למפות

לוריין - ארצה של גאלאדריאל
לשונות: הארץ התיכונה, נומנור, בלריאנד - מפה תמטית המראה את הלשונות הנפוצות בארצות השונות לאורך העידנים השונים


אתרים משניים

לאודוואטר (נהר המים הרועשים) - אריאדור , הרי הערפל
לאורלינדורנאן - ארץ הגבעות, ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל , לוריין, קרבות מלחמת הטבעת בצפון הארץ התיכונה, שר הטבעות: מסלולים: ממוריה לפארת גאילן, שר הטבעות: מסלולים: מריבנדל למוריה
לאמדון - דרום הארץ התיכונה
לאמות - צפון בלריאנד
לאנגוול (נהר) - הרי הערפל , צפון הארץ התיכונה
לאנגסטראנד (אנפאלאס) - דרום הארץ התיכונה
לאנגפלאד (אנדואין) - הרי הערפל , צפון הארץ התיכונה
לאנדרוס - ביאת האדם למערב, צפון בלריאנד
לאנתיר לאמאת - בלריאנד - העידן הראשון
לבנין - דרום הארץ התיכונה
לגולין (נהר) - בלריאנד - העידן הראשון
לוגבורז - ארץ תיכונה בעידן השני - איזורי השפעה, ברית אחרונה, ה: מהלכים צבאיים, מורדור
לווג נינגלורון (שדות גלאדן) - הגירת ההוביטים, הרי הערפל , צפון הארץ התיכונה
לון (נהר) - אריאדור , קרבות הדונאדין
לונג קליב - פלך, ה
לונגבוטום - פלך, ה
לוסארנאך - דרום הארץ התיכונה
לוסגאר - מרד הנולדור, צפון בלריאנד
לוריין - ארץ הגבעות, ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל , לוריין, קרבות מלחמת הטבעת בצפון הארץ התיכונה, שר הטבעות: מסלולים: ממוריה לפארת גאילן, שר הטבעות: מסלולים: מריבנדל למוריה
לורינאנד - ארץ הגבעות, ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל , לוריין, קרבות מלחמת הטבעת בצפון הארץ התיכונה, שר הטבעות: מסלולים: ממוריה לפארת גאילן, שר הטבעות: מסלולים: מריבנדל למוריה
לותלאן - צפון בלריאנד , קרב 3 בלריאנד
לותלוריין - ארץ הגבעות, ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל , לוריין, קרבות מלחמת הטבעת בצפון הארץ התיכונה, שר הטבעות: מסלולים: ממוריה לפארת גאילן, שר הטבעות: מסלולים: מריבנדל למוריה
ליטל דלבינג - פלך, ה
לימלייט (מהיר-הזרם; נהר) - ארץ הגבעות, הרי הערפל
לינאיוון - בלריאנד - העידן הראשון , צפון בלריאנד
לינדון - בלריאנד - העידן הראשון
לינדורינאנד (לוריין) - ארץ הגבעות, ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל , לוריין, קרבות מלחמת הטבעת בצפון הארץ התיכונה, שר הטבעות: מסלולים: ממוריה לפארת גאילן, שר הטבעות: מסלולים: מריבנדל למוריה
לינהיר - דרום הארץ התיכונה
ליסגארד‘ - בלריאנד - העידן הראשון
ליתלאד - מורדור
לפנואי (נהר) - דרום הארץ התיכונה
לשון, ה - לוריין