צמפות

צמחיה: הארץ התיכונה, נומנור, בלריאנד - מפה תמטית המראה את סוגי הצמחיה בארצות השונות לאורך העידנים השונים
צפון בלריאנד - צפון הארץ האדירה מהעידן הראשון
צפון הארץ התיכונה - מפה המראה את צפון הארץ התיכונה


אתרים משניים

צ‘טווד - אריאדור , ברי
צוואר טארלאנג - דרום הארץ התיכונה
צומת הדרכים (הצומת עם המלך המופל) - מורדור , שר הטבעות: המסע מדונהארו למוראנון
צפון איתיליה - דרום הארץ התיכונה , הנת אנון, מורדור