מה היצור שהיה 'כפי כוחו' של גאנדאלף מהצד השני של דלת המאזארבול?

Personal tools