מדוע לא קישר סאורון את נוכחות של גולום במורדור לקרבתה של הטבעת?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

גולום הגיע למורדור מספר פעמים, גם ללא נוכחותה של הטבעת, הן בהגעתו הראשונית (כאשר נתפס על ידי סאורון), והן בשוטטויותיו באזור מינאס מורגול, שאיפשרו לו להכיר את האזור ולרקום קשרים עם שילוב. כך שלא היתה סיבה לסאורון להניח שהימצאותו במורדור מעידה על הגעת הטבעת לשם - "זה טיבה של מורדור שכל היצורים הנפשעים נמשכים אליה" כפי שאומר גאנדאלף, ומי כסאורון היה מודע לעובדה זו, כך שהגעתו של גולום לא היתה צריכה לעורר אצלו חשד.

מלבד זאת, חשוב לציין כי אי יכולתו של סאורון לחשוד במזימה להשמדת הטבעת מהווה חלק משמעותי של הסיפור, ומספקת הסבר למהלכיו של סאורון לכל אורך הספר. ממילא, אילו היה מסוגל סאורון לחשד זה, היו לו ראיות משמעותיות הרבה יותר לכך, כמו הימצאותם של הוביטים במורדור.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על סאורון, גולום, מורדור, טבעת האחת, ה ו שילוב.

Personal tools