מהיכן ניתנה לגאנדאלף הלבן הסמכות והכוח לבטל את מעמדו וכוחו של סארומאן?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

מרגע שגאנדאלף הוחזר על ידי ארו לארץ התיכונה, הואצלו עליו כוחות וסמכויות חדשות, בכדי שיוכל לעמוד במשימה שהוטלה עליו. ממקורות אלו שאב את הסמכות גם לשלילת כוחו של סארומאן, וחשיפת פרצופו האמיתי.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על גאנדאלף, סארומאן, ארו ו ארץ התיכונה, ה.

Personal tools