כיצד קורה כי לעיתים משנענדה הטבעת פרטי לבוש או חפצים מסוימים נעלמים, ואילו לעיתים הם אינם נעלמים?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

ההסבר לכך לא ודאי, אך סביר להניח שהוא נעוץ בעוצמת העונד. כאשר עונד את הטבעת יצור שלא מסוגל לשלוט בכוחה, הטבעת תעלים אותו ואת לבושו. משעונד אותה אדם השולט בה, יוכל לכפוף את הטבעת עד כדי כך שיישאר נראה לכל עין. ניתן לראות כדוגמה את סאורון, שנותר נראה גם עם הטבעת על אצבעו, ומנגד את איסילדור, אשר בעונדו את הטבעת נותר רק אורו של האלנדילמיר נראה לכל עין.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על טבעת האחת, ה, סאורון, איסילדור ו אלנדילמיר.

Personal tools