ד

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

GL:29

Sairon

דאירון

 

nier, nion

דבורה

tanwë  - חפץ מלאכותי, מִתקן, אוּמנות.

nat, engwë

דבָר, חפץ

בLT1:262 מובא כ nektë (נכתב כ *nehtë בקווניה נוסח שרה"ט). LIS, LT1:262/GL:60

lis(liss-)

דבש

ייתכן שזו מילה כללית, כניגוד ל- hala.

lingwë

דג

LT1:270

tulwë

דגל, נס

מילולית: "כחול-שמים". Pictures of J. R. R. Tolkien

menelluin

דגנית (פרח)

MC:223

púrëa

דהה, מרוח

בטנגוואר יש לאיית באות silmë.

samna

דו-תנועה, דיפטונג

בית דואילין: Nossë Tuilinda. LT2:338

Tulindo

דוּאילין

המילה מתייחסת גם לשזיפים. LT2:347

pio

דובדבן

קבוצת הכוכבים

ראה "מגל הוולאר"

דובה הגדולה, ה-

WJ:386

Núnatani

דונדאין

WJ:145

Lóminórë

דור-לומין

משוחזר מיחסת הקניין: Lestanórëo. WJ:369

#Lestanórë

דוריאת

דחף גופני (כגון רעב): hroafelmë; דחף נפשי (רגש, כגון אהבה, כעס): fëafelmë

felmë

דחף

דחיפה, פעולת הדחף: hórëa.

hórë

דחף

KHOR, VT41:19 cf. 13

 

דחף

 

ע"ע שפה

דיאלקט

 

ע"ע סימן

דיאקריטי

להבדיל מ tarquesta, "דיבור נעלה".

questa

דיבור

LU

lúmequenta

דיווח היסטורי, תיעוד הזמנים

משוחזר מצורת הרבים: samnar. SAM

#samna

דיפטונג, דו-תנועה

צורת רבים: ohloni. מונח זה משמש גם לתאר צרור תנועות כגון mb. VT39:9

ohlon

דיפטונג, דו-תנועה

 

ע"ע פתגם

דיקטום

-LT1:270

tusturë

דֶלק, חומר-דליק

שייך לשורש שמשמעותו היא "לטפטף, לזוב". UT:282, LT1:260

mear

דם קרוש

שחר. LT1:255

histë

דמדומי בוקר

- דמדומי שחר, מתורגם כ-"דמדומים מכוכבים" ב- Silm:438.

tindómë

דמדומים

- דמדומי-ערב.

undómë

דמדומים

 

yúcalë, yualë

דמדומים

- לילה, בין-ערביים, אפלולית, חשכה.

lómë

דמדומים

-LotR 1145, KAL, LT1:255, Silm:160

 

דמדומים

NOWO

nausë (Þ)

דמיון

-NEI, LT1:262

nírë, nië

דמעה

בלוח השנה של אימלאדריס  quellë היתה תקופה מוגדרת של 54 ימים בסתיו המאוחר. נקראת גם lasselanta; ראו סתיו.

quellë

דעיכה

דג קטן. "צופה הדגים" (שלדג, סוג של ציפור): halatir (halatirn-) או halatirno. LIW, SKAL2, TIR

hala

דעיכה

 -IS/LT2:339; KHAN, ÑGOL, Silm:432

ista, istya, issë

דעת, ידיעה

 -ÑGOL, LT2:339, WJ:382, WJ:383/396

nólë, issë

דעת, מסורה

דק וארוך

lenwa

דק, רזה

NIN-DI, TER

nindë, terenë

דקיק

רבים: tyeller. LotR:1153

#tyellë

דרגה (grade)

דרואדן: Rúatan . UT:385

דרו, ווֹז

hyarmenya- דרומי; Hyarrostar- דרום-מזרח (אזור בנומנור); Hyarnustar- דרום-מערב (אזור בנומנור); Hyarmendacil- "המנצח בדרום", שמו של אחד ממלכי גונדור. KHYAR/LotR:1157, LotR:1075/1082, UT:165, 446

hyarmen

דרום

צורת זכר: tavaron; צורת נקבה: tavaril. TÁWAR

tavaro

דריאדה, נימפת עצים

קו ישר.

tëa

דרך

צורת ריבוי: maller

mallë

דרך

-TEÑ, TE3/RGEO:67, LT1:264

 

דרך

-TE3/RGEO:67, LT1:264

tië, tëa

דרך

משוחזר מ Qualvanda "דרך המוות" (LT1:264). בקווניה מאוחרת יותר (UT:317) מילה זו פרושה "שבועה, קללה" לכן עדיף להשתמש ב tië או tëa.

#vanda

דרך

-TER

terë, ter

דֶרך, מבעד ל-

 

lókë

דרקון

מילולית "נחש-דרקון".

angulókë

דרקון

דרקון מכונף

rámalókë

דרקון

דרקון אש

urulókë

דרקון

דרקון-ניצוצות.

fëalókë

דרקון

דרקון דג, נחש הים.

lingwilókë

דרקון

ANGWA, LT2:341, RAM, UR, PHAY, LIW

 

דרקון

דשא יבש ונוקשה. -SALAK

salquë

דשא

גבעולים של דשא קצור. STAR

sara (Þ)

דשא