אמפות

אוכלוסיה: הארץ התיכונה, נומנור, בלריאנד - מפה תמטית המראה את צפיפות האוכולוסיה בארצות השונות לאורך העידנים השונים
אורודרואין - מפה המתארת את הר הגעש המפורסם של מורדור
אורתאנק - מפה המתארת את מגדלו של סאורון ואת סביבותיו
איזורי השפעה בבלריאנד - במפה זו ניתן לראות את שטחי הממלכות השונות של בני הלילית במשך העידן הראשון
אמאן - אמאן היא היבשת שכוללת בתוכה את טול ארסאה ו-ואלינור: ארצם של בני הלילית, המאיאר והואלאר
אנגבאנד - מפת מצודת הברזל של מורגות
אקלים: הארץ התיכונה, נומנור, בלריאנד - מפה תמטית המראה את אופי האקלים בארצות השונות לאורך העידנים השונים
ארץ הגבעות - מפת הארץ המשתרעת מלוריין ועד להרים הלבנים
ארץ התיכונה, ה - הארץ שבה מתרחשים קורות העידן השלישי
ארץ התיכונה, ה - מפת הארץ התיכונה כפי שהיא מופיעה במהדורה הישנה של שר הטבעות
ארץ תיכונה בעידן השני - איזורי השפעה - כוחות וממלכות שונות ששלטו ברחבי הארץ התיכונה במשך רוב העידן השני.


אתרים משניים

אבלונה - אמאן
אבן דורין - מוריה
אבן שלוש הנפות - פלך, ה
אברהולט (יער פיריה) - דרום הארץ התיכונה
אברשים הקמלים, ה - ארץ התיכונה, ה
אבתר - אמאן
אגאתורוש (הנהר האפור) - הרי הערפל
אגלאדור - בלריאנד - העידן הראשון
אגלאדיל - לוריין
אגלארונד - ארץ תיכונה בעידן השני - איזורי השפעה, דרום הארץ התיכונה , נדידת הגמדים, נקרת הלם
אגלארסט - בלריאנד - העידן הראשון , קרב 2 בלריאנד
אגלון[ד], מעבר - צפון בלריאנד
אגם הארוך, ה - צפון הארץ התיכונה
אגם הלבורן - בלריאנד - העידן הראשון , צפון בלריאנד , קרב 3 בלריאנד
אגם המראות - הרי הערפל , מוריה
אגם מיתרים - צפון בלריאנד , קרב 2 בלריאנד
אגם ננואייל - אריאדור
אגמו של גולום - מערות האורקים בהרי הערפל
אגמי הדימדומים - בלריאנד - העידן הראשון
אד‘לונד - ארץ התיכונה, ה, דרום הארץ התיכונה
אדוראנט - בלריאנד - העידן הראשון
אדוראס - ארץ הגבעות, דרום הארץ התיכונה , מדוזלד
אדורן - דרום הארץ התיכונה
אוברהיל - פלך, ה
אודון (מורדור) - מורדור
אווטבארטון - הרי הערפל
אולם האש המבוערת - ריוונדל
אולם המעיינות - הרי הערפל
אולם העשרים-ואחד, ה - מוריה
אולם הראשון -ה - מוריה
אולם השני -ה - מוריה
אולמות המקודשים -ה - מינאס טירית
אולמות תורין - נדידת הגמדים
אומבאר - ארץ התיכונה, ה, גונדור בעידן השלישי: ימי הניוון, מאורתה של שילוב, מסעות הנומנורים, עידן שלישי: ממלכות הדונאדאין
אונדולו (האנטוואש) - ארץ הגבעות, דרום הארץ התיכונה , הרי הערפל
אונדולינדה (גונדולין) - אנגבאנד, בלריאנד - העידן הראשון , צפון בלריאנד
אונדוסטו - נומנור
אוסגיליאת - ארץ תיכונה בעידן השני - איזורי השפעה, דרום הארץ התיכונה , מאורתה של שילוב, מורדור , עידן שלישי: מסעות שלפני שר הטבעות, קרב בשדות הפלנור
אוסט-אין-אד‘יל - הרי הערפל
אוסיריאנד - בלריאנד - העידן הראשון
אורודרואין (הר האבדון) - אורודרואין, מורדור , שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו, שר הטבעות: מסלולים: מסעם של פרודו וסאם אל מורדור
