האם הנאזגול ענדו את הטבעות שלהם או שהן היו אצל סאורון?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

זהו נושא שמתווכחים עליו רבות, יש שתי גישות לעניין: גישה ראשונה: חלק טוענים שהנאזגול שומרים את טבעותיהם ונשלטים ע"י סאורון באמצעותם. הם מאמינים שכוחם של רפאי הטבעת נגזר מהטבעות שאותן הן עונדים. ההצהרה היחידה הברורה בעניין זה היא במועצה של אלרונד כאן גאנדאלף אומר: "תשע הטבעות, בידי הנאזגול הן שמורות." ("חבורת הטבעת", עמ' 260). יש מספר פגמים בטענה זו: 1. מדוע לא נשארה שום טבעת על האדמה לאחר שהמלך המכשף הובס בקרב בידי איאווין ומרי, כפי שטבעתו של סאורון נשארה על הקרקע לאחר הבסתו בידי גיל-גאלאד ואלנדיל? 2. מדוע פרודו, כנושא טבעת, לא ראה את הטבעות של רפאי הטבעת בגבעת הרוחות או במעברת הברואינן? הוא ראה הרי את חרבותיהם, עיניהם, פניהם החיוורות וכתריהם? השוו זאת לעובדה שפרודו אכן ראה את טבעתה של גאלאדריאל, נניה, על אצבעה (בעוד שסאם לא ראה אותה).

רוב העדויות מצביעות על כך שסאורון עצמו החזיק את התשע. כשהיה גאנדאלף במעון באג, הוא הסביר לפרודו את ההיסטוריה של הטבעות: "כך הדבר, איפוא, את התשע קיבץ אליו: אולי גם את השבע, אם לא הושמדו, השלוש נסתרות עדיין." ("חבורת הטבעת", עמ' 61). הצהרה זו מראה בבירור שסאורון מחזיק בתשע. גאלאדריאל מאשרת עובדה זו כשהיא מדברת עם פרודו בלותלוריין: "אתה ראית את עינו של זה החולש על השבע והתשע." ("חבורת הטבעת", עמ' 377 - במקור him that holds the Seven and the Nine).

ויש לנו התיאור הבא מן הפרק "חיפוש הטבעת" ב"סיפורים שלא נשלמו": "ודאי שהם היו האדירים במשרתיו [של סאורון], ולא היו מתאימים מהם לשליחות הזאת, שכן הם היו משועבדים כליל לתשע טבעותיהם, שנמצאו עתה בידיו..." ההצהרה הזו מראה בבירור שסאורון החזיק את תשע הטבעות וכך שלט בנאזגול.

אבל ההצהרה הברורה ביותר באה מאחד ממכתביו של טולקין, בו הוא דן במצבו של פרודו בהר האבדון, והוא אינפורמטיבי במיוחד בקשר לטיבה של הטבעת האחת: " סאורון שלח מיד את רפאי הטבעת. הם היו, באופן טבעי, בסוד העניינים, וכלל לא הוטעו בשאלת הבעלות האמיתית על הטבעת. נושא הטבעת לא יהיה בלתי נראה עבורם, אלא להפך; ועוד יותר פגיע לכלי נשקם. אבל המצב כעת היה שונה מזה שתחת פסגת הרוחות, שם פרודו פעל רק מתוך פחד וביקש (לשווא) אך להשתמש בכוחותיה הצדדיים של הפיכה לבלתי נראה. הוא גדל מאז. האם הם היו חסינים לכוחה אם הוא היה תופס בה ככלי של פיקוד ושליטה? לא לגמרי. אני לא חושב שהם היו תוקפים אותו בכוח, או תופסים אותו או לוקחים אותו בשבי; הם היו מצייתים או מזייפים ציות לכל פקודה מינורית שלו אשר לא הפריעה למשימתם – אשר הוטלה עליהם על ידי סאורון, אשר עדיין, באמצעות תשע טבעותיהם (שבהן החזיק) היתה לו שליטה מרכזית על רצונותיהם." (המכתבים של ג'.ר.ר טולקין, מס' 246, כפי שתורגם ע"י אילנה בוגוד).

העדות הנ"ל מראה בבירור שלאחר שסאורון השתלט בראשונה על תשע טבעות העוצמה של בני-התמותה, הוא נתן אותן לבני-אדם שהשתמשו בטבעות לשליטה ותמרון, לבסוף הם דעכו והפכו להיות רפאים – ובנקודה זו סאורון לקח את טבעותיהם כדי לשלוט במשרתיו הנוראים.

Personal tools