מדוע קרה כי שניים ממשרתיו של אאולה, סאורון וסארומאן, הדרדרו לרשע?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

אין תשובה מוחלטת, וייתכן שמדובר פשוט במקריות. ניתן לשער כי משרתיו של אאולה, כמוהו, עסקו ביצירה של דברים שונים (תשוקת היצירה של אוולה התבטאה, כמובן, בגמדים). "יצירתיות" אצל טולקין עשויה להיות מוצגת כדבר שלילי, כאשר יש בה קריאת תיגר על מעשי הבורא, או כאשר היוצר מנכס את יצירתו לעצמו ולא רואה בה חלק מטובת הכלל, כפי שקורה לפיאנור למשל. ייתכן שהנפילה אל הרשע של מאיאר המשויכים לאאולה מבטאת נקודת מבט שלילית כזו.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על אאולה, סאורון, סארומאן, ואלאר , מאיאר , גמדים ו פיאנור.

Personal tools