שמפות

שערי הנולדור - הכניסה המזרחית לגבעות המערביות של דור לומין
שר הטבעות: המסע מדונהארו למוראנון - מסלול תנועתם של אראגורן, מרי ופיפין
שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו - תיאור מסלולי ההוביטים: מהוביטון ועד ריוונדל ומסעותיהם של פרודו וסאם
שר הטבעות: מסלולים: חזרה לפלך - המסע של חברי חבורת הטבעת לביתם לאחר שהטבעת הושמדה
שר הטבעות: מסלולים: ממוריה לפארת גאילן - תיאור המסלול של חבורת הטבעת
שר הטבעות: מסלולים: מסעם של פרודו וסאם אל מורדור - המסע של פרודו וסאם מפארת גאילן ועד לסאמאת נאור
שר הטבעות: מסלולים: מריבנדל למוריה - מסלול מסעותיה של חבורת הטבעת


אתרים משניים

שאטור (שן-ענן) - הרי הערפל , מוריה
שארבונד (אמון רוד) - בלריאנד - העידן הראשון , ברן ולותיין, מסלול נדודיהם
שביל של מאגוט, ה - קריקהולו, חוותו של מאגוט, ברנדיווין
שבעת השערים - אנגבאנד
שדה קורמלאן - דרום הארץ התיכונה , הנת אנון, מורדור
שדה קלבראנט - ארץ הגבעות, הרי הערפל , קרב בשדות הפלנור: התקפת הרוהירים
שדה-הקבורות (barrowfield) - מדוזלד
שדה-פיריה - מדוזלד
שדות גלאדן - הגירת ההוביטים, הרי הערפל , צפון הארץ התיכונה
שדות הירוקים (גרינפילדס), ה - גונדור בעידן השלישי: ימי הניוון, פלך, ה
שולי היער - צפון הארץ התיכונה
שיירבורן - פלך, ה
שממות הדרקון - צפון הארץ התיכונה
שממות הצפון - ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל
שממת המוראנון - מוראנון
שן-ההר (אורתאנק) - אורתאנק
שני השומרים (בקירית אונגול) - קירית אונגול
שן-כסף - הרי הערפל , מוריה
שער באקלאנד - פלך, ה
שער בקצה הגיא (שער באקלאנד), ה - פלך, ה
שער הגובלין - ההוביט: חילוץ הנשרים, מערות האורקים בהרי הערפל
שער הולין - מוריה, שר הטבעות: מסלולים: מריבנדל למוריה
שער החיצון (השער האפל), ה - אנגבאנד
שער החיצון [התחתון], ה - קירית אונגול
שער הלם - נקרת הלם
שער המערב (שערי הולין) - מוריה, שר הטבעות: מסלולים: מריבנדל למוריה
שער הנולדור (אנון-אין-גאדיד‘) - צפון בלריאנד
שער הר-אודם - הרי הערפל , מוריה, שר הטבעות: מסלולים: מריבנדל למוריה
שער השחור (מוראנון) , ה - מוראנון, מורדור , שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו
שער השחור, ה - אנגבאנד
שער צפוני (שער באקלאנד) - פלך, ה
שער-המזרח (השערים הגדולים) - מוריה, שר הטבעות: מסלולים: מריבנדל למוריה
שערי היער(במירקווד) - צפון הארץ התיכונה
שערי הסיריון - בלריאנד - העידן הראשון
שפך האנדואין - דרום הארץ התיכונה
שפך האנטוואש - ארץ הגבעות, דרום הארץ התיכונה
שפך הסיריון - בלריאנד - העידן הראשון
שפלת גורגורות - מורדור
שפלת המערב - פלך, ה