למה נוצרו הטבעות?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

מאז פרישת הואלאר לואלינור הלכה הארץ התיכונה ודהתה. אותו קסם חיים שיוצר ושומר מפני שחיקה, שהוא אור הואלאר, נחשך ממנה. מלכתחילה שאפו הנולדור, במריים העתיק בואלאר, לכונן ממלכות מעטירות משלהם. כאב שחיקתן של הארצות עליהן תבעו בעלות בער בעצמותיהם. וכך קמה יצירת הטבעות והיתה. הטבעות נועדו לשמר בחפץ מכושף את כוח הקסם שעוד נותר, ולקיים את ממלכות הנולדור שנותרו (ארגיון, לינדון ולותלוריין) בחיותן, ואף להוסיף להן. כך שמרו אלרונד וגאלאדריאל על מחוזות שלטונם. כמובן שעצתם הופרה, בסופו של דבר, מכיוון שעל מנת ליצור את הטבעות היו זקוקים לידע של סאורון, וזה תיכנן אותן כך שיהיו תחת ממשלת האחת.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על ואלאר, ואלינור, ארץ התיכונה, ה, נולדור, מרד הנולדור, טבעות העוצמה, ארגיון, לינדון, לותלוריין, אלרונד , גאלאדריאל ו סאורון.

Personal tools