ז

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

"אדם-זאב" nauro; "יללת זאב" naulë. בטנגוואר, ה n התחילית מתועתקת באות נולדו [noldo], ולא נוּמן [númen]. -DARÁK, NGAR(A)M, NGAW

ráca, narmo

זאב

 

ta

זה

ההוא, הקודם

tana, yana

זה

TA, YA, UT:305, 317, Arct

 

זה

UT:305

sina

זה, הזה

מתכת. (באטימולוגיות: malda)

malta

זהב

צבע, בעיקר אור זהוב כמו של השמש. לא מתייחס לצבע המתכת בפועל. זהו צבעו של העץ הזהוב Laurelin. זהוב laurëa, רבים: laurië, מתועדת גם הצורה laurina (LT1:258)

laurë

זהב

זהב אדום. שם פואטי לזהב המשמש גם לכל המתכות הצהובות והאדומות. זהוב-אדמדם, צבע הלהבה: culda, culina

cullo

זהב

-LotR:1157/SMAL, Letters:308/RGEO:70/LAWAR, KUL, RGEO:70/Nam, Silm:429

 

זהב

UT:224, Silm:324

Calion

זהוב, פאראזון

 

alcar, alcarë

זוהר (ש"ע)

למילה זו מובנים רבים נוספים, ראה "רפא", "מוות", "חופש"

fairë

זוהר (ש"ע)

-AKLA-R, PHAY, PM:347, WJ:369

 

זוהר (ש"ע)

 

alcarinqua

זוהר (ש"ת)

מבריק: rilya. אור בוהק: rilma. השתקפות נוצצת: nalta (ע"ע). -MBIRIL, RIL, PM:347

mirilya

זוהר (ת.)

הצורה המקוצרת alcarin מתועדת בתוארו של המלך אטאנטאר II. צדק (הכוכב): Alcarinquë

alcarinqua

זוהר (תואר)

בינוני פועל: ilcala. MC:223

ilca

זוהר, נוגה (לבן)

מופיע גם עם תוספות כינוי- hecat ביחיד, hecal ברבים. WJ:364

heca!

זוז! הסתלק!

-ULU, SD:310

úlëa

זורם, מציף

UT:224, Silm:324

Míriel

זימראפל

UT:222

Hostamir

זימראתון

-LT1:254

halta

זינוק

זכוכית קטנה- lipil, השווה ל vírin- (בערך "שקוף") - "חומר שקוף קסום ששימש ליצירת הירח". KHYEL, LT1:258, LT2:339

hyellë

זכוכית

יכול להתייחס לבני לילית, בני אדם או חיות. זכרי (ש"ת): hanwa. -3AN, INI

hanu

זכר (ש"ע)

צורת רבים lómelindi מתועדת; DO3, Silm:64 ,

lómelindë

זמיר

MOR

morilindë

זמיר

"בת הדימדומים", שם פיוטי יותר לזמיר; המקבילה ל- tinúviel הסינדארינית. טולקין שינה את משמעות האלמנט האחרון מ"בת" ל"ילד/ה". TIN/Silm:422, 438

tindómerel

זמיר

מתורגם כ-"שעה" בשרה"ט ; הערה:lúmë פירושו גם "חשכה".

lúmë

זמן

זמן כלשהו, מועד

זמן

זמן קבוע, מועד, חג (בוואניארין athar)

asar

זמן

LU, WJ:399/VT39:31

 

זמן

 

nyello

זָמָּר

ציפור שיר. Lindar- "המזמרים", אחד משמות הטלרי; Lindeloktë, Lindelohtë - קבוצת זמרים;

lindo

זָמָּר

NYEL, LIN2, WJ:418, Silm:431

 

זָמָּר

TYAL,-NGAN, LotR:1157, LT1:265

tyalangan

זמר נודד, נגן נבל

-LotR:1157

aha

זעם

חיפזון, אלימות. -GOR, KHOR

ormë

זעם

"עלמה מעוטרת בזר חגיגי": riellë PM:347

ría

זר

-PM:347

ría

זר פרחים

(כתב ידו של טולקין היה לא-קריא). -ET

ettelen

זָר, נוכרי

KHOR

hortalë

זרוז

צורת רבים: ranqui. -RAK

ranco

זרוע

צורת רבים: ranqui. -RAK

ranco

זרוע

מהיר. -KYELEK

tyelca

זריז

זריחת השמש, המזרח (מילה דומה אך לא-מתורגמת: Ambaróna, מופיעה ב- LotR:490). השוו גם: "פרח עולה" (ע"ע "פרח") - *ambalotsë ("מתייחסת לפרח או צורת פרח ששימשה כציצה בקצה קסדות גבוהות [מילה לא-קריאה, כנראה 'עתיקות']", "ציצת-קסדה מחודדת". טולקין סימן את המילה בכוכבית מפני שהיתה לא-בדוקה, רק צורת קווניה אפשרית של השם Amloth).

ambaron, Ambarónë

זריחה

מתורגמת "זריחה, מזרח" ב- Silm:437, אך הפירוש השגור שלה הוא תמיד "מזרח".

Rómen

זריחה

-AM2, LotR:490, WJ:318

 

זריחה

קיימות גם הצורות orontë, oronto שכניראה לא בשימוש בקווניה בצורתה הבשלה. -ORO, Nam/RGEO:67

anarórë

זריחת השמש

 

celumë, celu

זרם, נחל

"זורם, שוטף" (תואר): úlëa. -ULU, KEL/MC:223, LT1:249

celumë, ulundë, lúto

זֶרם, שֶטף, נחל

ERÉD

erdë

זרע, גרעין