י

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

צורת רבים: rangar.  המשמעות הבסיסית של  ranga היא "צעד מלא". יחידת מידה נומינורית השווה בערך 97 ס"מ. UT: 285, 461      

ranga    

יארד

PÁRAK

parca

יבש

 במילים מולחמות כשהמילה הראשונה מסתיימת בתנועה הופך ל- -#ndor. ארץ הוואלאר (צורה חלופית של "ואלינור"): Valandor; ארץ המתת: Andor (כינוי לנומינור. ראה גם "מתנה"). -NDOR/NÔ/Silm:430/ WJ:413, LONO, Silm:414, 313, 430

nór

יבשה

-NDOR/NÔ/Silm:430/ WJ:413, LONO, Silm:414, 313, 430

lóna

יבשה מרוחקת, אי

צורת רבים משוערת: *nyérer; להתאבל, להצטער: *nyer-. -GL:60/LT1:261

nyérë

יגון

צורת רבים: mannar. ה-á מתקצר ל-a לפני צרור עיצורים. בעל ידיים: mavoitë. מיומן, בעל ידי זהב: maitë, (ר' maisi). בסופי צרופים maitë מתורגם כ-"בעל יד", למשל Angamaitë (בעל יד ברזל) או morimaitë (בעל יד שחורה).

יד

חלל היד, כף היד.

cambë

יד

הפרוש המדויק הוא "אגרוף" אך משמש גם במובן "כף יד"

quärë

יד

-MA3/LT2:339/VT39:10, FS, KWAR/Silm:429, KAB, LotR:1085 cf. Letters:425, LotR:1015/SD:68, 72, UT:460

 

יד

VT39:10

méla

ידידותי, אוהב

בטנגוואר מילה זו מאוייתת באות נולדו (noldo) ולא באות נומן (númen). -IS/LT2:339; KHAN, ÑGOL, Silm:432

nólë

ידע, מחקר

ראה הבנה, כישורים. -IS/LT2:339; KHAN, ÑGOL, Silm:432

hanya

יודע (לעשות)

צורת עבר: sintë (ראה ידע, דעת, מלומד) -IS/LT2:339; KHAN, ÑGOL, Silm:432

ista

יודע (מידע)

VT39:20

iluisa

יודע כל

-LotR:1144

Cermië

יולי

אור יום.

aurë

יום

12 שעות היום.

arya, arië

יום

יממה - 24 שעות, משקיעה עד שקיעה.

יום

יממה (קניה).

sana

יום

AR1, Silm:229/234/439, LotR:1141, LT1:250, MC:223

 

יום

שתים-עשרה שעות, יום, להבדיל מ"לילה". AR1

arya

יום

 מסיבה לכבוד יום ההולדת של פרודו.

Cormarë

יום הטבעת

יתכן שאלו הן צורות זכר ונקבה.

cu, cua

יונה

-LotR:1144

Nárië

יוני

השורש ממנו נוצרו המילים האלה נמחק באטימ'. עם זאת, מופיעות בשרה"ט מספר מילים שנוצרו מהשורש הזה, מה שמראה שטולקין חזר להשתמש בו. ב- LT1:248  מופיע גם sára, אך המילה הזאת מופיעה באטימ' במשמעות "מר". -UR

uruitë, úruva

יוקד, בוער

 

aryon

יורש

הפירוש הראשי הוא "נסיך"

haryon

יורש

מתורגם כ"יורשיי" בשבועת אראגורן; נראה כי פירוש זה נגזר מ hildo , שפירושו "ממשיך דרך".

Hildinyar

יורש

-GAR (see 3AR), LotR:1003, 1004

 

יורש

NDEW

neuro

יורש

UT:434

haryon

יורש עצר

תחילית.

o-

יחד, ביחד

משמש במובן של "אדם כמכלול, גוף ונשמה". MR:216

erdë

יחודיות

אחד, לבד. האל האחד: Eru. ERE

er

יחיד

בודד, לבד, גם כשם עצם - בדידות. -ERE, LT1:269

eressë

יחיד

המילה míruvórë, míruvor מוגדרת כ"יין או משקה מיוחד".

miru

יין

המשקה של הוואלאר, של הפיות.

limpë

יין

-LT1:261, LIP, LT1:258, WJ:399

 

יין

בכתיבת טנגוואר יש להשתמש באות  nwalmë על מנת לתעתק את האותיות nw שבתחילת המילה. LotR:1157 cf. ÑGWAL; LT1:249

nwalmë, angaitya

ייסורים

-MR:329, UT:396

carmë

ייצור, אמנות

מבוטא גם hina בתנועה קצרה, כאשר הנמען הוא ילד קטן. צורת רבים: híni. מופיע גם -hin (--hín, וברבים -híni) במילים מרוכבות. למשל "ילדי ארו" Eruhíni, מצורת היחיד Eruhin; "ילדי שלי" hinya (קיצור של hínanya).  WJ:403, Silm:387/432,

