ה

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

בקווניה משתמשים במילה הזו בד"כ כמו באנגלית. עם זאת, יש לשים לב שלא משתמשים בה לפני מילים המתארות עם או גזע שלם, למשל:Valar, Quendi, Noldor, Sindar, Eldar ל- Anar "השמש" ו- Isil "הירח" יש להתייחס כמו שמות פרטיים, ואין ליידע אותם. I, WJ:404, 368, FS, UT:8,  WJ:398, 369

i

ה- (ה' הידיעה)

TAY

tailë

הארכה

כשמוסיפים לתנועה האחרונה של צורת הבסיס תנועה זהה לה. -WJ:417

ómataina

הארכה קולית

Arct

ento

הבא

 -IS/LT2:339; KHAN, ÑGOL, Silm:432

handë

הבנה, כישורים

צליל מצטלצל - כך באטימ', אך ראו צליל. "מהדהד": lámina. -LAM

láma

הד

באטימ', ה- a השניה של המילה נושאת סימן לא-ברור, המיוצג כאן על ידי '.

nalláma

הד

AKLA-R-/RGEO:73/UT:317/WJ:369/Silm:427

alcar, alcarë

הדר, זוהר

סיומת של פועל. מופיע בכמה מקורות מוקדמים, כגון antaväro "הוא יתן" (כך ב LR:63, אולי מופיע כ*antuväro בקווניה נוסח שרה"ט. ישנה גם סיומת -s, אשר מכסה את כל סיומות הגוף השלישי. קשה, אם כן, לנחש מהי המילה העצמאית שתציין "הוא"; יש המנחשים שמילה זו יכולה להיות *eryë. על פי אותה תיאוריה, טולקין יכול היה לזנוח את -ro לטובת *-ryë וכך לחברה עם -rya (שלו, שלה); אם זהו המצב, *-ryë(ו *eryë) יכסו שניהם גם את "הוא" וגם את "היא" (כמו ש-ro היא סיומת ל"הוא" יכול להיות קשור ל*- "היא", בהשוואה לשינוי בין -so ו -se המצוי באטימולוגיות.) כמילה עצמאית ל"הוא" LR:63  מציג את e, מילה המופיעה בסינדארין גם כן (SD:129)

-ro, -s, *-ryë

הוא

 

faila

הוגן

 

faila

הוגן, נדיב

המילה בוּדדה מ: Eruhantalë - "הודיה לארו". ניתן גם לבודד את הפועל #hanta- - להודות. UT:436

#hantalë

הודיה

(נורגוד, נורבוד), תרגום שמה של נורגוד לאנגלית. WJ:389

Nävarot

הולוובולד

 

alma

הון, עושר

יחיד זכר ontaro, יחיד נקבה ontarë, רבים. ONO

ontani

הורים

צורת יחיד משוערת: nostar

nostari

הורים

LotR:1017 cf. Letters:308

 

הורים

Silm:120

nurtalë

החבאה , הסתרה

(תחילית). -ET

et-

החוצה

yassë - קיים גם במשמעות "אשר בוֹ". YA

yassë, yalúmessë, yáressë

היה היה לפני זמן רב

הערה : קיימת גם הצורה yassë שיש לה גם מובן של "אשר בו/עליו". רצוי להשתמש באחת משתי האלטרנטיבות האחרות. -YA

yalúmessë, yáressë

היה היה פעם...

-Nam

namárië

היה שלום

מגורים תת-קרקעיים, מנהרה מלאכותית. -PM:365

hróta

היכל אבן

סיפור, סאגה.

nyärë

היסטורה

עלילה, סיפור.

quenta

היסטורה

דיווח. היסטוריה במובן המופשט - כלל הארועים בעבר. כאשר משמש להתייחסות ספציפית, למשל quentalë Noldoron (ההיסטוריה של הנולדור) הכוונה למאורעות עצמם, ולא לדיווח עליהם.

quentalë

היסטורה

(דיווח כרונולוגי); היסטורי: lúmequentalëa .

lúmequentalë, lúmequenta

היסטורה

חיבור היסטורי, יצירה הסטורית ספציפית.

quentasta

היסטורה

NAR2 , KWET/VT39:16, LU

 

היסטורה

קידומת המבטאת תנועת הרחקה מהדובר או ממחשבותיו. לדוגמא: auciri "לחתוך חלק, כך שלא ישאר זמין"

au

הלאה, החוצה

קידומת המבטאת הרחקה מחפץ כלשהו, אבל לא מן הדובר. לדוגמא hóciri: "לחתוך חלק כך שאפשר יהיה להשתמש בו."

הלאה, החוצה

-WJ:365, 366, 368

 

הלאה, החוצה

עזב. צורת העבר של lelya-/linna- "ללכת".

lendë

הלך

סיומות בנטייה של פעלים.

-ntë, -lto

הם

NGYAL (ראה NGAL).

yalmë

המולה, שאון

STAG/Silm:438

sanga

המון (ש"ע)

RIM

rimbë

המון (ש"ע)

LT2:341

horma

המון (ש"ע), שבט נודד

Sangahyando  - "מבקע-ההמון" (שם פרטי; ה"המון" במקרה זה הוא חיילי האויב). STAG, LT2:342, LotR:1085 cf. Letters:425

sanga

המון, קהל

GAWA

aulë

המצאה

צורת רבים: vérer  WED

vérë

הסכם, ברית

-LotR:1157

nuquerna

הפוך

ראה גם "פרסה". -UT:285

lár

הפסקה

הצידה! ניתן להצמיד לציווי שם גוף: (אתה) זוז הצידה:  hecat! זוזו הצידה: hecal! להשאיר בצד, לא להביא בחשבון: hequa. -WJ:364, 365

heca!

הצידה

צורת הרבים: oronti. פסגת הר: aicassë; ראש הר: orto. מעבר הרים: falqua. שוכן בהרים (ש"ת):   orofarnë. ÓROT/WJ:403, AYAK, LT2:341, LotR:505 cf. Letters:224

oron

הר

תחילית lin- (מרובה השנים - linyenwa) בהטמעות תהפוך ל lil- לפני "l", כמו ב"lillassëa" - "בעל עלים רבים"; יש להניח תהליך דומה לפני "מ", "ר" ו"ס" שיתן את הצורות  *lim-, *lir-, *lis-. -LT2:342, LI, Plotz letter

limbë

הרבה

-UB

úvë

הרבה, כמות גדולה

-KHIM

haimë

הרגל

מנקודת המבט של אדם, חפץ או מקום נעזב. -WJ:366 cf. 361

oa, oar

הרחק

צורת ריבוי: atalantië. -MC:222, 223

atalantëa

הרסני

-MR:350

mando

השגחה, שמירה

INK

intya

השערה, הנחה

השתקפות זוהרת. בטנגוואר יש לכתוב מילה זו באות נולדו ולא באות נומן (númen). -PM:347

nalta

השתקפות

המילה alata המופיעה ב- Silm:433במשמעות "זוהר, נוגה" היא צורת הטלרין של מילה זו. בכתיבה בטנגוואר יש לתעתק את ה-n התחילית באות noldo. PM:347

nalta

השתקפות נוצצת

SIW

siulë

התלהמות, הסתה

KHOR, LT2:347, GOR

ormë

התפרצות