א

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

רבים atári בסיל', אף שבאטימ' מופיע atari. "אבי-הכל" (אלוהים): Ilúvatar. -Silm:428, 229/ATA/LT1:255, Silm:404/UT:446

atar

אב

-WAN, Nam, WJ:366, 365 

vanwa

אבוד, נעלם

מילת קריאה להבעת צער.

ai

אבוי!

-TAK

tangwa

אבזם

מילולית- ניצן, פריחה, ירוק. המילה שימשה גם במשמעות של "יום אביבי". בלוח של אימלאדריס, tuilë היתה תקופה של 54 יום, אך המילה שימשה גם ללא הגדרה מדויקת. VT39:7, TUY

tuilë

אביב

ראשית האביב. שמה של תקופה בת 54 יום בלוח של אימלאדריס. LotR 1141, 1145

coirë

אביב

שיר סלע Ondolindë- (גונדולין) 

ondo

אבן

אבן קטנה. של אבן:sarna . צור בני לילית: Elessar.

sar (sard-)

אבן

ראה גם "אבן צור".GONOD (GOND), Silm:431, LT1:254/LT2:342, SAR, Silm:415

 

אבן

-MBAL

ambal

אבן-ריצוף

ראה: "סיום".

 

אבן הפינה

צורת ריבוי: míri; "יהלום זוהר": miril (אוצר, דבר יקר). "מעוטר באבני חן אדומות":   Carnimírië (צורת ריבוי). "אבן החן של יבאנה":  Yavannamírë (עץ בעל פרות אדומים שהובא לנומינור ע"י האלדאר).  -MIR/Silm:434, Nam, LotR:505 cf. Letters:224, UT:472

mírë

אבן חן, תכשיט

בוּדד מ- sincahonda - "בעל לב-אבן". -LotR:1015 cf. SD:68, 72

#sinca

אבן צור

צורת רבים: sardi. SAR

sar

אבן קטנה

ÁS-AT

asto

אבק

אבקה הנוצרת בפרח. -SMAL

malo

אבקה

אבקה צהובה. -SMAL

malo

אבקה, אבק פריחה

 ב- LT2:339  מופיעה הצורה ailo. -AY

ailin

אגם

אגם קר, מקווה מים בהרים. משמש גם כתואר שמשמעותו "קר". RINGI

ringë

אגם

-LT2:349

moilë

אגם-הרים

לעיתים קרובות משמש במשמעות "יד". במילים מולחמות - -quar : Telperinquar = בסינדארין קלברימבור, "אגרוף-כסף, יד-כסף". בגרסה הראשונה של השורש KWAR המילה היתה quár, רבים quari. -KWAR, Silm:429/387

quárë

אגרוף

מעוטר בתכשיטים אדומים: carnimírië

carnë

אדום

צבע הנחושת

aira

אדום

אדום-אש

narwa

אדום

מילה שמקורה בוואלארין, וקיימת רק בניב של הווניאר

nasar

אדום

-KARÁN/Silm:429, GAY, NAR, WJ:399, Silm:437, LotR:505 cf. Letters:224

 

אדום

KHER

heru

אדון

"אדוני הנשמות": Fëanturi (שמותיהם של הואלאר מאנדוס ואירמו); אדון הגורל: Turambar; אדון התשוקה: Irmo (מילולית "החושק", שם של ואלא). אדנות: túrë (במובן ניצחון); נשלט: #turúna (רק הצורה turún מתועדת). TUR/UT:438, Silm:261/269/423, 405, UT:138

#tur

אדון

כינוי לאורומה.

