במפות

ביאת האדם למערב - מסלולי הגעת שבטי בני האדם מן המזרח אל בלריאנד
ביתו של ביאורן - ביתו של ביאורן, איש הדוב מההוביט
בלריאנד - נסרק מתוך הסילמריליון
בלריאנד - העידן הראשון - הארץ האדירה שבה התרחשו קורות העידן הראשון
ברי - מפת העיירה שבה התאכסנו פרודו וחבריו
ברית אחרונה, ה: מהלכים צבאיים - מפה המתארת את מהלכי הקרב האחרון כנגד סאורון
ברן ולותיין, מסלול נדודיהם - תיאור מסלול תנועתם ומעלליהם של ברן ולותיין, הגיבורים מן העידן הראשון.


אתרים משניים

באג אנד - ההוביט: מהוביטון לריבנדל, עידן שלישי: מסעות שלפני שר הטבעות, פלך, ה
באדג‘פורד (כפר) - פלך, ה
באלאר - בלריאנד - העידן הראשון
באלאר, מפרץ - בלריאנד - העידן הראשון
באמפורלונג (חוותו של מאגוט) - קריקהולו, חוותו של מאגוט, ברנדיווין
באנדושאטור (ראש-ענן) - הרי הערפל
באקלאנד - אריאדור , פלך, ה , קריקהולו, חוותו של מאגוט, ברנדיווין
באקלברי - פלך, ה , קריקהולו, חוותו של מאגוט, ברנדיווין
באראד אייתל - צפון בלריאנד
באראד נימראס - בלריאנד - העידן הראשון
באראד-דור - ארץ תיכונה בעידן השני - איזורי השפעה, ברית אחרונה, ה: מהלכים צבאיים, מורדור
באראז, באראזינבאר (הר-אודם) - דרום הארץ התיכונה , מוריה, שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו
באר-אן-דאנווד‘ (באר-אן-ניבין-נוג) - בלריאנד - העידן הראשון
באראנדואין (בראנדיויין) - אריאדור , פלך, ה , קריקהולו, חוותו של מאגוט, ברנדיווין
באר-אריב - בלריאנד - העידן הראשון
בונדושאטור (ראש ענן) - הרי הערפל , מוריה
בוסתן האורתאנק - נקרת הלם
בורות-הכלא (במיקל דלבינג) - אריאדור , פלך, ה
בייוואטר - טיהור הפלך: קרב ביוואטר, פלך, ה
בינדייל, יער - פלך, ה
ביצות אוברבורן - פלך, ה
ביצות הארוכות, ה - צפון הארץ התיכונה
ביצות הגדולות (גאון הברבורים), ה - הרי הערפל
ביצות הדימדומים (איילין-אוייאל) - בלריאנד - העידן הראשון
ביצות המתות, ה - ארץ הגבעות, ארץ התיכונה, ה, דרום הארץ התיכונה , מורדור , שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו, שר הטבעות: מסלולים: מסעם של פרודו וסאם אל מורדור
ביצות הניבינווג - בלריאנד - העידן הראשון
ביצות הסיריון (אילואין-אויאל) - בלריאנד - העידן הראשון
ביצות הסרך - צפון בלריאנד , קרב 2 בלריאנד
ביצות הפנים המתות - מורדור
ביצות הצפוניות, ה - ארץ התיכונה, ה
ביצות מי היבחושים - אריאדור , הרי הערפל
ביצות נבראסט - צפון בלריאנד
ביצת ראשוק - פלך, ה
ביקעת קאלנארדון (ביקעת רוהאן) - הרי הערפל
בית ארנדיס - נומנור
בית בומבדיל - כוכי המתים/ביתו של טום בומבדיל
בית ביאורן - ביתו של ביאורן, ההוביט: מהוביטון לריבנדל, הרי הערפל , צפון הארץ התיכונה
בית המלכים - מינאס טירית
בית הסוכנים - מינאס טירית
בל, מפרץ; בלפאלאס, מפרץ - ארץ התיכונה, ה, דרום הארץ התיכונה
בלגאיר - אריאדור , ארץ התיכונה, ה, דרום הארץ התיכונה , מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה
בלגוסט - בלריאנד - העידן הראשון
בלגיר - אמאן
בלפאלאס - דרום הארץ התיכונה
בלריאנד - בלריאנד - העידן הראשון , צפון בלריאנד , קרב 5 בלריאנד
בקע הגדול, ה - ארץ התיכונה, ה
בקע השחור, ה - מערות האורקים בהרי הערפל
בראנדא-נין (נהר הבראנדיויין) - אריאדור , פלך, ה , קריקהולו, חוותו של מאגוט, ברנדיווין
ברואינן (נהר המים הרועשים) - אריאדור , הרי הערפל , ריוונדל
ברוקנבורינגס - פלך, ה
ברי - אריאדור , ברי, הגירת ההוביטים, ההוביט: מהוביטון לריבנדל, שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו
ברידג‘פילדס - פלך, ה
בריכות איברין - בלריאנד - העידן הראשון , ברן ולותיין, מסלול נדודיהם, צפון בלריאנד
בריכת בייוואטר - טיהור הפלך: קרב ביוואטר, פלך, ה
בריכת השוק (באסגארות) - עיר האגם
ברילתור (נהר) - בלריאנד - העידן הראשון
ברירדון - פלך, ה
בריתומבאר - בלריאנד - העידן הראשון , קרב 2 בלריאנד
בריתון - בלריאנד - העידן הראשון
בריתיאך - בלריאנד - העידן הראשון , צפון בלריאנד
ברתיל - ביאת האדם למערב, בלריאנד - העידן הראשון , ברן ולותיין, מסלול נדודיהם
בתי המרפא - מינאס טירית