ב

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

LAN

lannë

בד, ממחטה

עשוי מבדיל: latucenda-LT1:268

latúcen

בדיל

GL:39

calassë

בהירות, היות ברור

 האי הבודד: Tol Eressëa

eressëa

בודד

ביחידות: eressë. -ERE, LT1:269

erya

בודד, יחיד

בשימוש ארכאי או לירי: להב חרב. RUS

russë

בוהק

YAY

yaiwë

בוז, לעג

-LT1:262

nyényë

בוכה

(במובן של "בולט בשטח"). MINI

minda

בולט

"ארץ הבוקיצות"(וורוויקשייר): Alalminórë. -ÁLAM/LT1:249, LÁLAM

alalmë, lalmë

בוקיצה (עץ)

arinya - של בוקר, מוקדם (ש"ת). AR

arin

בוקר

מילה זו משמעה "אור" בכתבים מאוחרים יותר. LT1:254

cálë

בוקר

קיים הומופון במשמעות "רצועה"

latta

בור (באדמה)

VT39:20

ilucara

בורא הכל, בורא עולם

בודד מהצירוף Essecilmë- "בחירת שם". MR:214

cilmë

בחירה (שם פעולה)

TAK

tanca

בטוח, יציב

-BAR, MR:350

varna

בטוח, מוגן

-BAR

varnassë

ביטחון

-LT1:257

caurëa

ביישן, פחדן

KHAN

handelë

בינה, שכל

משמש גם במשמעות "מולדת". צורה מקוצרת היא mar המובאת כחלק ממילה: Eldamar ("מולדת בני הלילית"); התנועה קצרה גם ב Mar-nu-falmar , "הארץ תחת הגלים". Silm:408, 428

már

בית

המילה הניטראלית ביותר. "אור המשכן" - coacalina - מטאפורה לנפש (fëa) השוכנת בתוך הגוף (hroa).

coa

בית

בית מוקף חומה.

opelë

בית

בניין, מבנה.

car (card-)

בית

משפחה, שבט.

nossë

בית

מופיעים באטימ' אך סביר להניח שמילים אלו לא עדכניות - בקווניה המאוחרת indo משמעו "לב", בעוד osto משמעו "עיר". כנראה שגם המילה indor "אדון הבית" אינה בתוקף עוד.

indo, os(t)

בית

WJ:369/MR:250, PEL(ES), KAR, NÔ/LT1:250, 343, MR:250

 

בית

מבודד מ Angamando ,  "כלא ברזל", mando מוגדר גם כ "משמורת". MR:350

mando

בית סוהר,כלא                         

-MIW

miulë

בכיינות, יללות

WJ:389

Túrosto

בלגוסט

PHER, TYUL/SD:419

ferna, tyulma

בלוטים, אוכל לחזירים

-GYER, MR:385

yerna

בלוי, מהוּהַ

בד"כ תופיע לאחר מילת יחס זו מילה ביחסת שייכות. ú calo -  בלי אור (אור= cala)

ú

בלי

 

hequa

בלי להחשיב, חוץ מ-

- בד"כ במשמעות שלילית.

ú-

בלתי-, לא- (תחילית שלילה)

- מציינת משמעות הפוכה, יותר מסתם שלילה.

il-

בלתי-, לא- (תחילית שלילה)

-UGU, UMU, LT1:255

 

בלתי-, לא- (תחילית שלילה)

-WJ:370

úquétima

בלתי-ניתן-לביטוי

VT39:14

unotë, unotëa

בלתי-נספר

מתורגם numberless - "חסר-מספר"; ב- RGEO:66 ניתן להבין שהמשמעות היא "לא ספיר". -Nam

únótimë

בלתי-ספיר

WJ:370, VT39:26

únat

בלתי אפשרי

בגלל שלא כל העובדות ידועות או בגלל שהסיפור ארוך מדי.

únyárima

בלתי אפשרי לספר

בלתי ניתן להגייה.

úquétima

בלתי אפשרי לספר

WJ:370, VT39:26

 

בלתי אפשרי לספר

VT41:13, 18

alasaila

בלתי נבון

צאצא ממין זכר. פעמים רבות מופיע כסיומת -ion כמו בFinwion, בן פינווה. yonya- בני, קיצור של yondonya; morion- בן החושך (מורגות). , MR:217, LR:61, LT2:336, 344, LT1:260 cf. FS

yondo

בן

-Letters:386

Pereldar

בן-לילית למחצה (שם עצם, רבים)

צורות תואר: telerëa, telella. -TIT, LT1:267

Teler, Telellë

בן-לילית קטן

PHIR

ilfirin

בן אלמוות

שם כולל, מופיע ביחיד רק לעיתים נדירות; רבים Quendi - זו הצורה המקובלת; קיימות צורות זכר - quendu  ונקבה - quendi , אך הן נדירות; ידועות צורות הריבוי quendur ו- quendir. לִילי, של בני הלילית (בהתייחס לכל בני-הלילית): Quenderin.

