מפות העידן השניארץ תיכונה בעידן השני - איזורי השפעה- כוחות וממלכות שונות ששלטו ברחבי הארץ התיכונה במשך רוב העידן השני.

ברית אחרונה, ה: מהלכים צבאיים- מפה המתארת את מהלכי הקרב האחרון כנגד סאורון

ההימלטות מחורבן בלריאנד- תיאור מסלולי הנדידה של העמים השונים שחיו בבלריאנד

מסעות הנומנורים- מסעות וקרבות בעידן השני

נומנור- מפת היבשת והממלכה האדירה מהעידן השני

קרבות סאורון בעידן השני- המלחמה כנגד סאורון בעידן השני, לפני הברית האחרונה