כיצד ייתכן שלתינגול יש שני אחים?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

תינגול בן-הלילית התעורר לחופי אגם קואיביינן. אבל אם הוא התעורר ולא נולד, עובדת קיומם של שני אחיו (אולווה ואלמו) היא בעייתית. אין הסבר לסתירה זו, מלבד ההנחה שאולי הוא ואחיו התעוררו עם תחושת קרבה גדולה ביניהם ולכן נקראו אחים. סימוכין לטענה זו ניתן למצוא בעובדה שגם בין הואלאר יש אחים וגם הם לא "נולדו" במובן המקובל. אולי המושג של אח מקבל משמעות שונה במקרה זה, והוא מבטא קרבה ודמיון פיזי או נפשי.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על תינגול, בני לילית, קויוויינן, אולווה , אלמו ו ואלאר.

Personal tools