Aldaron

אדון העצים

כחלק מצירוף, כמו Ostoher (שליט של עיר). -LT1:272, Silm:432, Letters:282, LotR:1122, Silm:32, 378, VT41:9

heru, hér

אדון, שר

שליט המערב. -UT:222, Silm:322

Herunúmen

אדונכור

TUR

taura

אדיר

כינוי לטולקאס. GL:64

poldórëa

אדיר

אדיר עם קונוטציות של אלימות. אדיר-עולה: Melkórë. "האדיר": Melko (שמו הקדום של מלקור). MR:350

*melka

אדיר

מילולית: "בן תמותה", צורת רבים: Firyar. PHIR, WJ:219

firya

אדם

כשמילה זאת נכתבת בטנגוואר, ה n התחילית מתועתקת באות נולדו [noldo], ולא נוּמן [númen]. -NGAW

nauro

אדם-זאב

מילולית: "שם".

essë

אדם חי (גוף + נשמה)

יחיד, יחודיות.

erdë

אדם חי (גוף + נשמה)

-WJ:361 cf. 360, MR:216

 

אדם חי (גוף + נשמה)

LT1:257

kemen

אדמה, עפר

"מלכת-האדמה" (יאבאנה): Kementári;  "ארצי, עשוי מעפר": cemina. ב- LT2:343 מופיע indi  - "שוכני הארץ/העפר", כינוי לבני-האדם, אך המילה הזו היא בקושי תקינה בקווניה המאוחרת.

cemen, kemen

אדמה, עפר,ארץ

"הארץ" (=העולם): טולקין השווה את Ambar  עם Oikoumene, מילה יוונית לעולם כ-"העולם המאוכלס של האדם". אבל ambar מתפרשת כנראה גם כ"גורל", ב- MR:337 (השוו WJ:419) מופיע Imbar במקום Ambar; הפירוש המילולי של שתי המילים הוא כנראה "מקום-מגורים".

Ambar

אדמה, עפר,ארץ

-KEM/Silm:433/LT1:257, MBAR cf. Letters:283 or SD:409

 

אדמה, עפר,ארץ

-GAY, ROY

aira, roina

אדמומי, סמוק

מופיע רק כשם פרטי, אך משמעות המילה "השולט בספינות" -UT:239

ciryatur

אדמירל, מפקד צי

 

hérë

אדנות, אצילות

 -MEL, LT1:262, WJ:412

melmë

אהבה

 -MEL, LT1:262, WJ:412

melda

אהוב

מילת קישור, זה או זה. -QL:100

var

או

-LotR:1144, UT:302/470

Urimë

אוגוסט

-Silm:438

Utumno

אוּדוּן

רבים Eldameldor ב- WJ:417.

#Eldameldo

אוהב-בני-לילית

-MEL, LT1:262, WJ:412, NIL, VT39:11, ID 

nilda, méla

אוהב, ידידותי

רבים: váni. -WA-N-

ván, wán

אווז

 

vista

אוויר

שמיים. אוורירי: vilin.

wilya, vilya

אוויר

אוויר תחתי

vilma

אוויר

אוויר עילי

fanyarë

אוויר

-WIS, WIL/ /LotR:1157, MC:223, LT1:273

 

אוויר

 

vista

אוויר

שמיים. אוורירי: vilin.

wilya, vilya

אוויר

אוויר תחתי

vilma

אוויר

אוויר עילי

fanyarë

אוויר

-WIS, WIL/ /LotR:1157, MC:223, LT1:273

 

אוויר

WIL

vilma

אוויר נמוך

מילולית - "ארץ הציפורים". AIWÊ

Aiwenor

אוויר נמוך

KOT

cotumo

אויב

-AP

apsa

אוכל (מבושל)

משוחזר מ oromardi, "אולמות נעלים". אולם חצוב באבן : hróta.  אולם שכיפתו מקומרת: rondo RGEO:66, PM:365, VT39:9

#mardë

אולם, היכל

-NÔ

nórë

אומה

-VT39:14

úna

אומלל, חסר-כל

הובא ליידי שימוש רק בשם Huorë, מילולית: "עוז לב".

huorë

אומץ

-KAN

cánë

אומץ, גבורה

משמשת גם לתיאור חפץ יחיד.

harma

אוצָר

משמש גם במשמעות של "חדר אוצרות"

harwë

אוצָר

LT2:340

foa

אוצָר

תכשיט, חפץ יקר-ערך.

mírë

אוצָר

3AR/LotR:1157, LT2:340, MIR

 

אוצָר

LotR:1144/1146

Narquelië

אוקטובר (חודש)

 

ראה "ים"

