תל הנטבחים

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

" ובמצוות מורגות עמלו האורקים רבות ואספו את כל גוויות הנספים בקרב הגדול, ואת כל כליהם ונשקם, וערמו אותם בתל גדול בלב אנפאוגלית. האוד-אן-נדנגין קראו את שמו בני הלילית, תל הנטבחים, והאוד-אן-נירניית, תל הדמעות." הסילמריליון, עמ' 181.

באנגלית: The Hill of Slain

תל הנטבחים הוא התל שנקרא בסינדארין האוד אן נדנגין.


באטלס של ארדה ישנה מפה המתארת את צפון בלריאנד.

\