רמפות

ריוונדל - הבית השאנן האחרון ממזרח לים


אתרים משניים

ראורוס - ארץ הגבעות, דרום הארץ התיכונה , שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו, שר הטבעות: מסלולים: ממוריה לפארת גאילן
ראמאס אכור - מינאס טירית, קרב בשדות הפלנור
ראמדאל - בלריאנד - העידן הראשון
ראס מורתיל - דרום הארץ התיכונה
ראש-ענן (פאנואיד‘ול) - הרי הערפל , מוריה
ראת דינן - מינאס טירית
ראת קלרדאין - מינאס טירית
ראתלוריאל (נהר) - בלריאנד - העידן הראשון
רגיון - בלריאנד - העידן הראשון , צפון בלריאנד
רובאניון - ארץ התיכונה, ה, עידן שלישי: ממלכות הדונאדאין, קרבות הדונאדין
רודאור - ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל
רוכאנד, רוהאן - ארץ הגבעות, גונדור בעידן השלישי: ימי הניוון, דרום הארץ התיכונה , העידן הרביעי - השפעה פוליטית-, הרי הערפל
רומאנה (עיר) - נומנור
רומנה, מפרץ - נומנור
רון - ארץ התיכונה, ה, צפון הארץ התיכונה
רוסגובל - ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל , צפון הארץ התיכונה
רושיי - פלך, ה
רחוב עושי המנורות - מינאס טירית
ריוויל (נהר) - צפון בלריאנד
ריוונדל - ארץ התיכונה, ה, ההוביט: מהוביטון לריבנדל, הרי הערפל , מאורתה של שילוב, ריוונדל
רינגוויל (נהר) - בלריאנד - העידן הראשון , נארגותרונד
רינגלו (נהר) - בלריאנד - העידן הראשון , נארגותרונד
רכס הולין - הרי הערפל , שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו, שר הטבעות: מסלולים: מריבנדל למוריה
רמה הראשונה (במוריה), ה - מוריה
רמה השביעית, ה - מוריה
רמת פארות (טאור-אן-פארות) - בלריאנד - העידן הראשון
רמת-רוהאן - ארץ הגבעות, הרי הערפל