אוקיינוס

AYAR, LT1:271

Alatairë

אוקיינוס הגדול, ה-

LT1:271

Vai

אוקיינוס החיצוני, ה-

מילולית - "מעברת השוורים". ראה "שור"

Taruktarna

אוקספורד

בני-לילית של אור: Calaquendi.-KAL, MR:250, WJ:361/Silm:61, RGEO:70/Nam

cálë, cala

אור

SIL/LotR:1157, MC:223

isilmë

אור ירח

SIL/LotR:1157, MC:223

silmë

אור כוכבים, אורו של טלפריון

 

istel, istil

אור כסוף, אור כוכבים

 RIL

rilma

אור מנצנץ

PM:127

árë

אור שמש, אור יום

או, סביר פחות, Nénar; לא ידוע לבטח מי מהשניים הוא אוראנוס ומי נפטון. -Basic Quenya:24, cf. Silm:55

Luinil

אוראנוס

באטימולוגיות המילה מתורגמת כ-"פסגת הר"

aicassë

אורן (עץ)

רבים - urqui, orqui או orcor. ÓROK, LT1:264, WJ:390

urco, orco

אורק (גובלין)

שפת האורקים, כנראה גם תואר כללי  "של אורקים" -LR:178

Orquin

אורקית

הצורה הנפרדת צריכה להיות *val  או  *valdë. מילה זאת היתה אמורה להתקשר ל-Valar שמשמעותו המקורית היתה "המאושרים". טולקין שינה את המשמעות ל"כוחות", ולכן לא ברור שמילה זאת תקפה. LT1:272

vald-

אושר

צורת ריבוי: tengwar. מילה זו משמשת בעיקר לתיאור לאותיות הפיאנוריות; אך קיומו של המונח "Tengwar of Rúmil" מצביעה על כך שהיא משמשת לתיאור אות מכל סוג שהוא. בשימוש לא טכני אפשר לתרגם tengwa גם כ"עיצור" (ע"ע).

tengwa

אות

רבים: sarati

sarat

אות

-TEK, WJ:396, LotR:1151

 

אות

(סיומת). Utúvienyes [LotR:1008] "אני מצאתי אותו/אותה".) סיומות נוספות מוצמדות ל-se, למשל *sen "למענה".

-s

אותו/אותה

*Utúvielyen "אתה (-lye-) מצאת אותי (-n). נטען כי ni הוא הצורה העצמאית, אך למעשה נראה כי זוהי מילה אחרת ל"אני". ניתן לחבר סיומות ל- ni, למשל  nin "בשבילי".

-n

אותי

בפנייה רשמית. ייתכן שזו צורת המושא של elyë  - "את/ה" (thou). ניתן להוסיף סיומות, כמו len  - "לך/ בשבילך".

le

אותך

 

tye

אותך

סיומת פועל לפנייה לא רשמית. ניתן להשתמש בציווי, למשל: hecat  - "הסתלק!".

-t

אותך

LotR:61

 

אותך

- סיומת, לדוגמא: laituvalmet - "אנחנו [-lme-] נהלל אותם [-t]".

-t

אותם

LotR:989 cf. Letters:308

 

אותם

מילה נפרדת.

te

אותם

מופיע עם סיומת הכפלה: met  - "שנינו, אני והוא" (צורה המוציאה מן הכלל את מי שפונים אליו). ע"ע "אנחנו". Nam/RGEO:67, VT43:19

#me

אותנו

MC:216

san

אז

בקווניה מוקדמת קיימת הצורה mir. -MINI, WJ:361 cf. 360, Silm:15, 431

minë

אחד

בצורה המוקדמת של ה"קניה", אך מאוחר יותר מקבלת משמעויות אחרות ("קיץ" ו"שיר"), כך שהיא מוטלת בספק. LT1:267

lairë

אחו

LT2:336

osta

אחוזה

TELES

tellë

אחור, עורף

רבים: selli. THEL, NÔ

seler (Þ), onórë

אחות

- אחות בנפש (ללא קשר דם). THEL, WÔ

osellë (Þ)

אחות

האחרונים לבוא: Teleri. TELES, Silm:421

tella

אחרון

סופי

telda, métima

אחרון

היום האחרון של השנה.

quantien

אחרון

-TELES, WJ:411, MC:222 cf. 215, LT1:267, YEN, Silm:421

 

אחרון

משוחזר מצרופים כמו Apanónar - "שנולדוּ אחרי" - שם של בני הלילית לבני האדם.

