כ

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

NÁYAK

naicelë, naicë

כאב

LUG

lunga

כבד (ת)

 זהו גם הפועל במשמעות דומה (להעיק על...). -DUB

lumna

כבד, מבשר רעות

צורת הרבים- mámar . WJ:395

máma

כבשה

כדורי: corna. -KOR

coron

כדור

NÁYAK

naicelëa

כואב

GL:71

täta

כובע

LT1:262

nierwes

כוורת

BORÓN

voronwië

כוח-סבל, עמידות

שרירים, כוח פיזי. TUG

tuo

כוח, מרץ

און, גבריות. WEG

vië

כוח, מרץ

WEG

vëassë

כוח, מרץ

חיים חדשים, נעורים. LT1:267

laito/laisi

כוח, מרץ

צורת רבים: eleni. מוכתר בכוכבים: Elerrína (אחד משמותיו של הטאניקווטיל); מלכת הכוכבים: Elentári (תוארה של וארדה). כוכבי, של הכוכבים: elenya.

elen

כוכב

צורת רבים: eldi. דומה לכוכב:  elvië(ר' elvëa). בן לילית: elda - מילולית "של הכוכבים".

él

כוכב

nillë או "ניצוץ כסף", הוא כינוי לכוכב שנקרא tinwë (ראה להלן).

ílë

כוכב

צורת רבים: elenillor. elenna הוא גם תואר הפועל שפירושו "אל הכוכבים". Elennanórë "הארץ לעבר הכוכבים" הוא אחד משמותיה של נומינור

elenna

כוכב

כוכב מנצנץ.

tingilya, tingilindë

כוכב

אחד מה"כוכבים הגלויים" במערכת של וארדה מעל ואלינור. מרובה כוכבים: lintitinwë. דמדומי כוכבים: tindómë.

tinwë

כוכב

אור כוכבים.

silmë

כוכב

EL, Silm:313, MC:222 cf. 215, TIN, WJ:362, UT:317, LotR:1157, LT1:269, MC:223, Silm:42, DOMO, Silm:438

 

כוכב

Basic Quenya:24

Elemmírë

כוכב חמה (מרקורי)

-TIN

tingilya, tingilindë

כוכב מנצנץ

דוגמא: נאמ': an sí...Varda...máryat...ortanë, "כי עתה... וארדה... נשאה ידיה". הערה: an מתפרש גם כ-"עד, עד ש-". -Nam

an

כי

TE3/RGEO:67

tië

כיווּן

ניתן בעיקר כתואר להערכה וכבוד. שם-מאוחר. UT:266

epessë

כינוי

בזמן עבר tompë. TOP, Nam/RGEO:67

topë

כיסוי

TEL

telmë

כיסוי ראש, ברדס

-LT2:345

mavoinë

כיסופים הגדולים, ה-

הגיע מהמילה telumë תחת השפעה של ואלארין. צורת הרבים: tellumar היא שמישה. Nam/WJ:399/411

telluma

כיפה, חופה

צורת רבים: tellumar. Nam/WJ:399

telluma

כיפה, חופה

KOR

coromindo

כיפה, חופה

PM:395

manen

כיצד?

LUK

lúcë

כישוף

 -LT1:257

cornë

ככר (לחם)

ilya הופך ל- ilyë לפני שם עצם ברבים: ilyë tier "כל הדרכים"); הכל, השלם: ilúvë; כל הדרוש: fárë (שפע, כמות מספקת) -IL, Nam cf. RGEO:67, Silm:433/WJ:402, PHAR

ilya

כל

מילה מוקדמת שלא ברור אם שרדה. -GL:41

máca

כל-, כל אחד

"כל-דבר, הכל": ilqua. -WJ:372, IL

ilquen

כל-אחד, כולם

-WJ:372

aiquen

כל אחד, כל מי

-WJ:372

aiquen

כל אחד, כל מי

VT39:20

iluvala

כל יכול

-WJ:372

aiquen

כל מי ש-

KHUG

huo

כלב

KHUG

huan(hún-)

כלב ציד

ROY

ronyo

כלב ציד

קערה. LT1:254 

venë

כלי קיבול

LT1:254

venë

כלי שייט

KALPA, KEL, UT:426, LT1:248

calpa

כלי שייט

-Nam/RGEO:66, 67

ve

כמו

UB

úvë

כמות (גדולה)

 

fárë

כמות מספקת

-MIL-IK, LT2:345

mavoinë

כמיהה גדולה

מתורגם גם כנתיב (בים), נמל מבטחים.

londë

כניסה (לנמל)

צורת רבים: rámar יחסת השימוש: rámainen. הצורה #rámë, המופיעה בשם-הספינה Eärrámë "כנפי-הים", היא כנראה צורת נקבה. "כנפי המערב" (שם של ספינה): Númerrámar. -RAM/LT2:335, MC:222, Silm:295, UT:175, 458

ráma

כנף

UT:317

mahalma

כס-מלכות

מתפרש גם כ"אור כסוף". אור כסוף: istel, istil. nillë- נצנוץ כסוף. TIN, MR:388

tinda

כסוף

"הלוחם השמיימי" ו"איש החרב השמיימי". הצורה השנייה היא המעודכנת יותר. -TEL, WJ:411, LotR:1147 cf. 95

Telumehtar, Menelmacar

כסיל, אוריון (קבוצת כוכבים)

telepsa, telpina, telemna- עשוי כסף, של כסף

telpë (telep-), tyelpë (tyelep-)

כסף (המתכת)

שם מיסטי לכסף

ilsa

כסף (המתכת)

מילה שמתייחסת לאורו של טלפריון או לאור כוכבים, אך משמשת גם כשם פואטי לכסף.

silmë

כסף (המתכת)

Silm:429, KYELEP, LT1:255, SIL, MR:388

 

כסף (המתכת)

הצורה האחרונה נמצאת בשימוש כאשר המילה הבאה מתחילה בתנועה. SI LR:47

sí, sín/sin

כעת, עכשיו

לשון יבשה צרה. -UT:282

nehtë

כֵף

בליטה, אף, חרטום. הערה: mundo מופיע גם במשמעות של "שור". MBUD

mundo

כף (גיאוגרפיה),

AT(AT), TATA

atwa, tanta

כפול

"תבניות-כפור": niquis, niquessë (האחרונה על ידי חיבור עם quessë - "נוצה"). -WJ:417, LT1:265

nixë

כפור

-LT1:255

ringwë

כפור

MBAW

mausta

כפייה, דחף כפייתי

כפר מגודר: opelë (עיירה) -LT1:251, PEL(ES)

masto

כפר

NID

nirwa

כר

KWES

quesset

כר, כרית

Silm:429

curu

כשרון, תבונת כפיים

TEK

tencelë

כתב, איות

-KUL

culuina

כתום

 

sarmë

כתיבה

WA3

vaxë

כתם

קיים הומונים במשמעות "קרן, תרועה". LT2:335

róma

כתף

RIG

rië

כתר, עטרה