ואתרים משניים

ואלימאר, ואלמאר - מרד הנולדור
ואלימר - אמאן
ואלינור - מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה
וודהאל - פלך, ה
ווטוואנג - ארץ הגבעות, דרום הארץ התיכונה , מורדור
וויטוול - פלך, ה
וויטפורוז - פלך, ה
ווילובוטום - פלך, ה
וויתיווינדל (נחל) - אריאדור
ויימיט - טיהור הפלך: קרב ביוואטר, פלך, ה
ויניאמאר - בלריאנד - העידן הראשון