#apa

אחרי

מופיע בצרופים שבהם המילה השניה מתחילה בתנועה. epessë - "שם-אחרי", שם של בן לילית שניתן בעקבות תכונה או מאורע שקרה. ראה "שם". -Silm:122/WJ:387, UT:266

#ep

אחרי

-Silm:122/WJ:387, UT:266

 

אחרי

MINIK-W-, LT1:260

minquë

אחת-עשרה, 11

ברבים tollë , tolli. על פי הסיל' משמש לציין מצוקים חדים העולים מהים או מהנהר. ע"פ LT1:269 משמש גם לציון גבעה מבודדת ביבשה. TOL, RGEO:70

tol

אי

MOR

mordo

אי-בהירות, צל

LONO, RGEO:70

lóna

אי

לעיתים ה tol שמשמעותי 'אי' מושמט. TOL, RGEO:70

Tol Eressëa

אי בודד

מתורגם כ- unwill. VT39:23

avanir

אי רצון

להבה נוראה. Silm:435 ,PM:345; MR:323

Aicanáro, Aicanár

איגנור

להבה נוראה. Silm:435 ,PM:345; MR:323

Aicanáro, Aicanár

איגנור

(בגרסה המוקדמת ב LT2 Irildë) PM:346/Silm:436, LT2:343

Itaril, Itarillë, Itarildë

אידריל

אכזרי, חד, נורא

aica

איום

WJ:415, PM:347

rúcima, aica

איום (ש"ת)

LT2:341

lenca

איטי

זהו גם שמו של המאיא האחראי לסערות בים. GOS, Silm:33, 34

ossë

אימה, פחד

UT:223, Silm:324

Palantir

אינזילאדון

WJ:366

vanwa

איננו עוד, חלף, נמוג

PM:345

Irissë

אירית (שם פרטי)

זוהי צורת הבסיס. ה-d בסוף נופלת בצורה הנורמלית Íverin (כיוון שמילה בקווניה לא יכולה להסתיים ב nd). האות חוזרת כאשר למילה מצטרפת סיומת כלשהי, למשל שייכות Íverindo, מיקום: Íverindessë. השם גם מופיע כ Íwerin או Iverindor - מוגדשר כאי ממערב לטול ארסאה, אשר זוהתה כאנגליה בגרסה המוקדמת של המיתולוגיה הטולקינאית. -LT2:344, cf 285

Íverind

אירלנד

צורת ריבוי: neri. בהרכבים: ner-. "שום-איש": úner; חוד חנית אנושי: nernehta (מבנה של חיילים בצורת טריז). (ל"אדם" בניגוד ל"בני לילית" ראה "בני תמותה"). -DER, UT:282, UT:211

nér

איש

UT:211

ner

איש

אחד, מישהו. ברבים queni (- אנשים מסוימים)

quén

איש, בריה

 

nís

אישה

צורה ארכאית. נקבה.

אישה

-NDIS/NÎ/NIS, MR:213, NÎ, INI

 

אישה

בלתי ניתן להזזה. -TULUK cf. LT1:270

tulca

איתן

בטנגוואר יש להשתמש באות nwalmë לציון ה-nw במילה זו.

nwalca

אכזרי

שלילת ציווי. אל תעשה זאת! äva carë!.

äva, avä

אַל

מילת קריאה: "אל [תעשה זאת]!"

אַל

תחילית שלילה, בד"כ מלווה במשמעות "רעה", למשל vanimor (העם היפה) לעומת úvanimor (מפלצות) LR:396 s.v. UGU

ú

אַל-

תחילית של שלילה. VT39:14 ; על פי LR:396 השורש הוא UGU, לתחילית זו יש בדרך כלל "הקשר רע" למשל vanimor "עם נאווה" לעומת úvanimor "מפלצות".

