פמפות

פלך, ה - מקום מגוריהם של ההוביטים
פלך, ה - מפת הפלך כפי שהיא מופיעה במהדורה הישנה של שר הטבעות
פסגת הרוחות - מפה של המקום שבו הפרשים השחורים התקיפו את אראגורן וההוביטים


אתרים משניים

פאלאס - בלריאנד - העידן הראשון
פאנואיד‘ול (ראש-ענן) - הרי הערפל , מוריה
פארת גאלן - שר הטבעות: מסלולים: ממוריה לפארת גאילן
פארת קלבראנט (שדה הקלבראנט) - ארץ הגבעות, הרי הערפל , קרב בשדות הפלנור: התקפת הרוהירים
פולד - דרום הארץ התיכונה
פונדק הנידח, ה - אריאדור
פורוכל - אריאדור , ארץ התיכונה, ה
פורונארגיאן (קאזאד-דום) - ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל , מוריה, נדידת הגמדים, עידן שלישי: מסעות שלפני שר הטבעות, שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו, שר הטבעות: מסלולים: מריבנדל למוריה
פורוס (נהר) - דרום הארץ התיכונה , מורדור
פורוסטאר - נומנור
פורלונד - אריאדור , ארץ התיכונה, ה
פורלינדון - אריאדור , ארץ התיכונה, ה
פורמנוס - אמאן, מרד הנולדור
פורנוסט איראין - אריאדור , ארץ התיכונה, ה, ארץ תיכונה בעידן השני - איזורי השפעה, מאורתה של שילוב, קרבות הדונאדין
פינאת גלין - דרום הארץ התיכונה
פינקאפ - פלך, ה
פיריינהולט, יער פיריה - דרום הארץ התיכונה
פירצה המזרחית (east bight), ה - צפון הארץ התיכונה
פירצת מאגלור - בלריאנד - העידן הראשון , צפון בלריאנד
פלארגיר - ארץ תיכונה בעידן השני - איזורי השפעה, דרום הארץ התיכונה , מאורתה של שילוב, מורדור , מסעות הנומנורים, שר הטבעות: המסע מדונהארו למוראנון, שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו
פלורי - מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה
פלך, ה - ארץ התיכונה, ה, הגירת ההוביטים, העידן הרביעי - השפעה פוליטית-, פלך, ה
פלנור - מינאס טירית, קרב בשדות הפלנור
פן הולין - מינאס טירית
פנמארץ‘ - דרום הארץ התיכונה
פסגת הרוחות - אריאדור , הרי הערפל , מאורתה של שילוב, פסגת הרוחות, שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו
פרא, ה - הרי הערפל
פראמסבורג - הרי הערפל , צפון הארץ התיכונה
פרוגמורטון - פלך, ה