hína

ילד

כך באטימ'. טולקין שינה את המשמעות מ"בת" . SEL-D-

seldë

ילד

הצורה הספציפית לזכר hecilo ולנקבה hecilë. -WJ:365

hecil

ילד רחוב, חסר בית

יללני, בכיין (ש"ת): yaimëa. -MC:223

yaimë

יללה, בכי

Eämbar- משכן ים (שם של ספינה); Teler- בן לילית של הים; oar- ילד הים; ollo- צוק פונה לים. AYAR/Letters:386/RGEO:73, UT:430, LT2:347, LT1:263, LT1:252

airë, ëar, Rása

ים

UT:8

ciryamo

ימאי

מילולית: משרת הים; שם גברי "המשמש גם לימאי. (מקצועי)".  Letters:386

Ëarendur

ימאי

"בנו של אארנדיל - כינוי לכל ימאי". ככל הנראה  *Eärendilyond- בהטייה.  LT1:250

 Eärendilyon

ימאי

קיימת גם הצורה forte שמתורגמת גם כ"צפון". PHOR

foray

ימין

PHOR

formaitë

ימני (בידיים)

ב- LT1:252 קיימת גם המילה avestalis, וגם Erintion שפרושה "החלק השני של ינואר"; אך אלה כמעט ולא בשימוש בצורה הנוכחית של השפה. -LotR:1144

Narvinyë

ינואר

-TAL

talma

יסוד, בסיס

MBARAT

maranwë

יעוד, גורל

"יער גדול"; רבים tauri.

taurë

יער

המילים הללו עשויות להיות לא-תקינות בקווניה מאוחרת.

tauno, málos

יער

-TAWAR/Silm:438/MC:222 cf 215, LT2:342, LT1:267

 

יער

צורת רבים: tauri; של יער, של עץ: taurina. שטח מיוער: tavas. -TÁWAR/Silm:438/MC:222 cf. 215

taurë

יער

WJ:415, VT39:10

rauco

יצור איום, מפלצת

ONO. VT39:10

onna

יצור, ברייה

שם הפעולה. מפורש כ"אומנות" ב-UT:396. "יצירת השם": Essecarmë (טקס אלדאריני בו מכריז האב על שם בנו). UT:459, MR:214, 470

carmë

יצור, יצירה

LT1:251

uswë

יציאה, בריחה

חזק, איתן. הערה: קיים הומונים במשמעות "לכונן, לייצב".

tulca

יציב

יציב, קבוע.

tulunca

יציב

תמידי, מהימן.

sanda

יציב

קבוע, ודאִי.

tanca

יציב

-TULUK, LT1:270, STAN, TAK

 

יציב

TULUK cf. LT1:270

tulca, tulunca

יציב, איתן

-(ILU (IL

ilu, ilúvë

יקום, הכל

 

melda, melin

יקר, אהוב

מוכר.

moina

יקר, אהוב

משוחזר מ- Melyanna - מתנה יקרה.

#melya

יקר, אהוב

יקר ערך, ראוי.

valda

יקר, אהוב

סיומת ליבוב, המוזכרת ב- UT:418 : Anardilya - אנארדיל היקר.

-ya

יקר, אהוב

MEL, MOY, Silm:434, GL:23

 

יקר, אהוב

כך ב- Letters:282, אבל בחומר מוקדם יותר ירוק= laiqua, ואילו laica מציין "חד, דוקר". בהרכבות יש שימוש בצורה המקוצרת lai-, למשל Laiquendi - בני הלילית הירוקים. VERDIGRIS = lairus

laica

ירוק

ירוק-צהבהב, טרי.

wenya

ירוק

אומץ מוואלארין. משמש רק בניב הואניארי.

ezel, ezella

ירוק

-LÁYAK/LT1:267, WJ:399, GWEN, WJ:385, LT1:267

 

ירוק

דוק ירוק, כעין חלודה ירוקה. VT41:10

lairus (lairust-)

ירוקת

אור ירח: isilmë.

Isil

ירח

כך בסיל' ובסל"ן. באטימולוגיות נכתב כ Rana, עם תנועה קצרה).

Rána

ירח

חרמש הירח (מהמילה "קשת").

ירח

I/THIL/LotR:1148, Silm:436/UT:242, RAN, LT1:271, MC:222, 223

 

ירח

-TIW

tiuco

ירך

-GL:47

hacca

ירך חזיר

רעננות, נעורים. -LÁYAK/LT1:267, WJ:399, GWEN, WJ:385, LT1:267

wén, laiquassë

יַרקוּת

-LOS

lorna

ישן, נם

 

enwina

ישן, עתיק

רב שנים.

linyenwa

ישן, עתיק

שחוק. להתיישן, להתבלות: yerya

yerna

ישן, עתיק

ארכאי, של ימים עברו

yárëa, yalúmëa

ישן, עתיק

-MC:222 cf. 215, YEN, GYER

 

ישן, עתיק

הוגן

téra

ישר

 ארוך, דק

lenwa

ישר

קו ישר, דרך.

tëa

ישר

TE3, TEÑ, LT2:341

 

ישר

-UT:282

nehtë

יתד

 

nassë

יתד, חוד

קוץ

tinda

יתד, חוד

NAS, LT1:258, LT2:344

 

יתד, חוד