ú-

אל-, אי-

של הוולאר. אלוהות: valassë. BAL

valaina

אלוהי

מילולית: "האחד, זה אשר נמצא לבד", אך כמובן שאין להשתמש במילה זו כתואר רגיל. כינויי האל הם Ilúvatar "אבי הכל", ו- Ainatar "אב קדוש". -Silm:15/396/431, LT1:248 cf. AYAN and Silm:426

Eru

אלוהים

מרובה אלונים: lindornëa.  DÓRON, LIN

norno

אלון (עץ)

Silm:428

aráto

אלוף, אדם רם מעלה

נ' aini. מלאך, ישות קדושה. מבחינת תושבי הארץ התיכונה האינור אינם נחשבים "פגאניים". -Silm:15/396/431, LT1:248 cf. AYAN and Silm:426

ainu

אליל, אל פגאני

אכזרי, קשה - NÁRAK

naraca

אלים

חיפזון, זעם.  GOR, KHOR

ormë

אלימות

-TEK

tengwanda

אלפבית

שם אם מתוך השראה:#amilessë tercenya  (שם הניתן על ידי אמהות בני הלילית, ומעיד על תכונה דומיננטית שנתפסת על ידי האם אצל הצאצא. רק צורת הרבים:  amilessi tercenyë מתועדת). "אם האלוהים" (מרים, בתרגומיו של טולקין לתפילות קתוליות) פירושו ארומילה Eruamillë.  AM1, MR:217

amil

אמא

 

ammë

אמא

כנראה צורת ליבוב ("אימא'לה").  NAN

nana

אמא

אם, הורה ממין נקבה. VT43:32

ontaril

אמא

-WJ:411, 373, 370, MR:163

amanya

אמאני, של אמאן

MR:320

Estel

אמון, תקווה

- קבוע, יציב. STAN

sanda

אמיתי

- ממשי, מציאותי. ANA

anwa

אמיתי

אין עדות לשימוש במילה. ראה "פרח". -WJ:318

Ambalotsë

אמלות

LT1:262

helin, Helinyetillë

אמנון ותמר (פרח)

יצירה, ייצור. -UT:396

Carmë

אמנות

מרכז. תיכון, מרכזי: enya, endya. הימים האמצעיים: enderi. (שלושת הימים בין החודשים yávië, quellë בלוח השנה של אימלאדריס). ÉNED, cf. WJ:361, LotR:1142

endë

אמצע

LT1:269

tólë

אמצע, מרכז

במשמעות "פינווה האחרון", לא תרגום שמו הסינדאריני. קיצור של שם זה היה Telvo "האחרון". השם שניתן לו ע"י אמו היה Ambarussa, אך אין שימוש בשם זה בכתובים. -PM:353

Telufinwë

אמראס

במשמעות "פינווה הקטן", לא תרגום לשמו הסינדאריני. קיצור של שם זה היה Pityo  "הקטן". השם שניתן לו ע"י אמו היה Ambarto, או Umbarto, אך אין שימוש בשמות אלה בכתובים. -PM:353

Pityafinwë

אמרוד

כלא-ברזל. -MR:350, Silm:428, MBAD

Angamando

אנגבאנד

ראו ארץ הפיות.

 

אנגליה

-LT1:252

Eriollo

אנגלן [אי ליד דנמרק]

-Silm:428

Angaráto

אנגרוד

קווניה מפרידה בין "אנחנו" הכולל את מי שפונים אליו (אני ואתה) לבין "אנחנו" שאינו כולל אותו (אני והוא). בנוסף יש הפרדה בין צורת הזוגי (אני והוא) לבין צורת הרבים (אני והם). -WJ:371, LotR:989, 94, cf. Letters:447

 

אנחנו

אני והוא/היא

-mmë, emmë

אנחנו

אני והם

-lmë, elmë

אנחנו

אני ואתם (צורה זו משוחזרת מצורת השייכות -lva)

-lvë, elvë

אנחנו

אני ואת/ה

-ngwë, engwë

אנחנו

כינוי שם לגוף ראשון יחיד. המילה הנפרדת משמשת להדגשה: "אפילו אני".

inyë

אני

סיומות פועל. לדוגמא: ávan, ványë (אני לא), maruvan (אני אשכון). משתמשים בסיומת הארוכה אם סיומת נוספת צריכה להתווסף אחריה למשל: utúvienyes (מצאתי אותו).