אורומט - נומנור
אורוסטאר - נומנור
אורפאלך אכור - אנגבאנד
אורתאנק - אורתאנק
אזאנולביזאר (עמק דימריל) - מוריה
אחוזתו של אאולה - אמאן
אחרונת האחוזות הביתיות - ריוונדל
אטאלאנטה - ארץ התיכונה, ה
אטנדיילז, אטנמורז - אריאדור , הרי הערפל
אי גירדליי - פלך, ה
אי הבודד (ארסיאה), ה - מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה
אי מנלטארמה, ה - ארץ התיכונה, ה
אי של אסטה, ה - אמאן
אי של סאורון, ה - ברן ולותיין, מסלול נדודיהם, צפון בלריאנד
איאותיאוד - עידן שלישי: ממלכות הדונאדאין
אייזן (נהר) - דרום הארץ התיכונה
אייזנגארד - אורתאנק , ארץ התיכונה, ה, דרום הארץ התיכונה , הרי הערפל , קרב נקרת הלם, שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו
אייזנמאות (מלתעות הברזל) - מורדור
איילין (אוייאל) - בלריאנד - העידן הראשון
איילנאך (האליפיריה) - דרום הארץ התיכונה
איים הקסומים, ה - אמאן
אייתל איברין - בלריאנד - העידן הראשון , ברן ולותיין, מסלול נדודיהם, צפון בלריאנד
אייתל סיריון - צפון בלריאנד
איכאד אי סדרין (באר-אן-דונווד‘) - בלריאנד - העידן הראשון
אימלאדריס (ריוונדל) - ברית אחרונה, ה: מהלכים צבאיים, הרי הערפל , קרבות סאורון בעידן השני, ריוונדל, שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו, שר הטבעות: מסלולים: מריבנדל למוריה
איסטפולד - דרום הארץ התיכונה
איפל בראנדיר - בלריאנד - העידן הראשון , ברן ולותיין, מסלול נדודיהם, צפון בלריאנד
איפל דואת - ארץ התיכונה, ה, מוראנון, מורדור
אירנסאגה - דרום הארץ התיכונה , מדוזלד
איתיליה - ארץ תיכונה בעידן השני - איזורי השפעה, דרום הארץ התיכונה , מורדור
אכוריאת - אנגבאנד, צפון בלריאנד
אלדאלומה (פאנגורן) - ארץ הגבעות, ארץ התיכונה, ה
אלדאלונדה הירוק - נומנור
אלדאנה, מפרץ - נומנור
אלואין, טארן - ברן ולותיין, מסלול נדודיהם
אלוסטיריון - ארץ תיכונה בעידן השני - איזורי השפעה, פלך, ה
אלנה, אלאנאנורה (נומנור) - נומנור
אלף המערות (מנגרות) - בלריאנד - העידן הראשון , ברן ולותיין, מסלול נדודיהם, מנגרות, קרב 2 בלריאנד
אלקוואלונדה - מרד הנולדור
אלקולונדה - אמאן
אמבארונה (פאנגורן) - ארץ הגבעות, ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל
אמון אובל - בלריאנד - העידן הראשון
אמון אוואר (האליפיריה) - דרום הארץ התיכונה
אמון אמראת (הר האבדון) - אורודרואין, מורדור , שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו, שר הטבעות: מסלולים: מסעם של פרודו וסאם אל מורדור
אמון ארב - ביאת האדם למערב, בלריאנד - העידן הראשון , קרב 2 בלריאנד, קרב 3 בלריאנד
אמון אתיר - בלריאנד - העידן הראשון , ברן ולותיין, מסלול נדודיהם, נארגותרונד
אמון גווארת - אנגבאנד
אמון דארתיר - צפון בלריאנד
אמון דין - דרום הארץ התיכונה
אמון לאנק (דול גולדור) - ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל , נדידת הגמדים, צפון הארץ התיכונה , קרב בשדות הפלנור: התקפת הרוהירים, קרבות מלחמת הטבעת בצפון הארץ התיכונה
