ט

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

LT1:264

quorin

טבוע, חנוק

במובן של "יקום". מושג זה אינו כולל את הרוחות והנשמות. VT39:20

ëa

טבע, ה-

 משוחזר מ- cormacolindor - נושאי הטבעת. יום הטבעת: Cormarë (מסיבה לכבוד יום ההולדת של פרודו). LotR:989 cf. Letters:308, LotR.1146, Silm:362, 417

corma

טבעת

מילה זרה בקווניה, שאומצה כנראה מן הוולארין. WJ:399

Máhanaxar

טבעת הגורל

POY

poica

טהור

מועיל, מתאים. משמש לתיאור חפצים.

mára

טוב

מבחינה מוסרית

manë

טוב

-MAG (see MA3), LT1:260, Arct

 

טוב

(בודד מraccalepta- בעל אצבעות טפרים). SD:68, 72

racca

טופר

PM:345

Turucáno

טורגון

קר. LT1:265

ringa

טחוב, לח

-LT1:268

Timpando

טינפאנג

טיפה קטנה: liptë. LIB, LT1:258

limba

טיפה

MR:350

Mandos (מ- Mandost)

טירת ההמתנה

 

rossë

טל

 

rin

טל

מטולל, לח.

nítë

טל

/Letters:282, LT1:265, NEI

 

טל

-ROS cf. Letters:282

rossë

טל, רֶסס

רבים tyáver, נמצא במילה lámatyáver - טעם בצלילים (במובן של הנאה מצלילים וצורות של מילים). KYAB, MR:215

tyávë

טעם

צורת רבים: hwandi. SWAD

hwan

טפיל, פטרייה

ראש חנית, חוד, משולש

nasta

טריז

ראש חנית, לשון יבשה צרה, יתד

nehtë

טריז

-SNAS, UT:282, LT1:260

 

טריז