דמפות

דרום הארץ התיכונה - כל דרום הארץ התיכונה: מרוהאן ועד איתיליה


אתרים משניים

דאגורלאד (זירת הקרב) - ארץ התיכונה, ה, ברית אחרונה, ה: מהלכים צבאיים, מוראנון, מורדור
דואילוון (נהר) - בלריאנד - העידן הראשון
דוואלינג - פלך, ה
דווימורברג (הר-דבימור) - דרום הארץ התיכונה , מדוזלד
דווימורדן (לוריין) - ארץ הגבעות, ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל , לוריין, קרבות מלחמת הטבעת בצפון הארץ התיכונה, שר הטבעות: מסלולים: ממוריה לפארת גאילן, שר הטבעות: מסלולים: מריבנדל למוריה
דול אמרות - ארץ התיכונה, ה, דרום הארץ התיכונה
דול באראן - דרום הארץ התיכונה , הרי הערפל
דול גולדור - ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל , נדידת הגמדים, צפון הארץ התיכונה , קרב בשדות הפלנור: התקפת הרוהירים, קרבות מלחמת הטבעת בצפון הארץ התיכונה
דונגורתב (נאן דונגורתב) - בלריאנד - העידן הראשון , צפון בלריאנד
דונהארו (דונהארג) - דרום הארץ התיכונה , מדוזלד, שר הטבעות: המרדף אחר מרי ופיפין, שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו
דונלאנד - ארץ התיכונה, ה, דרום הארץ התיכונה , הגירת ההוביטים, הרי הערפל , נדידת הגמדים
דור דאידלוס - צפון בלריאנד
דור דאידלות - צפון בלריאנד , קרב 2 בלריאנד
דור דינן - בלריאנד - העידן הראשון , צפון בלריאנד
דור פירן-אי-גואינאר - בלריאנד - העידן הראשון
דור קאראנתיר (תארגליון) - בלריאנד - העידן הראשון , קרב 3 בלריאנד
דור קוארתול - בלריאנד - העידן הראשון
דור-אן-ארניל - דרום הארץ התיכונה
דורוויניון - ארץ התיכונה, ה, צפון הארץ התיכונה
דוריאת - בלריאנד - העידן הראשון
דור-לומין - ביאת האדם למערב, ברן ולותיין, מסלול נדודיהם, צפון בלריאנד
דור-נו-פאוגלית (אנפאוגלית) - צפון בלריאנד , קרב 3 בלריאנד, קרב 5 בלריאנד
דורתאנג - מורדור
דורתוניון - צפון בלריאנד , קרב 3 בלריאנד
דייל - ארץ התיכונה, ה, העידן הרביעי - השפעה פוליטית-, צפון הארץ התיכונה , קרבות מלחמת הטבעת בצפון הארץ התיכונה
דימבאר - בלריאנד - העידן הראשון , צפון בלריאנד
דימהולט - מדוזלד
דימרוסט - בלריאנד - העידן הראשון , ברן ולותיין, מסלול נדודיהם
דימריל, מדרגות - מוריה
דימריל, עמק - מוריה
דימריל, שער - מוריה
דינגל (עמק הוויתיווינדל) - אריאדור , כוכי המתים/ביתו של טום בומבדיל
דיפהולו - פלך, ה
דלדוואת (טאור-נו-פואין) - צפון בלריאנד , קרב 3 בלריאנד
דלת הסוכנים (פן הולין) - מינאס טירית
דלת הסתרים (בהר הבודד) - ההוביט: חילוץ הנשרים, מערות האורקים בהרי הערפל
דלת השחורה (בנתיב המתים), ה - מדוזלד
דלתות דורין (שערי הולין) - מוריה, שר הטבעות: מסלולים: מריבנדל למוריה
דרואדאן, יער - דרום הארץ התיכונה , העידן הרביעי - השפעה פוליטית-, שר הטבעות: המסע מדונהארו למוראנון
דרוואית יאור - דרום הארץ התיכונה
דרום איתיליה - דרום הארץ התיכונה , מורדור
דרום גונדור - דרום הארץ התיכונה , מורדור , עידן שלישי: ממלכות הדונאדאין
דרך באקלאנד - קריקהולו, חוותו של מאגוט, ברנדיווין
דרך בייוואטר - טיהור הפלך: קרב ביוואטר
דרך הגמדים - בלריאנד - העידן הראשון
דרך הדרומית (באיתיליה), ה - מורדור
דרך הדרומית (דרך ההאראד), ה - דרום הארץ התיכונה
דרך הדרומית העתיקה, ה - הרי הערפל
דרך ההאראד - ארץ התיכונה, ה, דרום הארץ התיכונה , מורדור
דרך היער - ארץ התיכונה, ה
דרך היער העתיק - ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל , צפון הארץ התיכונה
דרך הירוקה, ה - אריאדור , ברי, הרי הערפל
דרך המדרימה, ה - מורדור
דרך המזרח - אריאדור , ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל
דרך המישירה, ה - שר הטבעות: מסלולים: חזרה לפלך
דרך המלך הדרומית (אריאדור) - ארץ התיכונה, ה
דרך המלך המערבית - ארץ התיכונה, ה
דרך הנסתרת, ה - אנגבאנד
דרך סטוק - פלך, ה
דרך-המלך הצפונית - ארץ התיכונה, ה
דרך-סאורון - אורודרואין, מורדור
דרנגיסט, מפרץ - מרד הנולדור, צפון בלריאנד
דרנדינגל - הרי הערפל , קרב נקרת הלם
דרקון הירוק, ה - טיהור הפלך: קרב ביוואטר