura(þ)

מסריח,

חציית נחל, מעברת. -LT2:347

tarna

מעבר

מעבר הרים, גיא

falqua

מעבר

מעבר בין גבעות, ערוץ. "מעבר האור": Calacirya. -LT2:341, KIL

cilya

מעבר

(כך באטימולוגיה, אבל cirya בשם Calacirya "מעבר האורות" [Calaciryo ב Namárië]- למרות שזה מתנגש עם cirya "אוניה". בגרסה מוקדמת של Namárië באמת יש Calacilyo ולא Calaciryo. ראה: An Introduction to Elvish עמ' 5). KIL

cilya

מעבר בין גבעות, גיא

LT2:337, 341

falqua

מעבר הרים, עמק צר

LT2:347

tarna

מעבר, מעברות (בנהר).

בוּדד מ- Taruktarna - "אוקספורד" (מילולית: "מעברת השוורים"), שם טולקין פירש את tarna כ-"מעבר, מקום-חצייה". -LT1:347

tarna

מַעְבֶּרֶת, מקום חצייה

מעגלי : rinda RIN

rindë

מעגל

קשה, מפותל, ראה גם 'קטן'. WJ:413

nauca

מעוות

ÚLUG

ulundo

מעוות, יצור מעוות

גם *קטן. ראו קטן. -WJ:413

nauca

מעוות, מעוקם

tapta tengwi (אלמנט מעוכב) - עיצור. (יחיד: tapta tengwë. היינו מצפים לצורת רבים של שם תואר: taptë tengwi). VT39:17

tapta

מעוכב

VT39:7

nauca

מעוכב, מפגר

 

mar (mas-)

מעון, משכן

משמש גם כפועל, ראה "לכופף". MC:223

cúna

מעוקל, מעוקם

ראו מעוות, מעוקם.

nauca

מעוקם

משוחזר מצורת הרבים: racinë. racinë tengwi - סימנים מעורטלים - מונח דקדוקי לתאור עיצורים שאין אחריהם תנועה

#racina

מעורטל

-NDUL

nulla

מעורפל, חשוך

לשניהם צורות חלופיות, כנראה עתיקות יותר [MET], המתחילות ב- w. -WAY

vaiya, vaia

מעטפה

למעשה, ב- LT1 ו- LT2 כתוב ektelë, אבל מאוחר יותר טולקין החליט ש- kt יהפוך בקווניה ל- ht. את הצורה החדשה של המילה ניתן למצוא בסיל'. ב- LT נמצאת גם הצורה kektelë, שבאותו אופן היתה הופכת ל- *cehtelë. -LT1:257, LT2:338

ehtelë

מעיין

KEL, ET

ehtelë

מעיין

KEL

ehtelë

מעיין, מזרקה

GL:21

vacco

מעיל, ז'אקט

מכביד, - DUB

lumna

מעיק

-LT1:271

tumna

מעיק, עמוק

AM2

amban

מעלה, מדרון עולה

מערבי: númenya; במערב: númëa; "כנפי המערב" (שם של ספינה): Númerrámar.

númen

מערב

גם: שקיעה, ערב. ארצות המערב (אזור בנוּמנור): Andustar

andúnë

מערב

LotR:1157/NDÛ, Nam, UT:305, Silm:428, LT1:263, UT:165, 419, UT:175, 458

 

מערב

SWIN

hwinya

מערבולת

-SWIN

hwindë

מערבולת

PHÉLEG

felya

מערה

ROD

rondo

מערה

LT2:347

rotelë

מערה

מעון תת-קרקעי, אולם חצוב. -PM:365

hróta

מערה מלאכותית

PM:365

hróta

מערה מלאכותית, משכנות תת-קרקעיים, טירות אבן-צל

-PM:365

rotto

מערה קטנה, מנהרה

WJ:394 cf. TEK

tengwesta

מערכת הסימנים, דיקדוק

-MC:223, WJ:407

Yomenië

מפגש, אסיפה

MC:223

atalantë

מפולת

UT:426

celussë

מפל מים

לפי LT1:249 . אבל לפי האטימולוגיות פירוש המילה הוא "שביל צר", וזהו כנראה הפרוש בקווניה המאוחרת.

axa

מפל מים

יצור מעוות/מזוויע. ÚLUG. VT39:10

ulundo

מפלצת

יצור נורא

rauco

מפלצת

LT1:236, ÚLUG, BAN/LT1:272

ulundo, úvanimo

מפלצת

בד"כ כשמדובר במפקד מדרגה נמוכה, במיוחד כשהוא פועל כסגנו של מפקד גבוה יותר, PM:345.

cáno

מפָקד

YAG

yáwë

מפרץ, עמק צר

-PHEN

fenda

מפתן, סף

לב, שכל. -ID VT39:23

indo

מצב, מצב רוח

חוק דתי, מצווה מאת ארו. -STAN, WJ:399, VT39:30, 23

axan

מצווה

-LT1:252

ollo, oldó

מצוק, מתלול

LT1:249

angayassë

מצוקה

LT1:255

teret

מקדח, מרצע

-YAN

yána

מקדש

-LT1:257

corda

מקדש

כך באטימולוגיות, אך זה מתנגש עם "בשבילנו".

men

מקום

מבודד מ- sinomë - "במקום הזה".

#nomë

מקום

-MEN, LotR:1003, SD:56, VT39:11

 

מקום

 

 

מקום

אימבר היה שמה של "הארץ" כחלק עיקרי מארדה בפי בני הלילית, הצורה אמבר היא השכיחה ביותר, ונמצאת בשרה"ט. -MR:337, WJ:419, 402, LotR:1003

imbar

מקום מגורים

YAN

yána

מקום קדוש, מקום מקלט

משוחזר מצורת הרבים: racinë. racinë tengwi - יסודות מקופחים (תורגם גם כ"יסודות מעורטלים") - עיצורים שאין אחריהם תנועה. VT39:16, 14

#racina

מקופח, משולל

חסר-, אומלל.

úna

מקופח, משולל

 

telda

מקורה, בעל גג

-GL:21

vacco

מקטורן, גלימה

 -MEL, LT1:262, WJ:412

melwa

מקסים

צורת ריבוי: haloisi. -LT1:254

haloitë

מקפץ (ש"ת)

MC:223

púrëa

מרוח, דהה

-KHAYA

haira, eccaira, avahaira

מרוחק

(אם ישו) VT43:28

María

מרים

NÉD, ÉNED

endë

מרכז, לב, אמצע

LT1:258

ólemë

מרפק

-MC:223

wilwa

מרפרף (הלוך ושוב)

LotR:1144/Silm:437

Súlimë

מרץ (חודש)

LT1:266

sulpa

מרק

-GALA, LT2:336

alya

משגשג, שופע

lehta tengwi - יסודות חופשיים, המונח הדיקדוקי ל"תנועה". VT41:5, 6, LT2:250, VT39:17

lehta

משוחרר, חופשי

(הכוונה למשוכה משוננת) KARAK

caraxë

משוכה

- רבים neltildi. TIL

neltil

משולש

חוד החנית. -SNAS

nasta

משולש

-TALÁT

talta

משופע, נוטה

ספורט, תחרות TYAL/LT1:260

tyalië

משחק

-TYAL/LT1:260

tyalië

מִשחק (ש"ע)

משוחזר מ- Turuhalmë משיכת עצים. LotR:270

#halmë

משיכה

הסימן [´]. TEK

tecco

משיכת מכחול

KHAN

handassë

משכל, אינטליגנציה

שבט, "בית".

nossë

משפחה

ארץ, מקום-מגורים, אומה, מולדת.

nórë, -nor

משפחה

-NÔ, LT1:272

 

משפחה

-LT1:250, 272/LT2:338

nossë

משפחה, קרובים

LT2:348

quentelë

משפט (דקדוק)

כך בשורש LIP. ב- LT1:258מתורגם כ"משקה הפיות".

limpë

משקה האלים

LT1:261

míruvórë

משקה האלים

SKWAR

hwarma

משקוף

סיומת, כמו ב arandur (משרת המלך, עוצר). כשהמילה הראשונה בתרכובת מסתיימת בl, n,, או r, ה- n נשמטת. Letters:386

(n)dur

משרת

גם: "חגיגה, פסטיבל". "חגיגי": merya. -MBER

meren(merend-), merendë

משתה

הערה: המילה מתפרשת גם כ"גחלת".

yulmë

משתה הוללות

גוף III יחיד, הווה; שורש #mer-, צורת העבר mernë. -MER

merë

משתוקק

מת מסיבות טבעיות.

firin

מת

מתקשר ל- qualmë- יסורים.

qualin

מת

שהלך, שנעלם.

vanwa

מת

בלוי

hessa

מת

גוויה.

loico

מת

KWAL, PHIR, MC:223, LT1:255, WJ:366

 

מת

-MAG

mára

מתאים, שימושי

TUG

tunga

מתוח

VT39:7 cf. TAY

taina

מתוח, מוארך

-DYEL 

yelwa

מתועב

Nam, RGEO:66

lissë

מתוק

ראו למטה.

undu, nu

מתחת

TINKÔ/LotR:1157, RAUTÂ

tinco, rauta

מתכת

BORÓN

voronwa

מתמיד

לתת מתנה- anta-, מעניק המתנה- Anto (ז.), Ante (נ.) כנראה שזוהי מילה שלא רלוונטית לאטימולוגיה המאוחרת יותר בה פירוש המילה Anto הוא פֶה, מילה אלטרנטיבית למעניק מתנה ז. היא- Antaro. ארץ מלאה במתנות (אחד מכינויי נומנור)- Andor - הפלולוגיה ל- Annandor; מתנה יקרה (פירוש שמה של מליאן)-Melyanna. -ANA, LotR:1157, Silm:313, 434

anna

מתנה

-KUY

cuivëa

מתעורר (ש"ת)