-n, -nyë

אני

LR:61, WJ:371, LotR:1008/1003, Arct

 

אני

אסגארד היא אחוזת האלים במיתולוגיה הנורדית. -LT1:272

Valinor, Valinórë

אסגארד

 

avaquétima

אסור לאומרו

 

avanyärima

אסור לספרו

-Letters:386

meneldil

אסטרונום, תוכן

תקופה של 52 יום בלוח השנה של אימלאדריס. המילה  מציינת את עונת האסיף בלבד, למרות שהיא קשורה אטימולוגית לבסיס שמשמעותו "פרי". -LotR:1142, 1145

yävië

אסיף

WI, NE

nengwë

אף

חוטם, לשון יבשה. מציינת גם "שור".  MBUD

mundo

אף

אפור הגלימה (תינגול): Sindacollo, Singollo (Þ); (בני הלילית) האפורים: Sindar (Þ); של בני הלילית האפורים (ש"ת): sindarinwa; שפת בני הלילית האפורים: Sindarin;

sindë (Þ), sinda (Þ).

אפור

משוחזר מ- lassemista"אפור-עלים";

#mista

אפור

 

hiswa

אפור

-LotR:505 cf. Letters:224, KHIS, LotR:1171, Silm:438, THIN/WJ:384, Nam, Silm:419, WJ:384, LotR:1157, 1161

 

אפור

(כך ב-Silm:421; MR:217 יש את הצורה Sindicollo. שימו לב ש colla הפך ל collo משום שהסיומת -o היא גברית). MR:385

Sindacollo, Singollo

אפור-הגלימה, תינגול

סוג של צבע.  ראה גם "עלה"

lassemista

אפור-עלים

NEׁ-WI

nengwëa

אפי, של האף

קודר, שחור. Letters:382

morna

אפל

מעורפל. NDUL

nulla

אפל

DO3

lóna

אפל

מעונן. מזג אוויר אפל: lúrë.  LT1:259

lúrëa

אפל

נסתר, עמוק.  LT1:271

tumna

אפל

-LotR:1144/1146

Víressë

אפריל

"בעל אצבעות" : #lepta  (בוּדד מ-raccalepta- "בעל הטפרים") clawfingered). -LEP, SD:68, 72

lepsë

אצבע

 

ëaruilë

אצה, עשב ים

האלמנט #ar- ב Arfanyarassë (אחד משמות טאניקווטיל) מבואר כ"רם(נאצל, נעלה). Arquen הוא פשוט ar ("אציל") + quen ("אדם"). אישה אצילה (אחד משמותיה של גאלאדריאל): Artanis. WJ:372, WJ:416, PM:347

arquen

אציל

-UT:222, Silm:322

Tar-Herunúmen

אר-אדונכור

-UT:223, Silm:324

Tar-Palantir

אר-אינזילאדון

-UT:222

Tar-Calmacil

אר-בלזאגאר

-UT:223

Tar-Telemnar

אר-גימילזור

-UT:224, Silm:324

Tar-Míriel

אר-זימראפל

-UT:222

Tar-Hostamir

אר-זימרתון

-UT:223

Tar-Falassion

אר-סַקַלתוֹר

-UT:224, Silm:324

Tar-Calion

אר-פאראזון

כתחילית: can-. -KANÁT

canta

ארבע, 4

-PM:345

Aracáno

אָרגון

 באריכות, ממושכות: andavë. סימן אורך: andatehta. -ÁNAD, TEK

anda

ארוך

משתרך, נגרר.

sóra

ארוך

דק, ארוך וצר LT2:344, 341, LotR:989

lenwa

ארוך

-SPIN

finë

ארזית (סוג עץ)