אמון רוד‘ - בלריאנד - העידן הראשון , ברן ולותיין, מסלול נדודיהם
אמין אוייאל (גבעות אבנדים) - אריאדור , קרבות הדונאדין
אמין ארנן - דרום הארץ התיכונה , מורדור
אמין בראיד (גבעות המגדלים) - אריאדור , ארץ התיכונה, ה, פלך, ה
אמין דואיר (הרי מירקווד) - צפון הארץ התיכונה
אמין מואיל - ארץ הגבעות, ארץ התיכונה, ה, דרום הארץ התיכונה , הרי הערפל
אמין נו-פואין (הרי מירקווד) - צפון הארץ התיכונה
אנאדוניאה, מפרץ - נומנור
אנגאבאר - אנגבאנד
אנגאמאנדו (אנגבאנד) - אנגבאנד, מרד הנולדור, צפון בלריאנד
אנגבאנד - איזורי השפעה – בלריאנד, אנגבאנד, צפון בלריאנד
אנגמאר, ממלכת - ארץ התיכונה, ה, מאורתה של שילוב
אנגרן (נהר האייזן) - דרום הארץ התיכונה
אנגרנוסט (אייזנגארד) - אורתאנק , ארץ תיכונה בעידן השני - איזורי השפעה, הרי הערפל , קרב נקרת הלם, שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו
אנדואין, הנהר הגדול - ארץ הגבעות, ארץ תיכונה בעידן השני - איזורי השפעה, הגירת ההוביטים, הרי הערפל , לוריין, מורדור , מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה, צפון הארץ התיכונה
אנדוואית - ארץ התיכונה, ה, דרום הארץ התיכונה
אנדוניאה - נומנור
אנדוסטאר - נומנור
אנדיפ - ארץ הגבעות
אנדיפ הדרומיים, ה - ארץ הגבעות
אנדיפ הצפוני, ה - ארץ הגבעות
אנדראסט - דרום הארץ התיכונה
אנדראת - אריאדור
אנדרות, מערות - צפון בלריאנד
אנומינאס - אריאדור , ארץ תיכונה בעידן השני - איזורי השפעה
אנון-אין-גליד‘ - צפון בלריאנד
אנוריין/אנוריה - ארץ הגבעות, ארץ תיכונה בעידן השני - איזורי השפעה
אנטוואש (נהר) - ארץ הגבעות, דרום הארץ התיכונה , הרי הערפל
אנטווד (פאנגורן) - ארץ הגבעות, הרי הערפל
אנטווייד - ארץ הגבעות, דרום הארץ התיכונה , הרי הערפל
אנפאוגלית - צפון בלריאנד , קרב 3 בלריאנד, קרב 5 בלריאנד
אנפאלאס - דרום הארץ התיכונה
אסגאלדואין (נהר) - בלריאנד - העידן הראשון , מנגרות
אסגארות (עיר אגם) - ארץ התיכונה, ה, ההוביט: מהוביטון לריבנדל, צפון הארץ התיכונה
אסטולאד - ביאת האדם למערב, בלריאנד - העידן הראשון
אסקאר (נהר) - בלריאנד - העידן הראשון
אפבורן - מדוזלד
אפילת הצפון - מסעות הנומנורים
אפר, הרי ה- - גונדור בעידן השלישי: ימי הניוון, מוראנון, מורדור
אקאלאבת (אטאלאנטה) - ארץ התיכונה, ה
אקיה - הים החיצוני - אמאן
אראנדור (ארץ המלך) - נומנור
ארבור (ההר הבודד) - ארץ התיכונה, ה, ההוביט: מהוביטון לריבנדל, העידן הרביעי - השפעה פוליטית-, נדידת הגמדים, צפון הארץ התיכונה , קרבות מלחמת הטבעת בצפון הארץ התיכונה
ארבניאן - בלריאנד - העידן הראשון
ארגונאת - ארץ הגבעות, שר הטבעות: מסלולים: ממוריה לפארת גאילן
ארגיון - הרי הערפל , קרב בשדות הפלנור, קרבות סאורון בעידן השני
ארד אנגרין (הרי הברזל) - אנגבאנד, צפון בלריאנד
ארד גורגורות - צפון בלריאנד
ארד וותרין - צפון בלריאנד
ארד לואין - אריאדור , ארץ התיכונה, ה, בלריאנד - העידן הראשון , מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה, צפון בלריאנד
ארד לומין - צפון בלריאנד
