האם האורקים של מוריה שירתו את סאורון?

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

לא היתה שרשרת פיקוד ישירה בין האורקים של מוריה לסאורון; האורקים במוריה פעלו, קרוב לודאי, בשירותו של הבאלרוג. אך כיוון שסביר מאד להניח שהבאלרוג היה מודע לסאורון בצורה זו או אחרת, ניתן לשער שלמרות שלא היה קשר בין באראד-דור למוריה, הרי שהאורקים במוריה שירתו את מטרותיו של סאורון גם ללא קשר פיקודי כלשהוא.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על אורקים, מוריה, סאורון, באלרוג ו באראד דור.

Personal tools