quendë

בן לילית

במקור שם כולל, אך מאוחר יותר [MET] שויך רק לבני-הלילית משלושת העממים [נולדור, וואניאר וטלרי]. זוהי המילה השגורה ל"בן-לילית" בוואלינור, שם כל בני-הלילית היו אלדאר. גרסה ארכאית של המילה היתה Eldo. מכורת בני-הלילית: Eldamar, Elendë; עַם בני-הלילית: Eldalië; שפת בני-הלילית: Eldarin; לִילי(תואר): Eldarinwa (שתי המילים האחרונות מתייחסות רק לשלושת העממים, ולא לכל הקוונדי);

Elda 

בן לילית

WJ:361/KWEN(ED), MR:229 ELED, Silm:424, AB/WJ:371/Silm:65/MR:163, WJ:363, Silm:23/392, MR:415, WJ:407

 

בן לילית

Letters:386, cf. LotR:1071 

Pereldar

בן לילית למחצה

עם הטלרי: Telellië, Telelli. של הטלרי (ש"ת): Telerin. TELES

Teler

בן לילית של ים

צורת רבים: Fírimar (מילולית: "אלה העתידים למות").

fírima

בן תמותה

צורת רבים: Firyar

Firya

בן תמותה

צורת רבים: firi.

firë

בן תמותה

PHIR, WJ:387

 

בן תמותה

 (יחיד #Amanya).

Amanyar  

בני-לילית מאמאן

 בני לילית שראו את אור ואלינור. (ע"ע "אור").

Calaquendi

בני-לילית של אור

כינויים של הנאנדור בפי עצמם. -WJ:385

Lindi

בני הלילית החוזרים

בני-לילית שסירבו להצטרף לצעדה מערבה (מקואיוויינן): (יחיד Avar ב- WJ:371; Avar או Avaro באטימ'), נקראו גם: Avamanyar - "אלו שלא באו לאמאן, מפני שלא רצו בכך" (להבדיל מ- Úmanyar, Úamanyar, Alamanyar - "אלו שלא הגיעו לאמאן", למרות שהצטרפו לצעדה מקואיוויינן; אלה נקראים גם Heceldi או Ecelli, ראו נטושים, ה-).

Avari  

בני הלילית המסרבים

. TA, MC:349

Tarquendi, Tareldar

בני לילית נעלים

TAN

tanwë

בנייה

TAK

ataquë

בניין

בעל ואשה veru (זוג נשוי). BES

verno

בעל

-LotR:1015 cf. SD:68, 72

sincahonda

בעל לב-אבן

KHAN

hanya

בעל מומחיות, מבין ב-

אחריה יבוא שם עצם ביחסת שייכות, למשל:  *i heru arwa i nerion "השר השולט בבני האדם". 3AR

arwa

בעלות, אשר בבעלותו... (מילת יחס)

משוחזר מצורת הרבים: yuldar. Nam

#yulda

בצורת

SUK

suhto

בצורת

MASAG

maxë

בצק

STAK

sanca

בקע

-YAG, GL:36

yáwë

בקע, בקעה

מעבר בין גבעות. בשם Calacirya "מעבר האור" מופיע מילה זאת בצורה #cirya למרות שזה מתנגש עם cirya = ספינה. גירסה מוקדמת של הנמארייה באמת הכילה את השם Calacilyo.

cilya

בקע, ערוץ

 LT:269

tumbë, tumbo

בקעה (אפלה)

Arct

rato

בקרוב

נמל הברבורים: Alqualondë. ÁLAK/Silm:427/LT1:249, LT2:335, UT:417

alqua

ברבור

(כיסוי) TEL

telmë

ברדס

למעשה צורת בינוני של "לבש" המשמשת כשם עצם. אפור-הגלימה: Sindacollo (תינגול) MR:385

colla

ברדס, גלימה, מלבוש עליון.

angaina - עשוי פלדה; Angamaitë - יד הפלדה; Angamando - כלא הברזל. ANGÂ/LotR:1157, LT1:252, LT1:249, 268, Letters:425 cf. LotR:1085, MR:350

anga

ברזל, פלדה

LT1:251

uswë

בריחה, מפלט

בריכת חבצלות: nénuvar. -NEN, LIN, AY 

nendë, linya, ailin

בריכה, אגם

אגם קר. RINGI, LT1:248

ringë

בריכה, אגם

"בשרי, בשרני": sarqua. -MR:349, LT2:347

hrávë, sarco

בשר

AP

apsa

בשר (מבושל)

yendë, yen

בת

סיומת, למשל: Uinéniel - ביתה של אוינן. יש להבדיל מן הסיומת -riel (למשל ב- Altáriel) שפרושה "נערה". YEL

-iel

בת

ילד ים: oar. (ב  LT1:263 ëaris, ëarwen).

oaris, oarwen

בת ים

בתוך ה- (צורה מיודעת): (קיצור של mi i) MI, Nam, RGEO:66

mi

בתוך

LT1:271

wendelë

בתוליות

עם צורה חלופית, כנראה מאוחרת יותר [MET]: wénëWEN

vénë, venessë

בתולין