האם היו בארץ התיכונה פילים רגילים?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

כן, אין מניעה. האוליפאנטים מתוארים כמין של פילים אדיר במיוחד, גם ביחס לפילי הארץ התיכונה, כך שיש להניח שהיו גם פילים רגילים יותר, שצאצאיהם הם הפילים של ימינו:

"בתמהון, בחרדה, ובשמחה אשר לא תימוג ראה סאם דמות-ענקים פורצת בין העצים ועטה במורד. גודלה כגודל בית אך בעיניו הייתה גדולה בהרבה מבית, דומה להר אפור שנעתק ממקומו. ייתכן שהתדהמה והפחד אכן הגדילו את מידותיו בעיני ההוביט; אפס, המומאק של האראד אכן היה אדיר בגופו, ולא יימצאו עוד פילים כמוהו בארץ התיכונה; ואלה מבני מינו המתהלכים בימים המאוחרים הם אך מזכרת לגודל-קומתו והדר-גאונו בימים הקדומים. הוא גלש מטה, מול פני המסתכלים, וברגע האחרון ממש סטה הצידה ועבר על פניהם במרחק של צעדים מועטים, בהרעידו את האדמה תחתם. רגליו כגזעי עץ, אוזניו כמפרשים המתבדרים, חדקו מורם כנחש דרוך אלי טרף, ועיניו הקטנות והאדומות יורות זיקים, שנהביו המזדקרים כלפי מעלה היו עטורים סרטי זהב ונוטפי דם; השטיח שעליו, העשוי ארגמן וזהב, נתעופף קרעים קרעים, שרידיו המרוסקים של מגדל-מלחמה שניזוק במנוסה בין העצים היו מיטלטלים על גבו, ובקצה עורפו נאחזה דמות זעירה, נואשת - גופו של לוחם אדיר-קומה, ענק בין הדרומיים. שני המגדלים, עשבי מאכל וצלי ארנב, עמ' 249 בתרגומה של רות לבנית.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על ארץ התיכונה, ה, אוליפאנטים, ו סאם גאמג'י.

Personal tools