האם אי-אפשר היה להרוס את הטבעת בהר געש אחר שמיקומו יותר נוח?

Personal tools