ארד לינדון (בעידן הראשון: ארד לואין) - אריאדור , ארץ התיכונה, ה, בלריאנד - העידן הראשון , מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה, צפון בלריאנד
ארד ליתואי - ארץ התיכונה, ה, מוראנון, מורדור
ארד מיתרים - הרי הערפל , צפון הארץ התיכונה
ארד נימראיס - ארץ הגבעות, ארץ התיכונה, ה, דרום הארץ התיכונה , מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה
ארד-גאלן - צפון בלריאנד , קרב 2 בלריאנד
ארואי (נהר) - דרום הארץ התיכונה , מאורתה של שילוב, מורדור
ארוס (נהר) - בלריאנד - העידן הראשון
ארוסיאך - בלריאנד - העידן הראשון , צפון בלריאנד
אריאדור - אריאדור , ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל , מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה, קרבות סאורון בעידן השני
ארין גאלן (יער יורק) - הגירת ההוביטים, מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה
ארין וורון - ארץ התיכונה, ה
ארך - ארץ תיכונה בעידן השני - איזורי השפעה, דרום הארץ התיכונה , שר הטבעות: המסע מדונהארו למוראנון, שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו
ארלאס - דרום הארץ התיכונה
ארמנלוס - נומנור
ארנאך (לוסארנאך) - דרום הארץ התיכונה
ארנור - ארץ התיכונה, ה
ארנן (נהר), ה - מורדור
ארסיאה - מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה
ארץ ברי - אריאדור , ברי
ארץ הגבעות הירוקות - אריאדור , פלך, ה
ארץ הדרום (האראד) - ארץ התיכונה, ה
ארץ הכוכים - אריאדור , כוכי המתים/ביתו של טום בומבדיל
ארץ המתים אשר חיו - בלריאנד - העידן הראשון
ארץ הפוקיל העתיקה (דרוואית יאור) - ארץ התיכונה, ה, דרום הארץ התיכונה
ארץ השחורה (מורדור), ה - ארץ התיכונה, ה, ארץ תיכונה בעידן השני - איזורי השפעה, מורדור , עידן שלישי: ממלכות הדונאדאין, קרבות הדונאדין
ארץ קסדת הקשת (דור קוארתול) - בלריאנד - העידן הראשון
ארץ שלא תיקרא בשם (מורדור), ה - ארץ התיכונה, ה, ארץ תיכונה בעידן השני - איזורי השפעה, מורדור , עידן שלישי: ממלכות הדונאדאין, קרבות הדונאדין
ארצ‘ט - ברי
ארצו של המלך (אראנדור) - נומנור
ארצות החדשות, ה - ארץ התיכונה, ה
ארצות החום - ארץ התיכונה, ה
ארצות החומות, ה - ארץ הגבעות, הרי הערפל
ארצות המזרח - עידן שלישי: ממלכות הדונאדאין
ארצות הפרא - צפון הארץ התיכונה
ארצות הצפון (אריאדור) - ארץ התיכונה, ה
ארצות השוממות, ה - אריאדור , הרי הערפל
ארצות השוממות/ריקות, ה - ארץ הגבעות, דרום הארץ התיכונה , מורדור
ארתדאין - עידן שלישי: ממלכות הדונאדאין
ארתוריאן - בלריאנד - העידן הראשון
אשד הראורוס - ארץ הגבעות, דרום הארץ התיכונה , שר הטבעות: המרדף אחר מרי ופיפין, שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו, שר הטבעות: מסלולים: ממוריה לפארת גאילן
אשד-המדרגות - מוריה
אתיר אנדואין - דרום הארץ התיכונה
אתראיד אנגרין (מעברות האייזן) - דרום הארץ התיכונה , הרי הערפל
אתראיד אנגרן (מעבורת האייזן) - דרום הארץ התיכונה , הרי הערפל
אתרינג - דרום הארץ התיכונה