יאתרים משניים

יאנת יאור - בלריאנד - העידן הראשון , צפון בלריאנד
ים, ה - ארץ התיכונה, ה
ימה הפנימית של הלקאר, ה - מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה
ימים הפנימיים, ה - מסעות הנומנורים
ימים הקמורים (bent seas), ה - ארץ התיכונה, ה
ימת הלקאר - מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה
ימת נורנן - ארץ התיכונה, ה, מורדור
ימת רון - ארץ התיכונה, ה, צפון הארץ התיכונה
יער אנוואר (פיריה) - דרום הארץ התיכונה
יער ברתיל - בלריאנד - העידן הראשון
יער האפור, ה - דרום הארץ התיכונה
יער הזהוב, ה - ארץ הגבעות, ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל , לוריין, קרבות מלחמת הטבעת בצפון הארץ התיכונה, שר הטבעות: מסלולים: ממוריה לפארת גאילן, שר הטבעות: מסלולים: מריבנדל למוריה
יער המזרחי (פאנגורן), ה - ארץ הגבעות, ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל
יער המלחש (יער פיריה), ה - דרום הארץ התיכונה
יער העתיק, ה - אריאדור , ארץ התיכונה, ה, כוכי המתים/ביתו של טום בומבדיל
יער נלדורת - בלריאנד - העידן הראשון
יער פאנגורן - ארץ הגבעות, ארץ התיכונה, ה, העידן הרביעי - השפעה פוליטית-, הרי הערפל
יער רגיון - בלריאנד - העידן הראשון
יערות אורומה - אמאן
יערות נואת - בלריאנד - העידן הראשון , צפון בלריאנד
יער-יורק הגדול - הגירת ההוביטים, מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה