מדוע עזרו הנשרים לעמי הארץ התיכונה למרות שהואלאר לא עזרו?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

למרות שהואלאר לא התערבו בנעשה בארץ התיכונה ישירות (בכוח), הם התערבו באמצעות שליחים: האיסטארי למשל. גם הנשרים היו שליחים כאלה והם התערבו רק ככוח עזר לפעולה של עמי הארץ התיכונה. כך למשל הם נלחמו בקרב חמשת הצבאות, אך לא יזמו אותו או נלחמו במקום בני-האדם או בני-הלילית. כך עזרו הנשרים גם לגאנדאלף במספר הזדמנויות אך נמנעו מעזרה יותר כוחנית או ישירה.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על נשרים, ואלאר, איסטארי, ארץ התיכונה, ה , קרב חמשת הצבאות , בני לילית, בני אדם, ו גאנדאלף.

Personal tools