האם רוחות הרפאים שיש בדרכי המתים דומים באיזשהו מובן או אופן לנאזגול?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

ישנן מספר נקודות דמיון, אך חשוב לציין דבר מה עיקרי בנושא - צבא הרפאים שיצא מארך הורכב מאנשים מתים. הנאזגול, לעומת זאת, מעולם לא מתו, אלא נותרו כצללים לעברם בשל שימושם דרך קבע בטבעות והשתעבדותם לסאורון. בנוסף על כך, יש לציין כי בעוד שהנאזגול היו בעלי יכולות רבות ומגוונות, הרי שלצבא הרפאים, משהתעורר, הייתה מטרה אחת עיקרית, והיא לסייע ליורש איסילדור, לקיים את שבועתם ולכפר על בגידתם.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על נתיבי המתים, נאזגול, ארך, תשע הטבעות , סאורון ו יורש איסילדור.

Personal tools