מפות מספריםארץ התיכונה, ה- מפת הארץ התיכונה כפי שהיא מופיעה במהדורה הישנה של שר הטבעות

בלריאנד- נסרק מתוך הסילמריליון

המפה של תרור- נסרק מתוך 'ההוביט'

נומנורה- נסרק מתוך סיפורים שלא נשלמו

פלך, ה - מפת הפלך כפי שהיא מופיעה במהדורה הישנה של שר הטבעות