מדוע גאנדאלף או גאלאדריאל לא השתמשו בטבעת על-מנת להלחם בסאורון?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

הובהר ב"שר הטבעות" שכל מי שמשתמש בטבעת יושחת, ולא משנה מה שיעור קומתו – אפילו גאנדאלף. "הדבר יאחר לבוא אם רוחו איתנה וכונותיו טובות", אבל בוא יבוא בסופו של דבר. רק האדירים יכולים לנצל את כוח הטבעת, אבל כולם, כולל האדירים, יושחתו על ידה בסופו של דבר. הדבר נאמר בפירוש על ידי אלרונד במועצה.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על גאנדאךף, גאלאדריאל, טבעות העוצמה, סאורון , טבעת האחת, ה , אלרונד ו מועצת אלרונד.

Personal tools