קמפות

קירית אונגול - המגדל שבו נכלא פרודו על ידי האורקים
קרב 1 בלריאנד - מסלול ותהליכי הקרב
קרב 2 בלריאנד - מסלול ותהליכי הקרב
קרב 3 בלריאנד - מסלול ותהליכי הקרב
קרב 4 בלריאנד - מסלול ותהליכי הקרב
קרב 5 בלריאנד - מסלול ותהליכי הקרב
קרב 6 בלריאנד - מסלול ותהליכי הקרב
קרב בשדות הפלנור - הקרב על גונדור
קרב בשדות הפלנור: התקפת הרוהירים - השלב השני והמכריע בקרב בשדות הפלנור: הגעת הרוהירים לעזרתה של גונדור
קרב המוראנון - תיאור מהלכי הקרב הסופי של מלחמת הטבעת, מול שערי מורדור
קרב חמשת הצבאות - מסלול ותהליכי הקרב
קרב נקרת הלם - מסלול ותהליכי הקרב
קרבות גונדור - פירוט של קרבות שונים שערכה גונדור
קרבות הדונאדין - פירוט של קרבות שנערכו באראנור וגם קרבות עם רוכבי המרכבות
קרבות מלחמת הטבעת בצפון הארץ התיכונה - המלחמות שסאורון לחם בצפון נגד העמים החופשיים במסגרת מלחמת הטבעת האחרונה
קרבות סאורון בעידן השני - המלחמה כנגד סאורון בעידן השני, לפני הברית האחרונה
קריקהולו, חוותו של מאגוט, ברנדיווין - מפות מפורטות של המקומות האלו בפלך


אתרים משניים

קאבד-אן-אראס (קאבד נאיראמארת) - ברן ולותיין, מסלול נדודיהם
קאזאד-דום - ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל , נדידת הגמדים
קאיר אנדרוס - ארץ הגבעות, דרום הארץ התיכונה , הנת אנון, מורדור
קאלמבל - דרום הארץ התיכונה
קאלמינדון - נומנור
קאלנארד‘ון (רוהאן) - ארץ הגבעות, ארץ התיכונה, ה, גונדור בעידן השלישי: ימי הניוון, דרום הארץ התיכונה , הרי הערפל
קאלנהאד - דרום הארץ התיכונה
קאראגדור - אנגבאנד
קאראד‘ראס (הר-אודם) - הרי הערפל , מוריה, שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו
קאראך אנגרן (האיזנמאות) - מורדור
קאראס גאלאדון - ארץ הגבעות, ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל , לוריין, שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו, שר הטבעות: מסלולים: ממוריה לפארת גאילן
קארדולאן - ארץ התיכונה, ה
קארוק, ה - הגירת ההוביטים, ההוביט: מהוביטון לריבנדל, הרי הערפל , צפון הארץ התיכונה
קארכוסט - מוראנון
קארן דום - אריאדור , ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל
קארנינגול (ריוונדל) - ברית אחרונה, ה: מהלכים צבאיים, הרי הערפל , קרבות סאורון בעידן השני, ריוונדל, שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו, שר הטבעות: מסלולים: מריבנדל למוריה
קארנן (נהר, הנהר האדום) - צפון הארץ התיכונה
קברי המלכים - נומנור
קדמת-מערב (נומינור) - נומנור
קהאנד - ארץ התיכונה, ה, מורדור , קרבות הדונאדין
קואיויאנן - מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה
קום-נאן-אראסאית - מנגרות
קורמאלן, שדה - דרום הארץ התיכונה , הנת אנון, מורדור
קיביל-נאלא - מוריה
קיריל (נהר) - דרום הארץ התיכונה
קירית אונגול - מורדור
קירית אונגול (kirith במקור בטעות) - מורדור
קירית גורגור - מוראנון, מורדור
קירית דואת - מורדור
קירית ניניאך (נקיק הקשת) - מפלי הסיריון, מרד הנולדור, צפון בלריאנד
קירית פורן אן אנדראת (המעבר הגבוה) - הרי הערפל , צפון הארץ התיכונה
קירית תורונאת (נקיק הנשרים) - אנגבאנד
קלבדיל - הרי הערפל , מוריה
קלבראנט (נהר; סילברלוד) - ארץ הגבעות, הרי הערפל , לוריין
קלברוס (נהר) - בלריאנד - העידן הראשון
קלדואין (הנהר הרץ) - צפון הארץ התיכונה
קלד-זאראם - הרי הערפל , מוריה
קלון (נהר) - בלריאנד - העידן הראשון , צפון בלריאנד
קלוס (נהר) - דרום הארץ התיכונה
קן הנשרים - ההוביט: חילוץ הנשרים, ההוביט: מהוביטון לריבנדל, הרי הערפל , צפון הארץ התיכונה
קרח החורק, ה - מרד הנולדור
קרחת הזאבים - ההוביט: חילוץ הנשרים
קרין אמרות - הרי הערפל , לוריין
קריסאיגרים - אנגבאנד, בלריאנד - העידן הראשון , צפון בלריאנד
קריסתורן - אנגבאנד
קריקהולו - קריקהולו, חוותו של מאגוט, ברנדיווין
קרן-אודם - הרי הערפל , מוריה, שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו