נמפות

נארגותרונד - העיר האדירה של בני הלילית מהעידן הראשון
נדידת הגמדים - נדודיהם של הגמדים במהלך העידן השלישי
נומנור - מפת היבשת והממלכה האדירה מהעידן השני
נומנורה - נסרק מתוך סיפורים שלא נשלמו
נן היתואל - האגם הארוך על האנדואין שבקצהו הצפוני נמצאים פסלי המלכים ובקצהו הדרומי מפלי ראורוס
נקרת הלם - מבצרם של הרוהירים


אתרים משניים

נאית, ה - הרי הערפל , לוריין
נאן אלמות - בלריאנד - העידן הראשון
נאן דונגורתב - בלריאנד - העידן הראשון , צפון בלריאנד
נאן קורוניר - אורתאנק , דרום הארץ התיכונה , הרי הערפל
נאן תאתרן - בלריאנד - העידן הראשון
נאנדוהיריון (עמק דימריל) - גונדור בעידן השלישי: ימי הניוון, מוריה
נארגותרונד - בלריאנד - העידן הראשון , ברן ולותיין, מסלול נדודיהם, נארגותרונד, קרב 3 בלריאנד
נארדול - דרום הארץ התיכונה
נארוג (נהר) - בלריאנד - העידן הראשון , נארגותרונד, צפון בלריאנד
נארכוסט - מוראנון
נבראסט - בלריאנד - העידן הראשון
נהר האדום, ה - צפון הארץ התיכונה
נהר האפור, ה - הרי הערפל
נהר הגדול (אנדואין) , ה - ארץ הגבעות, ארץ תיכונה בעידן השני - איזורי השפעה, הגירת ההוביטים, הנת אנון, הרי הערפל , לוריין, מורדור , מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה, צפון הארץ התיכונה
נהר החרב, ה - אנגבאנד, בלריאנד - העידן הראשון
נהר היער - היכל תאראנדואיל, הרי הערפל , צפון הארץ התיכונה
נהר המכושף [אסגאלדואין], ה - ההוביט: מהוביטון לריבנדל, צפון הארץ התיכונה
נהר הרץ, ה - צפון הארץ התיכונה
נהר השערים (סיראנון) - הרי הערפל
נהר-הניקרה - נקרת הלם
נואירינאן - נומנור
נובוטל - פלך, ה
נוברוד (נוגרוד) - בלריאנד - העידן הראשון
נוגרוד - בלריאנד - העידן הראשון
נולוקיזדין (נארגותרונד) - בלריאנד - העידן הראשון , ברן ולותיין, מסלול נדודיהם, נארגותרונד, קרב 3 בלריאנד
נומנדור (נומנור) - נומנור
נומנור - אמאן
נונדואינה (נהר) - נומנור
נורבורי (פורנוסט) - אריאדור , ארץ התיכונה, ה, ארץ תיכונה בעידן השני - איזורי השפעה, מאורתה של שילוב, קרבות הדונאדין
נורן (נהר, למרות שלא רשום במפורש) - ארץ התיכונה, ה, העידן הרביעי - השפעה פוליטית-, מורדור
נחל מרינג - מפלי הסיריון
נחל-שחורת (מורתונד) - דרום הארץ התיכונה
ניברים - בלריאנד - העידן הראשון
נידלהול - פלך, ה
ניוברי - פלך, ה , קריקהולו, חוותו של מאגוט, ברנדיווין
נימברתיל - בלריאנד - העידן הראשון
נימרודל (נהר) - ארץ הגבעות, הרי הערפל , לוריין
נין-אין-איילף (גאון הברבורים) - הרי הערפל
נינגלור (נהר) - הרי הערפל
נינדאלב - ארץ הגבעות, דרום הארץ התיכונה , מורדור
נינדאמוס - נומנור
ניסימאלדאר - נומנור
ניסינן, אגם - נומנור
ניקרה (ניקרת הלם), ה - נקרת הלם
ניקרת הלם - דרום הארץ התיכונה , נקרת הלם, קרב נקרת הלם, שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו
נלדורת - בלריאנד - העידן הראשון
נמל הברבורים (אלקוואלונדה) - מרד הנולדור
נמלי אומבאר - ארץ התיכונה, ה
נמלי הסיריון - בלריאנד - העידן הראשון
נמלי מיתלונד (הנמלים האפורים) - אריאדור , ארץ התיכונה, ה
נמלים האפורים (מיתלונד), ה - אריאדור , ארץ התיכונה, ה
נן איכואי (קוויבינאנן) - מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה
נן גירית (דימרוסט) - בלריאנד - העידן הראשון , ברן ולותיין, מסלול נדודיהם
נן היתוייל - ארץ הגבעות
נן להלהאית - צפון בלריאנד
ננואייל (אגם אבנדים) - אריאדור
ננינג (נהר) - בלריאנד - העידן הראשון
נפה הדרומית, ה - פלך, ה
נפה המזרחית, ה - פלך, ה
נפה המערבית, ה - פלך, ה
נפה הצפונית, ה - פלך, ה
נקיק הקשת - מרד הנולדור, צפון בלריאנד
נתיב הבריחה (מגונדולין) - אנגבאנד
נתיב הדרומי, ה - טיהור הפלך: קרב ביוואטר
נתיב[י] המתים - מדוזלד, שר הטבעות: המרדף אחר מרי ופיפין