LT1:264

palis

אריג

-LT1:254

winda

אריג

רבים: rávi. לביאה: ravennë. -RAW, LT1:260

rá, rau

אריה

-GL:52

lapattë

ארנבת

הארץ המלכותית. -Letters:428

Arnanor, Arnanórë

ארנור

במשמעות של "מקום מגורים של עם מסוים". ארץ המערב: Númenor, Númenórë. -NDOR/NÔ/Silm:430/ WJ:413, LONO, Silm:414, 313, 430

nórë

ארץ

פירוש אחר, "אנגליה", נמחק ע"י טולקין. -LT1:256

Inwilis, Inwinórë

ארץ-הפיות

(הצורה המלאה: Númenórë). -Silm:313, 414

Númenor

ארץ המערב

Endor (מוגדר גם כ"מרכז העולם" תחת ÉNED, יחסת התקרבות Endorenna מובאת בשרה"ט.  שני שמות נוספים המפורשים כ"ארץ תיכונה" הם   Ambarenya, Endamar (ע"ע "מזרח"). LotR:1003, ÉNED, MBAR

Endórë

ארץ התיכונה, ה-

משוחזר מתוך sindanóriello, "מהארץ האפורה", "מחוץ לארץ האפורה". Nam/RGEO:67

nórië

ארץ, אומה

 LT1:272

nórë, -nor

ארץ, אומה

הארץ התיכונה, מזרח, "הארצות ששם" (מנקודת מבטם של הואלאר

Entar, Entarda

ארצות חיצוניות

צורת יחיד, בלי אות גדולה

ettelë

ארצות חיצוניות

מילולית: ניצנוץ בדימדומים או ניצנוץ בחשיכה. -LT1:260

Morwinyon

ארקטורוס (כוכב)

השורש ממנו נוצרה המילה נמחק באטימ'. עם זאת, מופיעות בשרה"ט מספר מילים שנוצרו מהשורש הזה, מה שמראה שטולקין חזר להשתמש בו. ב- LT:271 מופיעות מילות ה"אש" הבאות: "אש": uru, "יוקד": uruvoitë, "בוער": urwa, "כאש": urúva. השוו גם: "עץ הסקה": turu (אך המילה משמשת גם  לעץ באופן כללי).

úr

אש

מילולית: "להבה". מילה נפוצה יותר ל"אש". מופיעה [עם הסיומת הזכרית -o] בשמות הבאים: "נשמת אש": Fëanáro (פיאנור), "אש נוראה": Aicanáro ("להבה חדה", איגנור) (כך ב- Silm:435; ב- MR:323 מופיע Aicanár).

nár

אש

צורה פואטית. ב- LT1:265 מופיעים גם - "אש", ו- sairin  - "יוקד"; השוו גם: Sáya - "יום האש" ב- GL:66.

sai

אש

משוחזר מ"קערת האש": tanyasalpë (#tanya "אש" + #salpë "קערה").

#tanya

אש

-UR, Silm:397, MR:217, LT1:265, 270, 271, 292

 

אש

-LT1:271

vainolë

אשפת חיצים

i carir quettar ómainen - אלו שיוצרים מילים מקולות. WJ:391 YA,

i, ya

אשר

משוחזר מן הצורה yassen "אשר בהם ". ע"ע "מי" לגבי כינויי שם קשורים. -Nam, RGEO:66

ya

אשר

באיזכור נושא ברבים; צורת היחיד היא #yassë. -Nam, RGEO:66, 67

yassen

אשר בהם

YEN

yenya

אשתקד

מילה עצמאית המשמשת בפניה רשמית. לפניה לא רשמית ידועה רק צורת המושא, ראה ערך "אותך"

elyë

את/ה

סיומת של פועל. הצורה המקובלת לאמירת "אתה". לדוגמא: hiruvalyë  - "אתה תמצא".

-lyë

את/ה

Nam/RGEO:67, WJ:364

 

את/ה

סיומת לפועל. כנראה כוללת גם יחיד (אתה) וגם רבים. שלך/שלכם: lya-

-lyë

אתֶם

סיומת מקוצרת בציווי: !hecal - הסתלק! WJ:364

-l

אתֶם

הסיומת עשויה לשמש כצורת רבים בנוסף על צורת יחיד.

elyë

אתֶם