מדוע הנשרים לא הטיסו את הטבעת להר האבדון?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

יש לכך שתי תשובות, האחת "בתוך הסיפור" והאחרת "מחוץ לסיפור". התשובה "מחוץ לסיפור" פשוטה: משום שאז הספר היה מסתיים אחרי שלושה פרקים, ארבעה לכל היותר. התשובה במסגרת הסיפור אינה פשוטה כלל ונוגעת לשאלה מטרידה בלגנדאריום הטולקינאי: מדוע הואלאר לא התערבו ישירות בעולם ומיגרו את סאורון? הנשרים הם שליחי מאנווה ומייצגים את הואלאר. כמו האיסטארי, גם הם מנועים מלפעול בכוח ישיר למען עמי הארץ התיכונה. הם יכולים לסייע ולעזור – כפי שעשו מספר פעמים בקרב חמשת הצבאות ובחילוץ גאנדאלף – אך אסור להם לפעול בכוח ישיר. השאלה מדוע הואלאר (או שליחיהם) לא פעלו באופן ישיר מופיעה במאגר זה.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על נשרים, טבעת האחת, ה, ואלאר, סאורון , מאנווה , איסטארי, גאנדאלף, ו קרב חמשת הצבאות.

Personal tools